Czy można domagać się sprawdzenia licznika?

4 /5
(Ocen: 1)

TAK

Na żądanie klienta instytucjonalnego dystrybutor energii elektrycznej na obowiązek sprawdzenia układu pomiarowo – rozliczeniowego w terminie 14 dni od zgłoszenia.

Możemy również domagać się laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania takiego układu. Takie badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania. Jeśli w wyniku tych badań okaże się, że wszystko jest w porządku, odbiorca, który nie jest właścicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego, musi liczyć się z obowiązkiem poniesienia kosztów sprawdzenia prawidłowości działania tego układu oraz badania laboratoryjnego.