Usługi doradcze

Ocena: 5 (ilość ocen: 3)

Ocena: 5
(ilość ocen: 3)

Doradztwo na rynku energii

enerad to nie tylko porównywarka cen prądu oraz baza informacji o rynku energii, to również bardzo specjalistyczne usługi doradcze w obszarze gospodarki energetycznej przedsiębiorstw. Każdy przedsiębiorca prowadzący w Polsce działalność jest odbiorcą prądu i gazu. Warto być świadomym odbiorcą i korzystać z możliwości jakie daje nam uwolniony rynek, bo to przekłada się na oszczędności! Warto zainteresować się już dziś, jak świadomie i racjonalnie zarządzać gospodarką energetyczną w swojej firmie, aby nie przepłacać za prąd, gaz i usługi okołoenergetyczne.

Nasza oferta skierowana jest do:
 1. dużych i średnich przedsiębiorstw (odbiorcy energii)
 2. podmiotów, które zamierzają rozpocząć działalność na rynku energii, jako sprzedawcy prądu i gazu (spółki obrotu gazem i energią)
 3. podmiotów, które zamierzają rozpocząć działalność na rynku energii, jako wytwórcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, tj. fotowoltaika, elektrownie wodne i elektrownie wiatrowe (wytwórcy energii)

Oferta skierowana do Odbiorców energii:

 1. optymalizacji kosztów oraz doradztwo w zakupie energii elektrycznej
 2. optymalizacji kosztów oraz doradztwo w zakupie gazu ziemnego
 3. doradztwo w zakupie praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii z kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii (tzw. zielone, żółte, czerwone i fioletowe certyfikaty)
 4. doradztwo w zakupie świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty)
 5. doradztwo w zakupie uprawnień do emisji dwutlenku węgla (EUA/CER/ERU)
 6. doradztwo w zakupie gwarancji pochodzenia energii odnawialnej (GoO)
 7. optymalizacja kosztów dystrybucyjnych, w tym dopasowanie mocy umownej oraz odpowiedniej taryfy
 8. zarządzania portfelem energii elektrycznej i produktów pochodnych
 9. modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych, w celu dostosowania do zasady TPA
 10. przeprowadzania procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i gazu ziemnego
 11. monitoring i optymalizacja zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego
 12. audyt energetyczny

Oferta skierowana do Spółek obrotu gazem i energią

 1. przygotowania wniosku do Prezesa URE w sprawie uzyskania koncesji na obrót energia elektryczną i paliwami gazowymi
 2. doradztwo przy podpisywaniu umów dystrybucyjnych (GUD-ów) oraz umowy przesyłowej, w zakresie przesyłu energii elektrycznej i gazu ziemnego
 3. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności na rynkach energii w Polsce i na rynkach europejskich, w tym rynkach giełdowych (TGE, EEX, EPEX)
 4. doradztwo przy podpisywaniu umów ramowych EFET na sprzedaż energii elektrycznej, gazu ziemnego i uprawnień do emisji CO2 (EUA, ERU, CER)
 5. badania rynku oraz prognozy sytuacji rynkowej w horyzoncie krótko i średnioterminowym
 6. działania marketingowe
 7. pośrednictwo w zakresie zakupu/sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii z kogeneracji oraz OZE (kolorowe certyfikaty)
 8. pośrednictwo w zakresie zakupu/sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla (EUA/CER/ERU)
 9. pośrednictwo w zakresie zakupu/sprzedaży gwarancji pochodzenia energii odnawialnej (GoO)

Oferta skierowana do Wytwórców energii

 1. przygotowania wniosku do Prezesa URE w sprawie uzyskania koncesji na obrót energia elektryczną
 2. przygotowanie wniosku o wydanie warunków przyłączenia źródła wytwórczego do sieci elektroenergetycznej (OSD lub OSP)
 3. doradztwo w zakresie optymalnej lokalizacji pod budowę źródła
 4. przygotowanie studium wykonalności inwestycji
 5. uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych
 6. przygotowanie planu koncepcyjnego elektrowni i projektu technicznego
 7. pozyskanie finansowania zewnętrznego na realizację inwestycji, w tym środków UE
 8. doradztwo przy wyborze urządzeń pod budowę farmy fotowoltaicznej (panele PV, sterowniki, przewody elektryczne)
 9. przygotowania opracowań i analiz dot. funkcjonowania segmentu wytwórczego w Polsce oraz na rynkach europejskich
Wasz sukces jest naszym sukcesem, w związku z czym nasze wynagrodzenie uzależnione jest od efektów naszej pracy. Jeżeli nasze usługi nie przyniosą Twojej firmie wymiernych korzyści (oszczędność, realizacji wyznaczonego celu),  nie zapłacisz za nasze usługi ani złotówki!