Jakie taryfy G są dostępne w moim miejscu zamieszkania?

0 /5
(Ocen: 0)

Taryfa G to taryfa dla gospodarstw domowych oraz innych odbiorców, wyszczególnionych w  § 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną. Taryfa G ma kilka odmian, ze względu na sposób naliczania opłat za energię elektryczną.

Dla kogo taryfa G?

Jak wspomniano wyżej, z taryfy G korzystają głównie gospodarstwa domowe, jednak podłączone do niej mogą być także:

  • pomieszczenia gospodarcze, związane z prowadzeniem gospodarstw domowych tj. pomieszczenia piwniczne, garaże, strychy, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,
  • lokale o charakterze zbiorowego mieszkania, to jest: akademiki, internaty, hotele robotnicze, klasztory, plebanie, kanonie, domy opieki społecznej, hospicja, domy dziecka, więzienia, areszty itp.
  • mieszkania pracowników placówek dyplomatycznych i zagranicznych przedstawicielstw,
  • domki letniskowe i altany w ogródkach działkowych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza,
  • oświetlenia w budynkach mieszkalnych: klatek schodowych, numerów domów, piwnic, strychów, suszarni, itp.,
  • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
  • węzły cieplne i hydrofornie, będące w gestii administracji domów mieszkalnych,
  • garaże indywidualnych odbiorców, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Najpopularniejsze warianty taryfy G

Taryfa G11 – czyli taryfa całodobowa. Jej cechą charakterystyczną jest stała cena prądu w każdej godzinie doby, tzn. że bez względu na to w jakich godzinach i dniach tygodnia następuje pobór cena energii elektrycznej jest zawsze taka sama (tzw. rozliczenie jednostrefowe). Więcej o taryfie G 11 przeczytasz tutaj.

Taryfa G12 – taryfa dwustrefowa. Posiada dwie stawki za prąd – wyższą, za zużycie w godzinach szczytu (godz. 6-13, 15-22) oraz niższą, za zużycie w godzinach doliny dziennej i nocnej (godz. 13-15, 22-6). Rozliczenie dwustrefowe jest korzystne dla odbiorców, którzy posiadają urządzenia grzewcze wykorzystujące energię. Więcej o taryfie G 12 przeczytasz tutaj.

Taryfa G12w – taryfa weekendowa. Podobnie jak taryfa G12, posiada dwie stawki za energię, w zależności od pory jej zużycia. W przeciwieństwie jednak do taryfy G12 w  taryfie weekendowej, niższa cena obejmuje również całe weekendy i święta. Taryfa ta jest opłacalna dla osób, które większość tygodnia roboczego spędzają poza domem. Więcej przeczytasz o niej tutaj.

Taryfa przedpłatowa – w jej ramach prąd zakupuje się w systemie prepaid. By móc z niej skorzystać konieczne jest posiadanie lub montaż licznika przedpłatowego. Jego instalacja jest bezpłatna, by ją uzyskać należy zgłosić się do swego dystrybutora. Korzyścią taryfy przedpłatowej jest niższa o nawet 50% lub zupełny brak opłaty abonamentowej. Więcej o taryfie przedpłatowej tutaj.

Taryfa G13 – taryfa trójstrefowa. Taryfę tę oferuje jedynie część sprzedawców. By móc z niej korzystać należy posiadać trójfazowe podłączenie do sieci. W taryfie trójfazowej wydzielane są 3 różne stawki za energię, w zależności od pory zużycia: szczyt przedpołudniowy (godz. 6-13), szczyt popołudniowy (godz. 15-22), pozostałe godziny (13-15, 22-6).

Jak sprawdzić dostępne taryfy?

Taryfę ustala się ze sprzedawcą, a nie dystrybutorem. Zmiana taryfy G11 na G12 może wymagać zmiany licznika na dwufazowy, choć część nowych modeli jest już przystosowana do pracy w dwóch trybach. Więcej o zmianie licznika przeczytasz tutaj. Przede wszystkim należy pamiętać, że zmiana licznika nic nas nie kosztuje.

Praktycznie wszyscy sprzedawcy oferują taryfy G11 i G12, a także różne wariacje taryfy weekendowej. Taryfa G13 zależy od umowy sprzedawcy z dystrybutorem. Wszyscy dystrybutorzy są także zarazem sprzedawcami prądu, więc zawsze możemy z nimi podpisać umowę kompleksową, warto to jednak zrobić jedynie wtedy, gdy jest to dla nas opłacalne.

Zmiana z taryfy G11 na G12 opłacalna jest w momencie, gdy w godzinach popołudniowych (13-15) oraz nocnych zużywamy co najmniej 35-40% energii elektrycznej. Więcej o tym, jaką taryfę warto wybrać przeczytasz tutaj.

Jeśli więc pragniesz dowiedzieć się, jakie taryfy są dostępne na obszarze Twojego zamieszkania, warto sprawdzić, jaką ofertę posiada sprzedawca prądu, który do tej pory był w danym rejonie monopolistą. To właśnie OSD będzie posiadał najpełniejszą ofertę dla lokalnej społeczności.