Elektrownie wiatrowe: wymagania formalno-prawne

0 /5
(Ocen: 0)

turbina wiatrowa z bliskaEnergia wiatru może być wykorzystywana po spełnieniu wymagań narzuconych przez odpowiednie przepisy. Wymagania zależą od skali przedsięwzięcia. Innym przepisom podlegają przydomowe elektrownie wiatrowe, a innym komercyjne elektrownie wiatrowe. To, że mamy własny teren nie oznacza jeszcze, że możemy na nim postawić dowolną konstrukcję. Teren jest nasz, ale użytkowanie jego podlega przepisom. Właściwie wszystkie je można zamknąć w zdaniu „Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe”. W praktyce zasada ta nie działa. Konieczne było doprecyzowanie co jest miłe, a co nie.

Energetyka wiatrowa – od czego zacząć?

Pytanie podstawowe – co chcemy osiągnąć? Czy ma być to urządzenie dające oszczędności energetyczne na posesji, czy produkujące energię na sprzedaż. Urządzenie dające oszczędności energetyczne na posesji może być zamontowane w obrębie budynku lub bez związku z nim.

Elektrownie wiatrowe. Malutkie

Małe elektrownie wiatrowe, których moc nie przekracza 40-50 kW, nie podlegają ona procedurze lokalizacji. Szczegóły zostały określone w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2015 poz. 199 ze zm.). Jeżeli elektrownia wiatrowa będzie bardzo mała (taka, że nie będzie wystawała 3 metry za obrys budynku) – będzie traktowana jako element budynku. Nie zgłaszamy jej nigdzie.

Taka mała elektrownia wiatrowa może być odłączona od sieci i zasilać obwód wydzielony np. ładować akumulator, który będzie pełnił rolę awaryjnego źródła zasilania w domu. Dzięki temu po awarii linii energetycznej nie musimy po omacku szukać latarek i świeczek. W wybranych punktach domu zapali się światło. Maksymalna instalacja zbudowana w ten sposób może mieć moc znamionową rzędu 3kW.

Elektrownie wiatrowe – nieco większe

Gdy elektrownia wiatrowa ma przynosić zauważalne oszczędności, powinna mieć moc znamionową wynoszącą około 70…90% zapotrzebowania na energię na posesji. Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii stwarza możliwość oszczędzania w ten sposób, że w okresach nadprodukcji energii będzie ona odprowadzana do sieci. Licznik dwukierunkowy będzie całkowicie legalnie cofał się. W okresach, gdy potrzeba będzie więcej energii – zostanie ona pobrana z sieci. Płaci się za energię, którą pobraliśmy więcej niż oddaliśmy. Właściciel sieci zostawia sobie 20% energii za obsługę. Taka instalacja musi być już posadowiona na gruncie.

Jeżeli na posesji pojawi się nowy obiekt budowlany to należy zapłacić od niego podatek (inne obiekty budowlane). Postawienie budowli to jedno. Drugie to warunki współpracy z siecią energetyczną. Jeżeli elektrownia zasila odrębny obwód – dokumenty nie są potrzebne. Gdy ma zostać wpięta do obwodu podłączonego do sieci energetycznej – wymagane są warunki przyłączeniowe.

Jeszcze większe elektrownie wiatrowe!

Lokalizacja elektrowni wiatrowej na bardzo duży wpływ na rentowność biznesu. Na co zwrócić uwagę – dowiesz się z artykułu Elektrownie wiatrowe: możliwości budowy i potencjał w Polsce.

Zanim wybierzesz działkę, na której zbudowana zostanie farma wiatrowa musisz ustawić na niej masz i przeprowadzić minimum roczny pomiar wietrzności. Po zakupie gruntu dokumentu nie wyrzucaj. Będzie on niezbędny jeśli okaże się, że potrzebny jest kredyt.

Jeżeli powstać ma farma wiatrowa należy sprawdzić w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, czy na terenie który chcemy wykorzystać możliwa jest zabudowa przemysłowa z wysokimi obiektami. Jeżeli dla terenu nie ma MPZP można uzyskać Warunki Zagospodarowania.
Aby uzyskać WZ dla elektrowni należy uzyskać decyzję środowiskową. W DŚ musi zostać uwzględniony monitoring: ornitologiczny, chiropterologiczny. Konieczne są również analizy: akustyczne, krajobrazowe i botaniczne. DŚ wydaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Jeżeli w pobliżu jest lotnisko – lepiej uzyskać z jego władzami uzgodnienie przed rozpoczęciem budowy. Elementy elektrowni muszą dostać się na działkę. Trzeba zaplanować drogi wewnętrzne na tyle szerokie i utwardzone, aby możliwy był przejazd kolumny aut z turbinami i elementami wież. Aby energię odsprzedać należy podłączyć się do sieci, która będzie w stanie ową energię przesłać. Gdy podpiszesz umowę przyłączeniową z Zakładem Energetycznym masz pewność, że istnieją techniczne możliwości odbioru energii. Po etapie budowy należy złożyć wniosek o koncesję, podpisać umowę sprzedaży energii i można się cieszyć z korzyści jakie daje bycie producentem energii elektrycznej z OZE

Literatura:

  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
  • Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r.
  • w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne.