Energa – ceny dystrybucji prądu 2022

Uwaga: Wszystkie ceny to wartości netto, bez podatku od towarów i usług.

Taryfa dystrybucji G11 w Energa

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,02

0,10

0,33

5,26

7,91

3,15

1,58

brak

brak

0,2440

0,0095

Taryfa dystrybucji G12 w Energa

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,02

0,10

0,33

9,64

13,55

3,15

1,58

brak

brak

0,2691

0,0582

0,0095

Taryfa dystrybucji C11 w Energa

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

5,11

3,99

2,00

brak

brak

0,2690

0,0095

Taryfa dystrybucji C12a w Energa

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

5,11

3,99

2,00

brak

brak

0,3364

0,0981

0,0095

Taryfa dystrybucji C12b w Energa

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

5,11

3,99

2,00

brak

brak

0,2912

0,0646

0,0095

Taryfa dystrybucji C21 w Energa

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

22,30

5,00

brak

brak

brak

0,1923

0,0095

Taryfa dystrybucji C22a w Energa

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

22,30

5,oo

brak

brak

brak

0,2263

0,1543

0,0095

Taryfa dystrybucji C22b w Energa

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

22,30

5,oo

brak

brak

brak

0,1934

0,0869

0,0095

Dodatkowe opłaty dystrybucyjne

1. Opłata OZE: 2,20 zł/MWh miesięcznie.
2. Opłata mocowa:
a) gospodarstwa domowe:
- zużycie roczne poniżej 500 kWh - 2,37 zł miesięcznie,
- zużycie roczne od 500 kWh do 1200 kW - 5,68 zł miesięcznie,
- zużycie roczne od 1200 kWh do 2800 kW - 9,46 zł miesięcznie,
- zużycie roczne powyżej 2800 kWh - 13,25 zł miesięcznie,
b) pozostali odbiorcy: 0,1026 zł/kWh - opłata naliczana od ilości pobranego prądu w dni robocze.