Tauron – opłata dystrybucyjna prądu 2023

Uwaga:

  • Wszystkie ceny to wartości netto, bez podatku od towarów i usług.
  • Odbiorcy uprawnieni to odbiorcy, którzy mogą skorzystać ze stawek opłat za usługi dystrybucji na zasadach wynikających z Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która weszła w życie 18 października 2022 r.

Taryfa dystrybucji G11 w Tauron w 2023 roku - odbiorcy uprawnieni

Tauron Dystrybucja obszar bielski, będziński, częstochowski, krakowski i tarnowski.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,02

0,10

0,33

3,82

6,43

4,56

2,28

0,76

0,38

0,1824

0,0095

Taryfa dystrybucji G11 w Tauron w 2023 roku - odbiorcy nieuprawnieni

Tauron Dystrybucja obszar bielski, będziński, częstochowski, krakowski i tarnowski.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,02

0,10

0,33

6,12

10,30

4,56

2,28

0,76

0,38

0,2720

0,0242

Taryfa dystrybucji G12 w Tauron w 2023 roku - odbiorcy uprawnieni

Tauron Dystrybucja obszar bielski, będziński, częstochowski, krakowski i tarnowski.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,02

0,10

0,33

5,28

7,95

4,56

2,28

0,76

0,38

0,1969

0,0425

0,0095

Taryfa dystrybucji G12 w Tauron w 2023 roku - odbiorcy nieuprawnieni

Tauron Dystrybucja obszar bielski, będziński, częstochowski, krakowski i tarnowski.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,02

0,10

0,33

7,90

11,92

4,56

2,28

0,76

0,38

0,3117

0,0657

0,0242

Taryfa dystrybucji C11 w Tauron w 2023 roku

Tauron Dystrybucja obszar bielski, będziński, częstochowski, krakowski i tarnowski.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

5,10

4,56

2,26

0,76

0,38

0,2227

0,0242

Taryfa dystrybucji C12a w Tauron w 2023 roku

Tauron Dystrybucja obszar bielski, będziński, częstochowski, krakowski i tarnowski.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

5,10

4,56

2,26

0,76

0,38

0,2093

0,2093

0,0242

Taryfa dystrybucji C12b w Tauron w 2023 roku

Tauron Dystrybucja obszar bielski, będziński, częstochowski, krakowski i tarnowski.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

5,10

4,56

2,26

0,76

0,38

0,2093

0,2093

0,0242

Taryfa dystrybucji C21 w Tauron w 2023 roku

Tauron Dystrybucja obszar bielski, będziński, częstochowski, krakowski i tarnowski.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

15,53

9,50

brak

brak

brak

0,2258

0,0242

Taryfa dystrybucji C22a w Tauron w 2023 roku

Tauron Dystrybucja obszar bielski, będziński, częstochowski, krakowski i tarnowski.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

15,53

9,50

brak

brak

brak

0,2258

0,2258

0,0242

Taryfa dystrybucji C22b w Tauron w 2023 roku

Tauron Dystrybucja obszar bielski, będziński, częstochowski, krakowski i tarnowski.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

15,53

9,50

brak

brak

brak

0,2258

0,2258

0,0242

Taryfa dystrybucji G11 w Tauron w 2023 roku - odbiorcy uprawnieni

Tauron Dystrybucja obszar jeleniogórski, legnicki, opolski, wałbrzyski, wrocławski.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,02

0,10

0,33

3,82

6,43

4,56

2,28

0,76

0,38

0,1824

0,0095

Taryfa dystrybucji G11 w Tauron w 2023 roku - odbiorcy nieuprawnieni

Tauron Dystrybucja obszar jeleniogórski, legnicki, opolski, wałbrzyski, wrocławski.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,02

0,10

0,33

6,12

10,30

4,56

2,28

0,76

0,38

0,2720

0,0242

Taryfa dystrybucji G12 w Tauron w 2023 roku - odbiorcy uprawnieni

Tauron Dystrybucja obszar jeleniogórski, legnicki, opolski, wałbrzyski, wrocławski.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,02

0,10

0,33

5,28

7,95

4,56

2,28

0,76

0,38

0,1969

0,0516

0,0095

Taryfa dystrybucji G12 w Tauron w 2023 roku - odbiorcy nieuprawnieni

Tauron Dystrybucja obszar jeleniogórski, legnicki, opolski, wałbrzyski, wrocławski.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,02

0,10

0,33

7,90

11,92

4,56

2,28

0,76

0,38

0,3117

0,0774

0,0242

Taryfa dystrybucji C11 w Tauron w 2023 roku

Tauron Dystrybucja obszar jeleniogórski, legnicki, opolski, wałbrzyski, wrocławski.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

5,10

4,56

2,26

0,76

0,38

0,2227

0,0242

Taryfa dystrybucji C12a w Tauron w 2023 roku

Tauron Dystrybucja obszar jeleniogórski, legnicki, opolski, wałbrzyski, wrocławski.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

5,10

4,56

2,26

0,76

0,38

0,2725

0,1865

0,0242

Taryfa dystrybucji C12b w Tauron w 2023 roku

Tauron Dystrybucja obszar jeleniogórski, legnicki, opolski, wałbrzyski, wrocławski.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

5,10

4,56

2,26

0,76

0,38

0,2616

0,1743

0,0242

Taryfa dystrybucji C21 w Tauron w 2023 roku

Tauron Dystrybucja obszar jeleniogórski, legnicki, opolski, wałbrzyski, wrocławski.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

15,53

9,50

brak

brak

brak

0,2258

0,0242

Taryfa dystrybucji C22a w Tauron w 2023 roku

Tauron Dystrybucja obszar jeleniogórski, legnicki, opolski, wałbrzyski, wrocławski.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

15,53

9,50

brak

brak

brak

0,2818

0,2041

0,0242

Taryfa dystrybucji C22b w Tauron w 2023 roku

Tauron Dystrybucja obszar jeleniogórski, legnicki, opolski, wałbrzyski, wrocławski.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

15,53

9,50

brak

brak

brak

0,2940

0,1025

0,0242

Taryfa dystrybucji G11 w Tauron w 2023 roku - odbiorcy uprawnieni

Tauron Dystrybucja obszar gliwicki.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,02

0,10

0,33

5,28

7,95

4,56

2,28

0,76

0,38

0,1659

0,0095

Taryfa dystrybucji G11 w Tauron w 2023 roku - odbiorcy nieuprawnieni

Tauron Dystrybucja obszar gliwicki.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,02

0,10

0,33

7,90

11,92

4,56

2,28

0,76

0,38

0,2643

0,0242

Taryfa dystrybucji G12 w Tauron w 2023 roku - odbiorcy uprawnieni

Tauron Dystrybucja obszar gliwicki.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,02

0,10

0,33

5,28

7,95

4,56

2,28

0,76

0,38

0,1969

0,0389

0,0095

Taryfa dystrybucji G12 w Tauron w 2023 roku - odbiorcy nieuprawnieni

Tauron Dystrybucja obszar gliwicki.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

do 500 kWh/rok

od 500 do 1200 kWh/rok

od 1200 kWh/rok

1-fazowy

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,02

0,10

0,33

7,90

11,92

4,56

2,28

0,76

0,38

0,3117

0,0622

0,0242

Taryfa dystrybucji C11 w Tauron w 2023 roku

Tauron Dystrybucja obszar gliwicki.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

5,10

4,56

2,26

0,76

0,38

0,2227

0,0242

Taryfa dystrybucji C12a w Tauron w 2023 roku

Tauron Dystrybucja obszar gliwicki.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

5,10

4,56

2,26

0,76

0,38

0,2093

0,2093

0,0242

Taryfa dystrybucji C12b w Tauron w 2023 roku

Tauron Dystrybucja obszar gliwicki.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

5,10

4,56

2,26

0,76

0,38

0,2093

0,2093

0,0242

Taryfa dystrybucji C21 w Tauron w 2023 roku

Tauron Dystrybucja obszar gliwicki.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

całodobowo

0,08

15,53

9,50

brak

brak

brak

0,2258

0,0242

Taryfa dystrybucji C22a w Tauron w 2023 roku

Tauron Dystrybucja obszar gliwicki.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

15,53

9,50

brak

brak

brak

0,2258

0,2258

0,0242

Taryfa dystrybucji C22b w Tauron w 2023 roku

Tauron Dystrybucja obszar gliwicki.

Stawka opłaty przejściowej (zł/m-c) Składnik stały składki sieciowej (zł/m-c) Opłata abonamentowa (zł/m-c) Składnik zmienny składki sieciowej (zł/kWh) Stawka jakościowa (zł/kWh)

niezależnie od zużycia

3-fazowy

1 miesiąc

2 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

dzień

noc

0,08

15,53

9,50

brak

brak

brak

0,2258

0,2258

0,0242

Dodatkowe opłaty dystrybucyjne w 2023 roku

1. Opłata OZE: 0,00 zł/MWh miesięcznie.
2. Opłata mocowa:
a) gospodarstwa domowe:
- zużycie roczne poniżej 500 kWh - 2,38 zł miesięcznie,
- zużycie roczne od 500 kWh do 1200 kW - 5,72 zł miesięcznie,
- zużycie roczne od 1200 kWh do 2800 kW - 9,54 zł miesięcznie,
- zużycie roczne powyżej 2800 kWh - 13,35 zł miesięcznie,
b) pozostali odbiorcy: 0,1024 zł/kWh - opłata naliczana od ilości pobranego prądu w dni robocze.
3. Stawka opłaty kogeneracyjnej: 4,96 zł/MWh miesięcznie.

Tauron - Archiwum opłat dystrybucyjnych: