Co to jest zasada TPA?

5 /5
(Ocen: 1)

TPA

Jest to skrót od angielskiego terminu “Third Party Access” (zasada dostępu stron trzecich) daje prawo odbiorcy energii do jej zakupu od dowolnie wybranego sprzedawcy energii.

Pierwszą stroną jest właściciel sieci (dystrybutor), drugą – odbiorca, a trzecią stroną – sprzedawca energii.

Zasada TPA jest jedną z najważniejszych zasad (obok unbundling’u), na której opiera się zliberalizowany rynek energii.

Obok rynku energetycznego zasada TPA wprowadzana jest w innych sektorach sieciowych, takich jak kolej i komunikacja (sieć należy do Orange TP S.A. – pierwsza strona, a klient – druga strona korzysta z usług firmy NETIA – trzecia strona).