Czy muszę opłacać rachunki za energię zgodnie z prognozami zużycia energii?

5 /5
(Ocen: 1)

TAK

Otrzymując prognozę zużycia energii jesteśmy zobowiązani do płacenia rachunków zgodnie z jej wyliczeniami.

Według obowiązujących przepisów taka procedura jest to dozwolona. Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, to w okresie tym można pobierać opłaty za energię oraz za usługi dystrybucji w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia, z uwzględnieniem sezonowości poboru energii i trendu poboru przez odbiorcę w ciągu ostatnich dwóch lat.

W przypadku gdy prognozy są nieprecyzyjne i powstanie nadpłata, to podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres obliczeniowy, o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu. W przypadku powstania niedopłaty podlega ona doliczeniu do pierwszej faktury ustalonego na najbliższy okres rozliczeniowy.

Zawsze możemy kontrolować faktyczne zużycie energii, w stosunku do prognozy i jeżeli okaże się, że są duże rozbieżności powinniśmy zwrócić się o wystawienie faktury korygującej, zgodnej z rzeczywistym zużyciem.