Stoen Operator (E.ON) – opłata dystrybucyjna prądu 2023

Uwaga:

  • Wszystkie ceny to wartości netto, bez podatku od towarów i usług.
  • Odbiorcy uprawnieni to odbiorcy, którzy mogą skorzystać ze stawek opłat za usługi dystrybucji na zasadach wynikających z Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która weszła w życie 18 października 2022 r.

Taryfa dystrybucji G11 w Stoen Operator (E.ON) w 2023 roku – odbiorcy uprawnieni

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,02

0,10

0,33

7,00

11,32

2,52

brak

0,42

0,21

0,1495

0,0095

Taryfa dystrybucji G11 w Stoen Operator (E.ON) w 2023 roku – odbiorcy nieuprawnieni

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,02

0,10

0,33

10,84

17,53

2,76

brak

0,46

0,23

0,2244

0,0242

Taryfa dystrybucji G12 w Stoen Operator (E.ON) w 2023 roku – odbiorcy uprawnieni

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,02

0,10

0,33

7,00

11,32

2,52

brak

0,42

0,21

0,1586

0,0345

0,0095

Taryfa dystrybucji G12 w Stoen Operator (E.ON) w 2023 roku – odbiorcy nieuprawnieni

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,02

0,10

0,33

10,84

17,53

2,76

brak

0,46

0,23

0,2439

0,0531

0,0242

Taryfa dystrybucji C11 w Stoen Operator (E.ON) w 2023 roku

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

7,26

2,99

brak

brak

brak

0,2451

0,0242

Taryfa dystrybucji C12a w Stoen Operator (E.ON) w 2023 roku

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

7,26

2,99

brak

brak

brak

0,2894

0,1541

0,0242

Taryfa dystrybucji C12b w Stoen Operator (E.ON) w 2023 roku

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

7,26

2,99

brak

brak

brak

0,3085

0,1406

0,0242

Taryfa dystrybucji C21 w Stoen Operator (E.ON) w 2023 roku

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

17,18

7,51

brak

brak

brak

0,1406

0,0242

Taryfa dystrybucji C22a w Stoen Operator (E.ON) w 2023 roku

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

17,18

7,51

brak

brak

brak

0,1406

0,1406

0,0242

Taryfa dystrybucji C22b w Stoen Operator (E.ON) w 2023 roku

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

17,18

7,51

brak

brak

brak

0,1406

0,1406

0,0242

Dodatkowe opłaty dystrybucyjne w 2023 roku

1. Opłata OZE: 0,00 zł/MWh miesięcznie.
2. Opłata mocowa:
a) gospodarstwa domowe:
– zużycie roczne poniżej 500 kWh – 2,38 zł miesięcznie,
– zużycie roczne od 500 kWh do 1200 kW – 5,72 zł miesięcznie,
– zużycie roczne od 1200 kWh do 2800 kW – 9,54 zł miesięcznie,
– zużycie roczne powyżej 2800 kWh – 13,35 zł miesięcznie,
b) pozostali odbiorcy: 0,1024 zł/kWh – opłata naliczana od ilości pobranego prądu w dni robocze.
3. Stawka opłaty kogeneracyjnej: 4,96 zł/MWh miesięcznie.

Stoen Operator – Archiwum opłat dystrybucyjnych: