Ceny dystrybucji gazu

0 /5
(Ocen: 0)

Podobnie jak w przypadku energii elektrycznej, przy paliwie gazowym odbiorcy ponoszą również koszty związane dystrybucją. Wszystkie opłaty zawarte są w naszych rachunkach. Jednak warto im się przyjrzeć nieco dokładniej. Poniżej prezentujemy aktualne ceny dystrybucji gazu.

Dystrybucja gazu w Polsce

Dominującym dystrybutorem w naszym kraju jest Polska Spółka Gazownictwa (PSG) – jest to największa spółka Grupy Kapitałowej PGNiG. Operator zatrudnia ok. 11 tys. osób i posiada sieć gazociągów o łącznej długości ponad 179 tys. km. PSG prowadzi swoją działalność w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, łódzkim, pomorskim, podlaskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, lubelskim, śląskim, lubuskim, opolskim oraz również częściowo w warmińsko-mazurskim. W 2014 roku spółka obsługiwała 6,82 mln odbiorców. Warto jednak pamiętać, że w naszym kraju działa szereg mniejszych dystrybutorów – największym prywatnym jest G.EN GAZ ENERGIA.

Paliwo gazowe dostarczane jest w oparciu o zasady zawarte w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Natomiast taryfy dystrybucji gazu zatwierdzane są przez Prezesa URE.

Opłaty dystrybucyjne

Na naszych rachunkach oprócz opłat związanych ze sprzedażą gazu, mamy również do czynienia z opłatami dystrybucyjnymi. Najogólniej można je podzielić na:

  • stawki opłaty dystrybucyjnej stałej – są to kalkulacje związane z kosztami stałymi, które ponosi dystrybutor i związane są one z m.in. wykonywaną działalnością, czy kosztami stałymi zakupu usług przesyłania w punktach wyjścia z systemu przesyłowego;
  • stawki opłaty dystrybucyjnej zmiennej – w tym przypadku są to kalkulacje kosztów zmiennych, które ponosi dystrybutor i związane są one z m.in. wykonywaną działalnością gospodarczą, kosztami zmiennymi zakupu usług przesyłania w punktach wyjścia z systemu przesyłowego.

Warto pamiętać, że od niektórych kosztów dystrybucyjnych nie uciekniemy i jeśli nawet w ciągu danego miesiąca lub okresu rozliczeniowego nie pobierzemy gazu, to i tak zostaniemy obciążeni stałym opłatami.

Ceny dystrybucji gazu

Jak wyżej wspomnieliśmy, taryfy dla dystrybucji gazu zatwierdzane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Do ich przedkładania zobowiązany jest dystrybutor. Poniżej prezentujemy aktualne stawki PSG za dystrybucję błękitnego paliwa.

Jeśli chcecie zmniejszyć swoje rachunki za gaz lub poznać aktualne stawki sprzedaży, to już teraz zapraszamy do naszej porównywarki cen gazu.