PGE – opłata dystrybucyjna prądu 2023

Uwaga:

  • Wszystkie ceny to wartości netto, bez podatku od towarów i usług.
  • Odbiorcy uprawnieni to odbiorcy, którzy mogą skorzystać ze stawek opłat za usługi dystrybucji na zasadach wynikających z Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która weszła w życie 18 października 2022 r.

Taryfa dystrybucji G11 w PGE w 2023 roku – odbiorcy uprawnieni

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,02

0,10

0,33

3,39

6,56

4,50

2,25

0,75

brak

0,2223

0,0095

Taryfa dystrybucji G11 w PGE w 2023 roku – odbiorcy nieuprawnieni

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,02

0,10

0,33

5,50

9,99

4,50

2,25

0,75

brak

0,3488

0,0242

Taryfa dystrybucji G12 w PGE w 2023 – odbiorcy uprawnieni

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,02

0,10

0,33

5,16

9,25

4,50

2,25

0,75

brak

0,2570

0,0496

0,0095

Taryfa dystrybucji G12 w PGE w 2023 – odbiorcy nieuprawnieni

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,02

0,10

0,33

8,50

14,40

4,50

2,25

0,75

brak

0,4032

0,0777

0,0242

Taryfa dystrybucji C11 w PGE w 2023 roku

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

6,75

4,50

2,25

0,75

brak

0,2747

0,0242

Taryfa dystrybucji C12a w PGE w 2023 roku

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

6,95

4,50

2,25

0,75

brak

0,3410

0,2015

0,0242

Taryfa dystrybucji C12b w PGE w 2023 roku

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

6,95

4,50

2,25

0,75

brak

0,3662

0,0930

0,0242

Taryfa dystrybucji C21 w PGE w 2023 roku

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

26,90

9,50

brak

brak

brak

0,2293

0,0242

Taryfa dystrybucji C22a w PGE w 2023 roku

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

27,10

9,50

brak

brak

brak

0,2939

0,1966

0,0242

Taryfa dystrybucji C22b w PGE w 2023 roku

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

27,10

9,50

brak

brak

brak

0,2726

0,0912

0,0242

Dodatkowe opłaty dystrybucyjne w 2023 roku

1. Opłata OZE: 0,00 zł/MWh miesięcznie.
2. Opłata mocowa:
a) gospodarstwa domowe:
– zużycie roczne poniżej 500 kWh – 2,38 zł miesięcznie,
– zużycie roczne od 500 kWh do 1200 kW – 5,72 zł miesięcznie,
– zużycie roczne od 1200 kWh do 2800 kW – 9,54 zł miesięcznie,
– zużycie roczne powyżej 2800 kWh – 13,35 zł miesięcznie,
b) pozostali odbiorcy: 0,1024 zł/kWh – opłata naliczana od ilości pobranego prądu w dni robocze.
3. Stawka opłaty kogeneracyjnej: 4,96 zł/MWh miesięcznie.

PGE – Archiwum opłat dystrybucyjnych: