innogy / Stoen Operator (E.ON) – ceny dystrybucji prądu 2022

Uwaga: Wszystkie ceny to wartości netto, bez podatku od towarów i usług.

Taryfa dystrybucji G11 w innogy / Stoen Operator (E.ON)

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,02

0,10

0,33

7,00

11,32

2,52

brak

0,42

0,21

0,1495

0,0095

Taryfa dystrybucji G12 w innogy / Stoen Operator (E.ON)

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,02

0,10

0,33

7,00

11,32

2,52

brak

0,42

0,21

0,1586

0,0345

0,0095

Taryfa dystrybucji C11 w innogy / Stoen Operator (E.ON)

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

4,69

2,73

brak

brak

brak

0,1594

0,0095

Taryfa dystrybucji C12a w innogy / Stoen Operator (E.ON)

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

4,69

2,73

brak

brak

brak

0,1882

0,1002

0,0095

Taryfa dystrybucji C12b w innogy / Stoen Operator (E.ON)

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

4,69

2,73

brak

brak

brak

0,2006

0,0625

0,0095

Taryfa dystrybucji C21 w innogy / Stoen Operator (E.ON)

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

11,09

6,86

brak

brak

brak

0,0914

0,0095

Taryfa dystrybucji C22a w innogy / Stoen Operator (E.ON)

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

11,09

6,86

brak

brak

brak

0,0914

0,0914

0,0095

Taryfa dystrybucji C22b w innogy / Stoen Operator (E.ON)

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

11,09

6,86

brak

brak

brak

0,0914

0,0914

0,0095

Dodatkowe opłaty dystrybucyjne

1. Opłata OZE: 0,90 zł/MWh miesięcznie.
2. Opłata mocowa:
a) gospodarstwa domowe:
- zużycie roczne poniżej 500 kWh - 2,37 zł miesięcznie,
- zużycie roczne od 500 kWh do 1200 kW - 5,68 zł miesięcznie,
- zużycie roczne od 1200 kWh do 2800 kW - 9,46 zł miesięcznie,
- zużycie roczne powyżej 2800 kWh - 13,25 zł miesięcznie,
b) pozostali odbiorcy: 0,1026 zł/kWh - opłata naliczana od ilości pobranego prądu w dni robocze.