Modernizacja układu pomiarowego

5 /5
(Ocen: 1)


Odbiorcy taryf B, którzy chcą zmienić sprzedawcę prądu zobowiązani są do dostosowania we własnym zakresie układów pomiarowych. Wraz z Axpo proponujemy Ci skuteczną pomoc w modernizacji układów pomiarowo-rozliczeniowych.

Na czym polega modernizacja układu pomiarowego?

Modernizacja układu pomiarowego jest dostosowaniem układu pomiarowego do wymogów dystrybutora, które określone są w IRiESD (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego). Umożliwia ona zakup energii na wolnym rynku na bardziej korzystnych warunkach (tzw. zasada TPA – Third Party Access – wolnego dostępu do rynku).

Oszczędzaj energię w Firmie Skontaktuj się z nami!

Dlaczego warto przeprowadzić modernizację układu pomiarowego?

Z tej możliwości mogą skorzystać wszyscy odbiorcy grupy taryfowej B, którzy nie posiadają dostosowanych układów pomiarowych, a rozważają zmianę sprzedawcy energii elektrycznej.

Wśród korzyści wynikających z modernizacji układu pomiarowego wymienić należy przede wszystkim możliwość wejścia z zakupem energii na wolny rynek, zwiększenie dokładności pomiarów zużytej energii, a także uzyskanie korzystniejszych warunków zakupu energii na rynku.

Dostosowaniu do zasad TPA podlegać mogą następujące elementy i urządzenia techniczne: licznik energii wraz z anteną i modemem do transmisji danych, UPS, synchronizator czasu, przekładniki prądowe i napięciowe.