RWE / innogy – ceny dystrybucji prądu 2021

3.25 /5
(Ocen: 4)

Uwaga: Wszystkie ceny to wartości netto, bez podatku od towarów i usług.

Taryfa dystrybucji G11 w Innogy

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,02

0,10

0,33

6,62

10,70

2,52

brak

0,42

0,21

0,1391

0,0102

Taryfa dystrybucji G12 w Innogy

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,02

0,10

0,33

6,62

10,70

2,52

brak

0,42

0,21

0,1512

0,0329

0,0102

Taryfa dystrybucji C11 w Innogy

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

4,43

2,73

brak

brak

brak

0,1520

0,0102

Taryfa dystrybucji C12a w Innogy

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

4,43

2,73

brak

brak

brak

0,1794

0,0955

0,0102

Taryfa dystrybucji C12b w Innogy

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

4,43

2,73

brak

brak

brak

0,1912

0,0596

0,0102

Taryfa dystrybucji C21 w Innogy

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

10,49

6,86

brak

brak

brak

0,0871

0,0102

Taryfa dystrybucji C22a w Innogy

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

10,49

6,86

brak

brak

brak

0,0871

0,0871

0,0102

Taryfa dystrybucji C22b w Innogy

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

10,49

6,86

brak

brak

brak

0,0871

0,0871

0,0102

Dodatkowe opłaty dystrybucyjne

1. Opłata OZE: 2,20 zł/MWh miesięcznie.
2. Opłata mocowa:
a) gospodarstwa domowe:
– zużycie roczne poniżej 500 kWh – 1,87 zł miesięcznie,
– zużycie roczne od 500 kWh do 1200 kW – 4,48 zł miesięcznie,
– zużycie roczne od 1200 kWh do 2800 kW – 7,47 zł miesięcznie,
– zużycie roczne powyżej 2800 kWh – 10,46 zł miesięcznie,
b) pozostali odbiorcy: 0,0762 zł/kWh – opłata naliczana od ilości pobranego prądu w dni robocze.
Więcej o opłacie mocowej w naszym artykule: Opłata mocowa za prąd 2021 – Co to? Od kiedy? Ile?