Kontakt z PGNiG – infolinia, spółki, oddziały

W enerad.pl udostępniamy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące PGNiG. Poniżej znajdziesz dane które ułatwią Ci kontakt z tym sprzedawcą lub jednym z jego oddziałów.

Logo PGNiG

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa

Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta PGNiG

tel.: 22 515 15 15
e-mail: kontakt@pgnig.pl

Najważniejsze spółki PGNiG

PGNiG S.A.

Centrala spółki
ul. M. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Centrala Spółki:
ul. Krucza 6/14
00-537 Warszawa
tel.: 22 363 71 00
fax: 22 363 70 01

PGNiG TERMIKA SA

Siedziba główna – Elektrociepłownia Żerań
ul. Modlińska 15
03-216 Warszawa
tel.: +48 22 587 49 00
fax: +48 22 587 46 26
e-mail: info@termika.pgnig.pl

Oddziały PGNiG S.A.

PGNiG SA Oddział w Sanoku

ul. Sienkiewicza 12
38-500 Sanok
tel.: +48 13 465 21 00
fax: +48 13 46 35 555
e-mail: sanok@pgnig.pl

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

ul. Boh. Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra
tel.: 68 329 14 00
tel.: 68 329 14 30
e-mail: pr.zgora@pgnig.pl

PGNiG SA Oddział w Odolanowie

ul. Krotoszyńska 148
63-430 Odolanów
tel.: 62 736 44 41
fax: 62 736 59 89
e-mail: odolanow@pgnig.pl

PGNiG SA Oddział Centralne
Laboratorium Pomiarowo-Badawcze w Warszawie

ul. M. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
tel.: (+48 22) 632 23 68
tel.: (+48 22) 106 85 07-10
fax: (+48 22) 632 25 45
e-mail: clpb@pgnig.pl

PGNiG SA Oddział Ratownicza Stacja
Górnictwa Otworowego w Krakowie

ul. Ignacego Łukasiewicza 3
31-429 Kraków
tel.: 12 644 51 54
tel.: 695 188 498
e-mail: rsgo@pgnig.pl

PGNiG SA Oddział Geologii
i Eksploatacji w Warszawie

ul. M. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
tel.: 22 106 43 65
fax: 22 106 49 55