Zielona energia w VERVIS

Spółka posiada elektrownie wiatrową o mocy 450 kW w gminie Kowal. Posiada umowy z klientami generującymi zieloną energię. Jak widać na poniższym wykresie, większość zakupionej energii została wytworzona z węgla kamiennego, a zielona energia stanowi prawie 11 proc.

Struktura paliw zużytych do produkcji energii sprzedanej przez VERVIS w 2015 roku:

vervis wykres kołowy

Zielona energia dla domu

Od 2012 roku VERVIS zarządza elektrownią wiatrową. Pozyskuje także energię z biomasy. Firma nie posiada jednak zielonych ofert dla domu.

Zielona energia dla firmy

Sprzedawca co prawda nie oferuje zielonych pakietów dla przedsiębiorstw ale posiada specjalne i korzystne oferty dla klientów, którzy potrzebują energii do zasilenia odnawialnego źródła energii.
VERVIS chętnie nawiązuje współpracę w zakresie nabywania świadectw pochodzenia energetycznego oraz zakupu energii z OZE.