Oferty sprzedawców dla prosumentów

Twoja ocena

Ocena: 0
(ilość ocen: 0)

Coraz więcej Polaków decyduje się zostać prosumentem, czyli równocześnie produkować i konsumować energię. Operatorzy energii elektrycznej wychodzą naprzeciw tym trendom i kierują do prosumentów ciekawą ofertę montażu instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii.

Znowelizowana ustawa o OZE

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o odnawialnych źródłach energii, wyprodukowane przez prosumentów nadwyżki mogą być oddawane do sieci energetycznej. Oczywiście, nie za darmo. Instalacja wytwarza energię stale. W miesiącach nadprodukcji energia jest przesyłana do sieci. Licznik dwukierunkowy całkowicie legalnie cofa się.

Gdy trzeba dogrzać lub doświetlić posesję, energia jest pobierana z sieci. Do momentu, gdy pobieramy wyprodukowaną energię, nie płacimy za nią. Dopiero od nadwyżek energii pobranej nad wyprodukowaną płacimy. Sieć (zgodnie z ustawą o OZE) pobiera 20% energii za jej magazynowanie.

Oferta Prosument u wybranych sprzedawców:

Elektrix dla zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi

Oferty do prosumentów kierują także niezależni dostawcy energii elektrycznej, na przykład Elektrix. Firma oferuje doradztwo, przygotowanie projektu oraz dostawę i montaż kompletnego systemu fotowoltaicznego, złożonego z paneli słonecznych, konstrukcji mocującej i niezbędnego osprzętu. Firma zapewnia gwarancję jakości i kompleksowość usług. Elektrix oferuje pomoc w podłączeniu instalacji do sieci energetycznej oraz administrowanie projektem również po zakończeniu budowy systemu.

Energa dla prosumentów

Firma Energa proponuje prosumentom korzystne warunki sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej. Z propozycji skorzystać mogą prosumenci, którzy są użytkownikami instalacji OZE wykorzystujących energię słoneczną, wiatrową, hydroenergię lub biomasę. Energa Operator zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z przyłączeniem mikroinstalacji, montażem licznika kierunkowego oraz zabezpieczeń. Prosumenci, którzy posiadają aneks do umowy kompleksowej będą mieli możliwość zbilansowania energii pobranej z wyprodukowaną.

Oferta Enei dla małych instalacji OZE

Swoją ofertę dla prosumentów przygotowuje także Enea. W ramach oferty pod nazwą Energia+Fotowoltaika operator zaproponuje kompleksową obsługę polegającą na montażu instalacji fotowoltaicznej, wraz z audytem i doborem odpowiedniego systemu paneli słonecznych (zobacz Przydomowa elektrownia fotowoltaiczna). Audyt poprzedzający montaż i wykonanie instalacji ma być bezpłatny. Oferta Enei ma umożliwiać także pomoc w pozyskaniu finansowania, w tym przygotowanie dokumentów i rozmowy z instytucjami finansowymi.

Tauron dla właścicieli mikroinstalacji

Także firma Tauron umożliwia właścicielom mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii przyłączenie się do sieci energetycznej. Od lipca 2015 roku uruchomiła też ofertę pod nazwą „Tauron Fotowoltaika”. Klientom, którzy chcą zostać prosumentami, firma zaproponowała montaż paneli fotowoltaicznych na bardzo korzystnych zasadach. Jest to usługa kompleksowa – prosument liczyć może na doradztwo, przygotowanie projektu oraz dostawę i montaż kompletnego systemu fotowoltaicznego. Klienci, którzy się na nią zdecydują, otrzymają także wsparcie w przyłączeniu mikroinstalacji do sieci energetycznej.

Co prosumentom proponuje PGE?

Swoją propozycję dla prosumentów przedstawiła także firma PGE. Operator zaoferował produkt pod nazwą „Energia przyszłości” latem 2015 roku. W ramach oferty klienci, zainteresowani produkcją energii elektrycznej na własne potrzeby, mogą na korzystnych warunkach finansowych zainstalować panele fotowoltaiczne. Oferta kierowana jest do indywidualnych klientów z segmentu gospodarstw domowych, których operatorem jest PGE, posiadających nieruchomość lub będących jej współwłaścicielem. Wśród warunków przystąpienia do projektu jest zużywanie do 3 MWh energii elektrycznej rocznie. Klient może liczyć na wsparcie specjalistów, wykonanie projektu technicznego, dostawę oraz montaż systemu fotowoltaicznego.

Operatorzy zauważają trend na zieloną energię

Jak widać, dostawcy energii elektrycznej coraz częściej zwracają się ku odnawialnym źródłom energii. Nie lekceważą wzrastającego w naszym społeczeństwie trendu na prosumpcję, czyli zarówno konsumowanie, jak i produkowanie energii własnym sumptem. Prosumenci mogą uzyskać wsparcie operatorów zarówno w podłączeniu swojej instalacji do sieci elektrycznej, jak również w przypadku budowy systemu OZE od podstaw. Oferty dla prosumentów kierują zarówno wielcy operatorzy, jak i niezależne firmy energetyczne. Wydaje się, że z czasem takich ofert będzie tylko przybywać.