Alternatywa dla Prosumenta mała instalacja OZE

Twoja ocena

Ocena: 0
(ilość ocen: 0)

zielone liście na drzewieJeśli chcemy zostać prosumentami, czyli równocześnie produkować i konsumować energię z odnawialnych źródeł, powinniśmy zapoznać się z programem Prosument. Jednocześnie powinniśmy wiedzieć, że istnieje też alternatywny program – Małe Instalacje OZE FRO’nT.

Program Prosument – na czym polega?

Program Prosument, prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej promuje zakup i montaż małych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Głównym celem programu jest doprowadzenie do obniżenia emisji dwutlenku węgla w procesach produkcji energii. Program obejmuje dofinansowania do pożyczek i kredytów preferencyjnych na zakup i montaż instalacji energetycznych i cieplnych wykorzystujących takie odnawialne źródła energii, jak promieniowanie słoneczne (sprawdź: Przydomowe elektrownie fotowoltaiczne) czy wiatr (zobacz: Przydomowe elektrownie wiatrowe) oraz szereg innych rozwiązań. Więcej szczegółów w artykule Prosument.

Małe Instalacje OZE FROnT

Jednakże osoby, którym bliska jest idea prosumpcji, czyli równoczesnej konsumpcji i produkcji energii z „zielonych” źródeł mają też do wyboru ciekawą alternatywę. To projekt Małe Instalacje OZE FROnT. Tytułowy skrót oznacza Fair RHC Options And Trade, czyli uczciwe opcje i rynek odnawialnego grzania i chłodzenia (renewable heating and cooling). Prosument nastawiony jest zarówno na produkcję energii elektrycznej, jak i energii cieplnej (dofinansowanie uzyskać można m.in. na pompy ciepła, kotły spalające biomasę czy kolektory słoneczne do podgrzewania CWU). Natomiast projekt FROnT dedykowany jest zdecydowanie instalacjom zajmującym się energią cieplną, z tym że nie tylko systemom grzewczym, ale i chłodniczym.

Projekt o charakterze europejskim

Projekt FROnT realizowany jest w ramach programu Inteligentna Europa. Jak sama nazwa wskazuje, jest to przedsięwzięcie o charakterze międzynarodowym. W skład konsorcjum projektu wchodzi jedenaście instytucji z jedenastu krajów. Polskę reprezentuje Krajowa Agencja Poszanowania Energii, sp. z o.o. Projekt realizowany jest we wszystkich krajach programu od 1 kwietnia 2014 do 30 września 2016 roku.

Dla kogo skierowany jest FROnT?

Małe Instalacje FROnT kierowane są do przemysłu mini i mikro instalacji odnawialnych źródeł energii. Definicja małej instalacji OZE zwykle inaczej jest przyjmowana w poszczególnych krajach. W Polsce zwykle rozumie się ją jako instalację o łącznie zainstalowanej mocy elektrycznej w zakresie 40-200 kW, lub o osiągalnej mocy cieplnej w zakresie 120-600 kW. Mikroinstalacje to instalacje o mocy niższej niż 40 kW dla elektrycznych i 120 kW dla cieplnych. Projekt FROnT skierowany w szczególności do producentów ciepła i chłodu, konstruktorów, inwestorów, agencji energetycznych, decydentów, ministerstw, urzędów, przedstawicieli branży OZE, stowarzyszeń handlowych oraz organizacji pozarządowych.

Aspekty projektu FROnT

Projekt dla małych instalacji OZE składa się z czterech głównych aspektów. Pierwszym jest opracowanie zintegrowanego schematu wsparcia dla produkcji ciepła i chłodu w krajach objętych programem. Po drugie, projekt ma przyczynić się do opracowania metodologii dla kosztów produkcji ciepła i chłodu. W toku projektu mają zostać określone czynniki, które wpływają na rynek produkcji ciepła i chłodu. Czwartym zadaniem projektu jest również określenie i rekomendacja polityki dla produkcji ciepła oraz chłodu.

Rezultaty projektu Małe Instalacje OZE FROnT

Projekt FROnT przynosi szereg korzystnych rezultatów dla wytwórców energii cieplnej z mikro i małych instalacji OZE. Pierwszym z nich jest analiza oraz ocena obecnie istniejących mechanizmów wsparcia produkcji ciepła i chłodu. Dzięki projektowi możliwa jest także identyfikacja czynników wpływających na koszt technologii produkcji ciepła i chłodu podczas projektowania, a także wdrażania i obsługiwania zintegrowanych schematów wsparcia produkcji ciepła i chłodu.

FROnT zapewnia także identyfikację priorytetów strategicznych dla polityki produkcji ciepła i chłodu, jak również opracowanie metodologii jej obliczeń. Projekt wprowadza również zintegrowane schematy wsparcia produkcji. Ważnym elementem projektu jest promowanie równych reguł konkurencji dla producentów ciepła i chłodu. Jednym z rezultatów będzie też rozpowszechnianie informacji dla użytkowników końcowych. W ramach projektu zostaną opracowane zintegrowane schematy wsparcia Polityki Strategicznych Priorytetów dla produkcji ciepła i chłodu.

Informacje dodatkowe

Wszelkie informacje na temat projektu Małe Instalacje FROnT dostępne są na stronie internetowej FROnT RHC | Fair RHC Options and Trade.