Jakie są rodzaje taryf prądu dla domu?

0 /5
(Ocen: 0)

Taryfy prądu

Najpopularniejszymi taryfami dla odbiorców indywidualnych (gospodarstw domowych) są:

 • Taryfa G11 – najczęściej wybierana, uniwersalna taryfa dla standardowego użytkowania energii w gospodarstwie domowym. Cechą charakterystyczną jest stała cena energii elektrycznej we wszystkie dni i wszystkie godziny doby (tzw. rozliczenie jednostrefowe). Wybieramy ją wówczas, gdy nie korzystamy z energii elektrycznej do ogrzewania mieszkania czy przygotowywania ciepłej wody, a zasilamy jedynie standardowe odbiorniki – oświetlenie, lodówka, pralka, zmywarka, sprzęt RTV. Więcej informacji o taryfie G11 znajdziesz tutaj.
 • Taryfa G12 – umożliwiająca rozliczanie zużytej energii w dwóch strefach czasowych doby (tzw. rozliczenie dwustrefowe). Wybieramy ją wówczas gdy chcemy lub musimy ogrzewać mieszkanie korzystając z energii (istnieją specjalne urządzenia i systemy tzw. elektrycznego ogrzewania akumulacyjnego specjalnie skonstruowane, aby wytwarzać i gromadzić ciepło w godzinach taniej taryfy, a w pozostałych oddawać zgromadzone ciepło w sposób kontrolowany) lub posiadamy ogrzewacz wody (bojler).
  Strefa z niższą stawką taryfową obowiązuje przez 10h w ciągu doby. U większości sprzedawców w godz. 22.00-6.00 (tzw. dolina nocna) oraz w godz. 13.00-15.00 (tzw. dolina dzienna).
  Strefa z wyższą stawką taryfową obowiązuje przez 14h w ciągu doby. U większości sprzedawców w godz. 6.00-13.00 (tzw. szczyt przedpołudniowy) oraz w godz. 15.00-22.00 (tzw. szczyt popołudniowy).
  Jakkolwiek zdarza się, że u niektórych sprzedawców strefy czasowe ulegają przesunięciu, np. dolina dzienna trwa od 13.30 do 15.30 lub od 14.00 do 16.00, zaś dolina nocna trwa od 23.00 do 7.00. Powinniśmy pamiętać, że strefy czasowe są określane przez dystrybutorów, nie sprzedawców. Więcej informacji o taryfie G12 znajdziesz tutaj.
 • Taryfa G12w – taryfa weekendowa. Jest to zmodyfikowana taryfa G12, w której strefa z niższą stawką taryfową oprócz doliny dziennej oraz doliny nocnej obowiązuje przez cały weekend (zazwyczaj od 22.00 w piątek do 6.00 w poniedziałek). Zazwyczaj do strefy z niższą stawką taryfową zaliczamy również święta i dni wolne od pracy. Więcej informacji o taryfie G12w znajdziesz tutaj.
 • Taryfa przedpłatowa – (często oznaczana p lub e, np. G11p). Aby z niej korzystać musimy posiadać licznik przedpłatowy. W tym celu powinniśmy się zwrócić do naszego dystrybutora, który dokonuje instalacji na własny koszt. W tych taryfie przedpłatowej często nie jest pobierana opłata abonamentowa lub jest o 50% tańsza, co powoduje, że całkowite koszty zakupu energii u tego samego sprzedawcy, np. w taryfie G11p są niższe niż w taryfie G11
  W taryfie przedpłatowej płacimy za energię elektryczną “z góry” kupując (w kasach sprzedawcy, przez telefon, Internet czy w specjalnych urządzeniach nazywanych Energomatami) określoną przez nas liczbę kWh i korzystamy z niej aż do wyczerpania (tzw. podobnie jak w przypadku pre-paid w telefonii komórkowej)
  Zazwyczaj to nie klient decyduje się na instalację licznika przedpłatowego, lecz sprzedawca w przypadku gdy mamy problemy z dotrzymaniem terminów płatności rachunków za energię.
  Sami możemy się zdecydować na liczniki przedpłatowe, gdy nie mamy tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania, bądź wynajmujemy je innym osobom. Nie istnieje wówczas ryzyko, że najemca zostawi nas z niezapłaconymi rachunkami za energię. Więcej informacji o taryfie przedpłatowej znajdziesz tutaj.
 • Taryfa z gwarancją ceny – jest to taryfa z gwarancją niezmieniania ceny energii w określonym umową czasie, najczęściej jest to okres 12 m-cy. Coraz popularniejsza, gdyż przy założeniu dalszych wzrostów cen energii, taryfa z gwarancją ceny chroni nas przed jakimikolwiek podwyżkami w trakcie obowiązywania umowy.

Oczywiście wraz z rozwojem rynku, co jakiś czas pojawiają się nowe taryfy, nazywane często produktami, którymi sprzedawcy chcą skusić nowych klientów. Najczęściej są to jednak kompilacje już istniejących taryf.