Taryfy prądu w Plus: G11, G12, C11, C12a, C12b

Plus do tej pory był głównie sprzedawcą usług telekomunikacyjnych, jednak obecnie posiada ofertę energii zarówno dla firm jak i dla domu.

Taryfy prądu dla domu

Plus posiada proste i przejrzyste oferty taryf, odpowiedni wybór zapewni nam możliwie najniższe rachunki za prąd:

  • G11 – stała stawka za prąd niezależnie od godziny w ciągu dnia i nocy;
  • G12 – dzieli dzień na dwie strefy. Tańszą od 13:00 do 15:00 oraz od 22:00 do 6:00, oraz droższą w pozostałych godzinach.

Taryfy prądu dla firmy

Dla firm Plus przygotował następujące taryfy:

  • C11 – stała taryfa, która gwarantuje tą samą cenę przez całą dobę;
  • C12a – wyższa stawka oferowana jest w godzinach szczytowych między 6:00 a 13:00, oraz 15:00 a 20:00, natomiast od 13:00 do 15:00 oraz w nocy stawka jest niższa;
  • C12b – stawka wyższa jest przez cały dzień od 6:00 do 22:00, natomiast stawka niższa (pozaszczytowa) jest w godzinach nocnych, co idealnie nadaje się dla zakładów pracujących w nocy.