Regulacje prawne w programie Prosument

Twoja ocena

Ocena: 0
(ilość ocen: 0)

flaga Polski na dachu SejmuSytuację prawną prosumentów reguluje szereg dokumentów prawnych. Jednocześnie konsumenci i producenci energii powinni zapoznać się zarówno z zasadami działania Programu Prosument, jak stosownymi przepisami prawa, które określają możliwości ich możliwości funkcjonowania.

Program Priorytetowy Programu Prosument

Program Prosument realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunki jego funkcjonowania określa dokument nazywamy Programem Priorytetowym. Zawarte w nim są dokładne informacje o tym, kto może ubiegać się o dofinansowanie do kredytów na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, jakiego typu instalacje mogą je otrzymać i w jakiej wysokości. Program priorytetowy ściśle omawia także trzy odmienne ścieżki uzyskania dofinansowania.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Warunki funkcjonowania prosumentów określa także szereg przepisów prawnych, które regulują rynek prosumencki w Polsce. Najważniejszym dokumentem dla jego działania jest ustawa o odnawialnych źródłach energii, przyjęta w lutym 2015 roku, a znowelizowana w grudniu 2015 i lipcu 2016 roku. Nowelizacja wprowadziła między innymi przejrzyste zasady w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Najważniejszym novum wprowadzonym do polskiego prawa była rezygnacja z taryf gwarantowanych na korzyść systemu opustów. Wartość nadwyżek wyprodukowanej przez prosumenta energii ma być zaoszczędzana przez niego w postaci rabatów do opłat za energię pobraną. Nowelizacja ustawy rozszerzyła też pojęcie prosumenta nie tylko na osoby fizyczne, ale też np. samorządy, firmy czy kościoły. Prosumentem może być każdy odbiorca końcowy energii, który nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z produkcją energii.

Prawo energetyczne

Ponieważ prosumenci produkują i korzystają z energii, ich działanie stosować się musi też do przepisów Prawa energetycznego – taka ustawa obowiązuje od 1997 roku. W 2010 roku dodatkowo ją znowelizowano, a wprowadzone nowe przepisy dotyczyły m.in. prosumentów. Ta nowelizacja zatwierdziła między innymi, że małe elektrownie (o mocy do 40 kW) produkujące energię nie muszą być rejestrowane jako firmy, za to energia taka może być skupowana.

Prawo budowlane

Prosumentów, którzy zdecydowali się na niektóre typy instalacji OZE, dotyczą też przepisy prawa budowlanego z 1994 roku. Przykładowo, od wysokości przydomowej elektrowni wiatrowej (maksymalnie 3 m ponad dach) zależy, czy będziemy musieli ją zgłosić do nadzoru budowlanego. Jeśli chcemy postawić turbinę na maszcie (który nie będzie na odciągach) lub fundamencie, w świetle prawa stanie się ona budowlą i będziemy musieli starać się o uprzednie pozwolenie na budowę.

Prawo wodne i prawo ochrony środowiska

Zdecydowanie najwięcej regulacji prawnych związanych jest z wybudowaniem małej elektrowni wodnej. Taka instalacja wymaga m.in. pozwolenia na budowę, więc także w jej przypadku zastosowanie ma prawo budowlane. Każde użytkowanie gruntu pokrytego wodami podlega ustawie Prawo wodne z 2001 roku. Ponieważ elektrownia wodna jest ingerencją w ekosystem, musi być zgodna z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska z 2001 roku.