Kontakt z RWE – infolinia, siedziba, oddziały

2 września 2016 roku RWE Polska zmieniła nazwę na innogy Polska.
Aktualne dane teleadresowe prezentujemy na stronie Kontakt z innogy.

RWE podobnie jak większość sprzedawców stawia na różne kanały kontaktu z klientami. Możemy nie tylko odwiedzić jeden z BOK-ów RWE, ale również skontaktować się z nim telefonicznie lub poprzez formularz na stronie internetowej.

Grupa RWE

Logo RWE

RWE Polska S.A.

Adres korespondencyjny:
ul. Włodarzewska 68
02-384 Warszawa
Adres siedziby:
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347 Warszawa

Infolinia

tel.: 22 821 46 46
fax: 22 821 46 47
e-mail: info@rwe.pl

RWE Stoen Operator

ul. Nieświeska 52
03-867 Warszawa
klienci indywidualni:
tel.: +48 22 821 3131
fax: +48 22 821 3132
operator@rwe.pl
klienci biznesowi:
tel.: +48 22 821 3011
fax: +48 22 821 3013
infobiznesoperator@rwe.pl

RWE Renewables Polska

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347 Warszawa

RWE Polska Contracting

ul. Powstańców Śląskich 28/30
53-333 Wrocław

RWE Group Business Services Polska

ul. Puszkarska 7 H
30-644 Kraków