Czy dystrybutor może mi zainstalować układ przedpłatowy?

5 /5
(Ocen: 1)

TAK

Zainstalowanie układu przedpłatowego jest uzasadnione w przypadku, gdy nie mamy tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego jest dostarczana energia. Poza tym powodem zastosowania tego rodzaju rozwiązania może być użytkowanie nieruchomości, obiektu lub lokalu w sposób uniemożliwiający sprawdzanie stanu układu pomiarowo-rozliczeniowego. Dystrybutor może stosować to rozwiązanie w ściśle określonych sytuacjach. Może mieć to miejsce wtedy, gdy co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy odbiorca zwlekał z zapłatą za pobraną energię albo za usługi związane z dostarczaniem energii przez okres co najmniej jednego miesiąca.
Koszty zainstalowania przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi dystrybutor.
W razie braku zgody odbiorcy na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego dystrybutor może wstrzymać dostarczanie energii lub rozwiązać umowę.

Liczniki pre paid mogą również zainstalować osoby, które nie spełniają powyższych warunków. Grupa Energa proponuje klientom indywidualnym oraz małym i średnim przedsiębiorcom instalację liczników przedpłatowych (odpowiednio taryfy G lub C1) po wniesieniu odpowiedniej opłaty instalacyjnej.