Co jest czym na otrzymanej fakturze za prąd?

5 /5
(Ocen: 1)

Sytuacja I – Umowa kompleksowa

Faktura za energię, którą otrzymujemy w ramach umowy kompleksowej zawiera:

 • Cena za pobraną energię czynną
 • Stawka opłaty abonamentowej w obrocie (opłata handlowa)
 • Składnik stały składki sieciowej
 • Składnik zmienny stawki sieciowej
 • Składnik jakościowy stawki opłaty systemowej
 • Stawka opłaty przejściowej
 • Opłata abonamentowa

Sytuacja II – Dwie oddzielne umowy na sprzedaż i dystrybucję energii

Jeżeli nie mamy podpisanej umowy kompleksowej otrzymujemy dwie faktury w ramach dwóch osdzielnych umów:

1. W ramach umowy sprzedaży energii otrzymujemy fakturę zawierającą:

 • Cena za pobraną energię czynną
 • Stawka opłaty abonamentowej w obrocie (opłata handlowa)

2. W ramach umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii otrzymujemy fakturę zawierającą:

 • Składnik stały składki sieciowej
 • Składnik zmienny stawki sieciowej
 • Składnik jakościowy stawki opłaty systemowej
 • Stawka opłaty przejściowej
 • Opłata abonamentowa

Przykładowa faktura za prąd

Poniżej screen przykładowej faktury z firmy PGE. Pierwsza strona faktury przedstawia rozliczenie faktycznie zużytej przez nas energii w danym okresie w stosunku do poprzedniej prognozy zużycia:

Faktura za prąd - PGE

Druga strona zawiera zazwyczaj prognozę zużycia prądu w kolejnych okresach. Prognoza ta obejmuje zarówno opłaty za energię czynną, jak i opłaty za dystrybucję. Dodatkowo na przedstawionym poniżej przykładzie widzimy również szczegółowe rozliczenie zużycia energii w poprzednim okresie.

Prognoza sprzedaży prądu - oraz rozliczenie szczegółowe