Co to jest okres rozliczeniowy?

0 /5
(Ocen: 0)

Okres rozliczeniowy

Jest to okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami licznika.
Najczęściej: 1, 2, 4, 6 i 12- miesięczny.

Proszę nie mylić okresu rozliczeniowego z częstotliwością otrzymywania faktur za energię. Często sprzedawcy przesyłają nam rachunki oparte na prognozowanym zużyciu (np. w 6 miesięcznym okresie rozliczeniowym co dwa miesiące otrzymujemy prognozowany rachunek za energię, a raz na 6 miesięcy licznik jest odczytywany i otrzymujemy fakturę korygującą).