Przetargi publiczne na zakup prądu – organizacja i przeprowadzenie

Twoja ocena

Ocena: 0
(ilość ocen: 0)

enerad.pl przygotował specjalną ofertę dla instytucji publicznych podlegających Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Instytucje publiczne zobligowane są do zakupu prądu w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. enerad.pl zapewnia profesjonalne wsparcie i pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji niezbędnej do poprawnego przeprowadzenia procedury przetargowej na zakup energii w trybie konkurencyjnego zamówienia.

Rola i zadania realizowane przez enerad.pl

 1. przeprowadzenie wstępnego audytu energetycznego,
 2. przygotowanie niezbędnych danych oraz informacji do przeprowadzenia procedury przetargowej,
 3. ustalenie strategii i harmonogramu przeprowadzenia procesu zakupu energii elektrycznej,
 4. przygotowanie pełnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),w szczególności:
  1. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
  2. formularza oferty,
  3. formularza cenowego,
  4. stosownych oświadczeń dla Wykonawców,
  5. wzoru umowy zakupu energii el.(najbardziej skomplikowana i skrupulatnie weryfikowana przez Wykonawców część SIWZ),
  6. opracowanie kryteriów oceny ofert,
  7. poinformowanie potencjalnych oferentów o prowadzonym przetargu (dzięki naszym relacjom ze sprzedawcami energii na terenie całego kraju, przetargi są bardziej konkurencyjne – średnio 4 oferentów bierze udział, a uzyskane ceny najniższe na rynku),
  8. kompleksową pomoc w odpowiedzi na ewentualne zapytania w trakcie postępowania przetargowego,
  9. uczestniczenie w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej,
  10. nadzór nad ewentualną zmianą sprzedawcy energii.

Dlaczego warto zaufać enerad.pl?

 1. Przeprowadziliśmy już kilkadziesiąt takich postępowań (postępowanie zrealizowane dla naszych partnerów dało średnie oszczędności na poziomie 25%).
 2. Odbiorca – zleceniodawca postępowania nie jest zobowiązany do wykonywania jakichkolwiek czynności, tzn. otrzymuje najlepszą ofertę sprzedawcy i może z niej skorzystać lub nie.
 3. Odbiorca – zleceniodawca postępowania nie ponosi żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania, enerad.pl otrzymuje opłatę od sprzedawcy za udział w aukcji.
 4. Gwarancja niezmiennej ceny przez cały okres trwania umowy.

enerad.pl wesprze Was w kompleksowym ograniczeniu kosztów energii (taryfy, moc, cena), dzięki czemu możliwe są dalsze oszczędności w kosztach zakupu energii (lokalny dystrybutor nie ma korzyści z proponowania takich rozwiązań).