Biogazownie i spalarnie: możliwości budowy i potencjał w Polsce

0 /5
(Ocen: 0)

zielone liście na drzewieSortowanie śmieci było znane od dawna. Kiedyś odpady dzielono na dwie grupy: śmieci do pieca i śmieci do lasu. Okazało się jednak, że zarówno atmosfera nie jest w stanie przyjąć takiej ilości zanieczyszczeń, a i lasy nie pomieszczą mnóstwa odpadów, które rozkładają się przez dziesiątki lat.

Cel sortowania odpadów

Celem sortowania odpadów jest podzielenie ich według możliwości dalszego przetworzenia. Jeśli odpad można wykorzystać jako półprodukt lub nawóz, to nie powinien on stanowić paliwa dla spalarni. Plastikowe opakowanie może być surowcem do wykonania nowego opakowania. Makulatura może być surowcem do wytworzenia kartonu itd. Dopiero pomiędzy tym co zostanie można ułożyć równanie biomasa = energia odnawialna. OZE i biomasa są zgodne z założeniami funkcjonowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Opracowano wiele technologii przetwarzania odpadów. Podstawowe znaczenie mają MBP oraz RDF.

OZE, biomasa i MBP

Skrót MBP oznacza Mechaniczno Biologiczne Przetworzenie. Jak można przetwarzać śmieci? Trafiają one najpierw na sito o oczkach rzędu 10 cm. To co na nim pozostanie jest rozdrabniane, suszone i staje się paliwem alternatywnym. Frakcja, która pozostanie na sicie o oczkach rzędu 1 cm trafia do biogazowni lub jest kompostowana. W ten sposób powstają biogaz i nawóz. Frakcja drobna nadaje się do przetworzenia bezpośredniego.

Biomasa, energia odnawialna i RDF

RDF to skrót od Refuse Derived Fuel – czyli paliwo alternatywne. Jest to paliwo produkowane z odpadów. Nie obawiaj się. Nie jest to sprytny sposób na palenie zmielonymi plastikowymi butelkami po napojach. Nie dość, że RDF podlega rygorystycznym normom co do składu to jeżeli w instalacji spalane są paliwa alternatywne muszą być przestrzegane normy emisji zanieczyszczeń. RDF nie jest bardzo kalorycznym paliwem. Standardowo kaloryczność RDF wynosi około 14 MJ/kg.

Zastosowanie suszarni umożliwia redukcję wilgotności z 30% do 20%. Powoduje to zwiększenie kaloryczności do około 17 MJ/kg. Dla porównania kaloryczność ekogroszku to 20 MJ/kg, a węgla kamiennego 28 MJ/kg.W niektórych zastosowaniach (np. cementownie) stosowanie samego RDF jest niewystarczające. Konieczne jest mieszanie paliwa z odpadów z paliwem pełnowartościowym. Umożliwia to również to uzyskanie pożądanej czystości spalin.

Biomasa, energia odnawialna, a współspalanie

Najbardziej rozpowszechnioną technologią spalania biomasy jest współspalanie. Biomasa jest dodatkiem do paliw tradycyjnych, jak np. węgiel. Uzyskiwana jest energia odnawialna, która stanowi część produkowanej energii.

Dura lex, sed lex

Inwestycje w spalarnie biomasy są kosztowne. Inwestor chciałby mieć gwarancję, że nie zostanie jednym pociągnięciem pióra podpisującego ustawę pozostawiony z kredytem bez możliwości spłacenia. Niestety sytuacja w zakresie spalarni jest niewesoła. Główne czynniki wpływające na inwestycyjną niepewność to brak spójności pomiędzy założeniami projektu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, regionalizacją gospodarki odpadami, kwalifikacją odpadów jako OZE, aktami wykonawczymi do niektórych ustaw.

A jakie są koszty?

polskie monety i banknotyEkologia, ekologią, ale gdy przedsięwzięcie będzie zyskowne, zyska więcej zwolenników. Przy budowie biogazowni lub spalarni należy wziąć pod uwagę dostęp do surowca i rozwiązać sprawę zagospodarowania produktów powstałych po wytworzeniu gazu lub spaleniu odpadów.

Biogazownia lub spalarnia powinna być zlokalizowana w pobliżu sortowni, kompostowni, bazy przeładunkowej odpadów czy oczyszczalni ścieków. Zminimalizuje to koszty transportu. W ostateczności powinny być w pobliżu bocznicy kolejowej lub węzła autostrady.

Wyprodukowaną energię należy przekazać do systemu dystrybucji. Biogazownia lub spalarnia powinna być zlokalizowana w pobliżu sieci ciepłowniczej lub elektroenergetycznej. Warto również rozważyć budowanie lokalnych biogazowni i spalarni.

Gdzie nie spojrzeć tam biomasa i energia odnawialna

Przestawienie sposobu myślenia wymaga czasu. Do życia potrzebujemy energii. Do zdrowego życia potrzebujemy energii odnawialnej. W bardzo wielu przypadkach rezultatem działalności człowieka jest biomasa. Są to odpadki z gospodarstwa domowego, gospodarstwa rolnego, zakładu przemysłowego, warsztatu.

Spalanie biomasy pozyskanej lokalnie, w kotłach średniej i małej mocy jest najbardziej przyjazne środowisku. Nie można zapominać o tym, że transport odpadów lub paliw alternatywnych do odległych spalarni… również powoduje zanieczyszczenie środowiska. Korzystne warunki do wykorzystania OZE i biomasy są w zakładach przemysłowych, które dysponują własnym paliwem np. w postaci odpadowej biomasy, a także gdy występuje zapotrzebowanie na ciepło technologiczne (np. gorące powietrze do suszenia, parę).

OZE i biomasa – źródła pochodzenia

Z danych opublikowanych przez PGE o pochodzeniu biomasy przetworzonej w elektrociepłowniach i elektrowniach należących do PGE w okresie 2013-2015 (prawie 40 PJ) wynika, że ponad 92% biomasy jest pochodzenia krajowego. Biomasa jest również importowana głównie z: Ukrainy, Węgier, Rosji, Bułgarii, Łotwy.

Znaczna część zielonego paliwa jest do Polski importowana ze względu na niższą cenę, a niekiedy na lepszą jakość. Dochodzi do paradoksalnej sytuacji, że taniej jest biomasę importować niż samemu hodować np. rośliny energetyczne. Powodem takiego stanu rzeczy jest brak w Polsce systemu wspomagającego wykorzystanie lokalnej biomasy w stosunku do dotowania biomasy zagranicznej.