Czy mogę domagać się sprawdzenia licznika?

0 /5
(Ocen: 0)

TAK

Na nasze żądanie dystrybutor ma obowiązek sprawdzić prawidłowość działania układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika), w przeciągu 14 dni od momentu zgłoszenia.

Możemy również domagać się laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania takiego układu. Takie badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania. Jeśli w wyniku tych badań okaże się, że wszystko jest w porządku, odbiorca, który nie jest właścicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego, musi liczyć się z obowiązkiem poniesienia kosztów sprawdzenia prawidłowości działania tego układu oraz badania laboratoryjnego.

W ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku tych badań odbiorca może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego. Dystrybutor powinien umożliwić przeprowadzenie takiej ekspertyzy, jakkolwiek koszty jej wykonania pokrywa odbiorca.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego dystrybutor zwraca koszty sprawdzenia prawidłowości działania tego układu, badania laboratoryjnego oraz ekspertyzy. Poza tym w takich sytuacjach dokonuje korekty należności za dostarczoną energię.