Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników 2021 – Jakie dotacje?

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników 2021 – Jakie dotacje?

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem, tak w Polsce, jak i na świecie. Nic dziwnego. To jedno z najbardziej uniwersalnych rozwiązań OZE, gwarantujące inwestującym wymierne korzyści – ekonomiczne i ekologiczne. Nie ma chyba jednak grupy społecznej, która mogłaby skorzystać na niej bardziej niż rolnicy. Prowadzenie gospodarstwa rolnego to trudny biznes, w ogromnym stopniu uzależniony od stanu środowiska naturalnego. Fotowoltaika to szansa dla rolnictwa – na ekologiczny, zrównoważony rozwój oraz ograniczenie bieżących kosztów działalności. Inwestycję tę warto rozważyć, szczególnie, że dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników w 2021 będą znów dostępne.

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Fotowoltaika: dotacje dla rolników w 2020. Jakie efekty?

Wyjątkowe znaczenie fotowoltaiki w rozwoju obszarów wiejskich dostrzeżono już kilka lat temu. Dotacje na rozwój odnawialnych źródeł energii na wsi regularnie pojawiały się w budżetach różnego rodzaju funduszy - zarówno tych krajowych, jak i unijnych.

W ubiegłym roku, w temacie dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników, najczęściej wymieniało się program Agroenergia, prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet programu wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostało przewidziane na bezzwrotne dotacje, a 120 mln zł na pożyczki. Choć na razie nie znamy danych 2020 rok, wiele wskazuje na to, że mogą one być zbliżone do efektów za 2019 rok.

Jak wynika z informacji NFOŚiGW, w pierwszej edycji Agroenergii złożono blisko 650 zgłoszeń, na łączną kwotę wsparcia ponad 78 mln zł. Z tego, niemal 80% stanowiły wnioski o dotacje. Największą popularnością cieszyły się mikroinstalacje o mocy do 50 kWp, o których dofinansowanie wnioskowało ponad 83% rolników.

Oprócz Agroenergii, w zeszłym roku rolnicy mogli też korzystać z innych narzędzi, takich jak:

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - poddziałanie “Modernizacja gospodarstw rolnych”, czyli funduszu przeznaczonego wyłącznie na prowadzenie działalności rolnej,
  • Ulga inwestycyjna w podatku rolnym - przeznaczona na inwestycje w urządzenia do produkcji energii na cele produkcyjne,

Czy któreś z nich będą dostępne również w 2021 roku? Jakie dotacje na fotowoltaikę dla rolników zostaną, a z których już nie skorzystacie?

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników - 2021 przyniesie nowe możliwości

Dobra wiadomość jest taka, że w 2021 roku lista dostępnych form wsparcia nie powinna się zmniejszyć.

Pomimo że, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich pierwotnie został rozpisany na lata 2014-2020, Unia Europejska zdecydowała o przedłużeniu go na dwa kolejne lata, tak by objął swoim funkcjonowaniem okres przejściowy - między budżetami unijnymi. Choć, jak na razie, aktualny harmonogram planowanych naborów w ramach PROW nie uwzględnia dofinansowań do fotowoltaiki dla rolników, trwają nad nim prace i w najbliższym czasie ma zostać rozszerzony o nowe obszary wsparcia.

Gdy jesteśmy już przy temacie środków unijnych, warto podkreślić, że choć przy nadchodzącym budżecie UE 2021-27 nie obyło się bez cięć na rolnictwo i spójność, na polską wieś ma trafić niebagatelna suma 28,5 mln euro, co w przeliczeniu daje ponad 128 mld zł. A zgodnie z ogólnie przyjętą polityką UE, przy wydatkowaniu środków największą uwagę będzie trzeba zwrócić na klimat. Można zatem zakładać, że w stosunkowo niedalekiej przyszłości pojawią się nowe programy wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich.

W 2021 roku nie zabraknie również ogólnopolskich programów, które choć nie były dedykowane wyłącznie rolnikom, nie ograniczały im możliwości pozyskanie, na pewnych określonych warunkach, środków na zakup fotowoltaiki.

Z czego będzie można skorzystać?

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników 2021 - programy

Na chwilę obecną, jeśli chodzi o dotacje na fotowoltaikę dla rolników, dostępnych jest kilka rozwiązań. Ich lista już niebawem może jednak poszerzyć się o wsparcie m.in. z PROW.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników z NFOŚiGW - program Agroenergia

Najbardziej znanym programem wspierającym budowę instalacji fotowoltaicznych na terenach wiejskich. Celem programu jest “zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym”.

Agroenergia skierowana jest do rolników - właścicieli lub dzierżawców nieruchomości rolnych, którzy przynajmniej rok zajmują się prowadzeniem gospodarstw, gdzie użytki rolne zajmują od 1 do 300 ha.

Wsparcie z funduszu obejmuje bezzwrotną dotację na montaż fotowoltaiki, turbiny wiatrowej lub pompy ciepła, przy czym moc urządzeń nie powinna być mniejsza niż 10 kW i nie większa niż 50 kW. Inwestor może otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 25 tys. zł. Należy jednak pamiętać, że aby otrzymać dotację, inwestycji nie należy rozpoczynać przed złożeniem wniosku, a same środki zostaną wypłacone dopiero po jej zakończeniu.

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2021, w ramach programu Agroenergia ma ruszyć od 20 lipca 2021. Nabór wniosków ma być natomiast prowadzony do 20 grudnia 2021.

Termin naboru na dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników 2021.

Cały program zaś potrwać do 2023 roku - do wtedy będą podpisywane umowy z rolnikami.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdziecie w naszym artykule “Agroenergia 2021 – program wsparcia OZE dla rolników”.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolnika - Agroenergia.

Ulga w podatku rolnym na fotowoltaikę

Alternatywą dla bezpośredniego dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników może być ulga inwestycyjna w podatku rolnym na fotowoltaikę. Mechanizm ten przewidziany jest dla płatników podatku rolnego, czyli:

  • właścicieli bądź użytkowników wieczystych gruntów,
  • posiadaczy samoistnych gruntów;
  • posiadaczy gruntów będących własnością Skarbu Państwa lub JST.

Ulgę może otrzymać osoba fizyczna, prawna czy podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

Dotacja na fotowoltaikę dla rolnika w formie ulgi inwestycyjnej może objąć 25% kosztów poniesionych na inwestycję. Otrzymana kwota jest odliczana od podatku rolnego, a odpisów można dokonywać przez 15 kolejnych lat.

Do wydatków objętych tym dofinansowaniem zalicza się wszystkie koszty związane z zakupem oraz montażem fotowoltaiki dla rolnika, przy czym konieczne jest ich udokumentowanie - np. najlepiej za pomocą imiennych faktur. Tym samym z ulgi można skorzystać dopiero po zakończeniu inwestycji.

Uwaga! Dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników w formie ulgi inwestycyjnej nie można łączyć z innymi formami publicznego wsparcia.

Jak rozwiązanie to wygląda w praktyce? W przypadku instalacji o wartości 40.000 zł, wysokość ulgi wyniesie 10.000 zł (bo 0,25*40.000 = 10.000 zł). Jeśli rolnik do tej pory uiszczał podatek w wysokości 690 zł rocznie, zostanie z niego zwolniony na 14,5 roku (10.000/690 = 14,5).

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolnika - ulga inwestycyjna.

“Mój prąd” i “Czyste powietrze” - dla rolnika czy nie?

A jak kwestia posiadania gospodarstwa rolnego wpływa na możliwość skorzystania z programów przewidzianych dla osób fizycznych, takich jak “Mój prąd” lub “Czyste powietrze”? Tu sprawa jest prosta.

Prowadzenie działalności rolnej nie ogranicza Waszego prawa do skorzystania z powyższych programów, pod warunkiem, że o dotację wnioskujecie jako osoba fizyczna, która chce produkować energię na własne potrzeby. Dofinansowana instalacja fotowoltaiczna może zatem zasilać Wasz dom, ale nie może służyć celom związanym z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Jednocześnie nie ma przeciwwskazań, by podczas wnioskowania, deklarowanym źródłem dochodu było prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Powyższe zasady znajdują zastosowanie w przypadku programu:

  • Mój Prąd 2021 - gdzie osoby fizyczne, dysponujące istniejącym budynkiem jednorodzinnym, mogą otrzymać dotację 3.000 zł dla instalacji o mocy od 2 do 10 kWp,
  • “Czyste powietrze” przewidującego dofinansowanie do fotowoltaiki, uzależnione od wysokości dochodu beneficjenta - osoby fizycznej, będącej właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników 2021 - to Ci się opłaci!

Dotacja na fotowoltaikę dla rolników to sposób na osiągnięcie wielowymiarowych korzyści, do których można zaliczyć m.in.:

  • możliwość ochrony środowiska - jak już wspominaliśmy rolnicy w większym stopniu niż inni odczuwają konsekwencje wynikające z zanieczyszczenia środowiska. Montaż własnego, ekologicznego źródła energii, to znaczący krok w stronę poprawy stanu powietrza i ekosystemu.
  • szansa na wykorzystanie nieużytków - w każdym gospodarstwie znajdą się obszary (grunty, dachy), które nie przynoszą żadnych zysków. Dzięki instalacji, mogą one zacząć przynosić zyski.
  • niższe koszty prowadzenia działalności - koszty energii elektrycznej w gospodarstwach rolnych (szczególnie w sadownictwie czy produkcji mlecznej) ma znaczny udział w całkowitych kosztach prowadzenia działalności. Fotowoltaika może je ograniczyć nawet o 90%!

Ile konkretnie można zyskać? Posłużmy się przykładem gospodarstwa zużywającego na potrzeby prowadzenia działalności ok. 11.500 kWh rocznie. Daje to wydatek rzędu ok. 7.000 zł. Na pokrycie podobnego zapotrzebowania potrzebna byłaby instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 11,2 kWp.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolnika - opłacalność.

Koszt takiego zestawu, razem z montażem, to ok. 43.000 zł brutto. Przy założeniu, że ceny prądu będą rosły o ok. 4% rocznie, inwestycja powinna się zwrócić w ciągu 7 lat. Po uwzględnieniu ulgi inwestycyjnej, czas zwrotu z inwestycji spada do ok. 4-5 lat. Po tym czasie, instalacja będzie przynosić czyste zyski - tym wyższe, im wyższe będą ceny energii.

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments