Przetargi publiczne na zakup prądu – organizacja i przeprowadzenie

5 /5
(Ocen: 1)
enerad.pl przygotował specjalną ofertę dla instytucji publicznych podlegających Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Instytucje publiczne zobligowane są do zakupu prądu w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. enerad.pl zapewnia profesjonalne wsparcie i pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji niezbędnej do poprawnego przeprowadzenia procedury przetargowej na zakup energii w trybie konkurencyjnego zamówienia.

Rola i zadania realizowane przez enerad.pl

 1. przeprowadzenie wstępnego audytu energetycznego,
 2. przygotowanie niezbędnych danych oraz informacji do przeprowadzenia procedury przetargowej,
 3. ustalenie strategii i harmonogramu przeprowadzenia procesu zakupu energii elektrycznej,
 4. przygotowanie pełnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),w szczególności:
  1. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
  2. formularza oferty,
  3. formularza cenowego,
  4. stosownych oświadczeń dla Wykonawców,
  5. wzoru umowy zakupu energii el.(najbardziej skomplikowana i skrupulatnie weryfikowana przez Wykonawców część SIWZ),
  6. opracowanie kryteriów oceny ofert,
  7. poinformowanie potencjalnych oferentów o prowadzonym przetargu (dzięki naszym relacjom ze sprzedawcami energii na terenie całego kraju, przetargi są bardziej konkurencyjne – średnio 4 oferentów bierze udział, a uzyskane ceny najniższe na rynku),
  8. kompleksową pomoc w odpowiedzi na ewentualne zapytania w trakcie postępowania przetargowego,
  9. uczestniczenie w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej,
  10. nadzór nad ewentualną zmianą sprzedawcy energii.

Dlaczego warto zaufać enerad.pl?

 • Przeprowadziliśmy już kilkadziesiąt takich postępowań (postępowanie zrealizowane dla naszych partnerów dało średnie oszczędności na poziomie 25%).
 • Odbiorca – zleceniodawca postępowania nie jest zobowiązany do wykonywania jakichkolwiek czynności, tzn. otrzymuje najlepszą ofertę sprzedawcy i może z niej skorzystać lub nie.
 • Odbiorca – zleceniodawca postępowania nie ponosi żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania, enerad.pl otrzymuje opłatę od sprzedawcy za udział w aukcji.
 • Gwarancja niezmiennej ceny przez cały okres trwania umowy.

enerad.pl wesprze Was w kompleksowym ograniczeniu kosztów energii (taryfy, moc, cena), dzięki czemu możliwe są dalsze oszczędności w kosztach zakupu energii (lokalny dystrybutor nie ma korzyści z proponowania takich rozwiązań).