Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego - jak to zrobić?

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego - jak to zrobić?

Fotowoltaika to ekologiczny i ekonomiczny sposób na produkcję własnej energii elektrycznej. Opłaca się on nie tylko osobom fizycznym czy firmom, ale także rolnikom, którzy mogą w ten sposób unowocześnić i uniezależnić swoje gospodarstwo od wahań cen prądu. Warto skorzystać z fotowoltaiki szczególnie teraz, gdy dostępne są różne zachęty finansowe i ulgi – takie jak chociażby odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego. Ile można zaoszczędzić?

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Ulga dla rolników - fotowoltaika jeszcze tańsza

Energia elektryczna w Polsce, wciąż w głównej mierze pochodzi ze spalania paliw kopalnych, co nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. Trudne do przewidzenia i skrajne zjawiska klimatyczne, takie jak fale upałów, grad, ulewy, powodzie czy bezśnieżne zimy to konsekwencje ocieplenia klimatu, które szczególnie dotkliwie odczuwają właśnie rolnicy. Efekty ich pracy w dużej mierze zależą bowiem od kondycji środowiska naturalnego. Dlatego warto, by również i oni mogli mieć czynny wkład w poprawę sytuacji ekosystemu. Jednym ze sposobów na ograniczenie m.in. śladu węglowego w gospodarstwach rolnych może być fotowoltaika. Każde 1.000 kWh energii z paneli fotowoltaicznych zmniejsza emisję dwutlenku węgla o ok. 812 kg.

Korzyści ekologiczne to jednak tylko jedna strona medalu. Fotowoltaika dla rolnika to również sposób na realne oszczędności - instalacja może pomóc obniżyć rachunku nawet o ok. 80%. Dzięki wyjątkowo niskim cenom fotowoltaiki czas zwrotu takiej inwestycji to zaledwie 7-8 lat. Wystarczy jednak skorzystać z jednej z wielu form wsparcia finansowego, by okres ten uległ skróceniu. Jedną z opcji jest ulga w podatku rolnym - fotowoltaika dzięki niej może być sporo tańsza. O ile? Kto i jak może z niej skorzystać?

Fotowoltaika: ulga w podatku rolnym - kogo obejmuje?

Ulga w podatku rolnym na fotowoltaikę (jak i inne przedsięwzięcia) została określona w art. 13 Ustawy o podatki rolnym. Zgodnie z przepisami podatnicy, którzy poniosą koszty z tytułu budowy “urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)” mają prawo skorzystać z tzw. ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym na fotowoltaikę jest przewidziana dla osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, będących płatnikami podatku rolnego (rozliczający się zarówno za pomocą ryczałtu, jak i podatku VAT), które zgodnie z art. 3 Ustawy o podatku rolnym są:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą, minimalna wymagana powierzchnia gruntów to 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego - zasady

Przejdźmy teraz do szczegółowych zasad ulgi. Ile, jako rolnicy możecie zaoszczędzić? Jakie są zasady wsparcia?

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym na fotowoltaikę pozwala odliczyć 25% udokumentowanych wydatków związanych z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej. Odliczeń można dokonywać co roku, aż do wykorzystania przysługującej Wam kwoty, jednak nie dłużej niż przez okres 15 lat. Jak to wygląda w praktyce?

Pan Kowalski zakupił instalację fotowoltaiczną na cele produkcyjne, o mocy 10 kW. Za całość zapłacił 46.000 zł. W ramach ulgi, od podatku będzie mógł zatem odpisać 11.500 zł (0,25x46.000). Pan Kowalski do tej pory płacił 1.150 zł podatku rolnego. Dzięki uldze, przez 10 lat nie zapłaci go wcale.

Warto przy tym pamiętać, że ulga:

 • jest odliczana od kwoty należnego podatku rolnego - pieniędzy nie dostaniecie zatem do ręki, w formie przelewu czy gotówki.
 • obejmuje jedynie inwestycje już ukończone - możecie się zatem o nią ubiegać dopiero po wyłożeniu środków na instalację.
 • obowiązuje jedynie na terenie gminy, w której została zbudowana instalacja fotowoltaiczna.
 • będzie przysługiwać jedynie na te instalacje, które będą produkować energię na potrzeby produkcji rolnej.
 • niewykorzystana w pełni zostanie utracona, w przypadku sprzedaży lub zmiany rodzaju wykorzystania (przeznaczenie na cele inne niż produkcyjne) obiektów i urządzeń, na które została przyznana.
 • przechodzi na następców podatnika, jeśli gospodarstwo rolne zostało przekazane zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników bądź na drodze dziedziczenia.
 • nie jest przyznawana z urzędu - by z niej skorzystać, trzeba złożyć odpowiedni wniosek, o czym szerzej w dalszej części artykułu.
Uwaga! Ulga na fotowoltaikę w podatku rolnym nie przysługuje, jeśli wydatki zostały sfinansowane z jakichkolwiek środków publicznych - dotacji, pożyczek czy kredytów.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym fotowoltaika na budynku mieszkalnym

Jak już wspominaliśmy, zgodnie z art. 13 Ustawy o podatku rolnym, ulga przysługuje na zakup instalacji OZE, z których energia będzie wykorzystywana na cele produkcyjne. Taka konstrukcja przepisu stwarza pewne wątpliwości. Czy ulga inwestycyjna w podatku rolnym na fotowoltaikę zamontowaną na budynku mieszkalnym będzie obowiązywać? Czy instalacja OZE musi produkować energię wyłącznie na cele gospodarstwa rolnego, czy można z niej korzystać również w gospodarstwie domowym?

Według interpretacji, którą otrzymała od Ministerstwa Finansów Regionalna Izba Obrachunkowej w Lublinie, z treści ustawy nie wynika, że dla skorzystania z ulgi, instalacja OZE musi trafić na budynek gospodarczy. Fakt zamontowania fotowoltaiki na budynku mieszkalnym nie powinien zatem decydować o przysługiwaniu ulgi inwestycyjnej.

Przepis nie nakłada też obowiązku produkcji energii na wyłączny użytek produkcyjny. Z ulgi w podatku rolnym na fotowoltaikę powinniście mogli skorzystać również wtedy, gdy część energii będziecie wykorzystywać w budynku mieszkalnym.

Ulga dla rolników na fotowoltaikę - wniosek. Gdzie i jak go złożyć?

Jak już wiecie, aby skorzystać z ulgi dla rolników na fotowoltaikę będziecie musieli złożyć podanie - do urzędu gminy lub urzędu miasta właściwego dla miejsca inwestycji. Stosowny wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej na fotowoltaikę (lub inną instalację OZE) zajdziecie w siedzibie lub na stronie urzędu - każda jednostka może wymagać nieco innego wzoru.

Do wniosku konieczne będzie dołączenie:

 • zestawienia poniesionych wydatków;
 • dokumentów potwierdzających wysokość poczynionych nakładów inwestycyjnych - czyli np. oryginałów faktur VAT, rachunków etc;
 • formularza informacyjnego niezbędnego przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 • ewentualnie - pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych (jeżeli jest wymagane).

W odpowiedzi, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w zależności o rodzaju urzędu) powinniście otrzymać decyzję w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej.

Wysokość ulgi inwestycyjnej jest odliczana od podatku z urzędu, w ramach decyzji określającej wysokość podatku. Ci rolnicy, którzy mają obowiązek składania deklaracji, odliczają kwotę ulgi, zgodnie z wymiarem określonym w decyzji o przyznaniu ulgi.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego a Agroenergia i Mój prąd

Zgodnie z przytaczanym już art. 13 Ustawy o podatku rolnym, odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego nie będzie możliwe, jeśli inwestycja ta została sfinansowana “w całości lub w części z udziałem środków publicznych”. A zatem, wykluczone jest łączenie tej ulgi z programami dofinansowań na fotowoltaikę dla rolników - np. z Agroenergią. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku pozostałych programów, takich jak np. Mój prąd czy Czyste powietrze (choć głównie dlatego, że ich regulamin wyklucza wykorzystywanie instalacji na cele inne niż własne gospodarstwa domowego).

Nie ma jednak przeszkód, by ulga inwestycyjna została przyznana na przedsięwzięcie sfinansowane z pomocą komercyjnego kredytu dla rolnika - pod warunkiem, że nie będzie on w żaden sposób dotowany ze środków publicznych.

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Maks
Maks
2022-11-21 23:11

Fajne artykuły piszesz !
Nawet nie wiedziałem o tej uldze o.O