Czy po przekroczeniu limitu mocy umownej nakładana jest kara?

0 /5
(Ocen: 0)

TAK

Za przekroczenie mocy umownej naliczane są kary zgodnie z umową. Za przekroczenie mocy umownej w okresie rozliczeniowym jest pobierana opłata w wysokości stanowiącej iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz sumy maksymalnych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną 15-minutową, wyznaczonych w cyklach godzinowych, lub (jeśli urządzenia pomiarowe na to nie pozwalają) maksymalnej nadwyżki mocy pobranej ponad moc umowną 15-minutową. Opłat tych nie pobiera się jeśli przekroczenie nastąpiło w wyniku awarii w sieci sprzedawcy lub na polecenie jego organu dyspozytorskiego. Niektórym odbiorcom opłaca się przekraczać moc umowną, np w trakcie włączania maszyn.