Program Czyste Powietrze [2024]

Dofinansowanie Czyste Powietrze to jeden z największych, polskich programów dotacji na poprawę efektywności energetycznej. Jego odbiorcami mogą być osoby fizyczne, właściciele istniejących budynków jednorodzinnych, którzy zdecydują się wymienić nieekologiczne źródło ciepła. Wsparcie obejmuje dotację (również w formie prefinansowania) i pożyczki z dopłatą. Środki można otrzymać m.in. na szeroko pojętą termomodernizację, w tym na pompy ciepła, piece na gaz, piece na pellet, piece na drewno, instalacje PV, rekuperację. W programie obowiązuje nabór stały, który potrwa do 2027 roku. Poniżej znajdziecie szczegółowe warunki programu Czyste Powietrze. Ponieważ zasady te są dość skomplikowane, warto poświęcić im dłuższą chwilę.

Czyste Powietrze - najważniejsze informacje na temat programu

Podsumowanie aktualnych zasad programu Czyste Powietrze
Beneficjenci Zakres inwestycji Forma i kwota wsparcia Terminy
Osoby fizyczne, właściciele i współwłaściciele istniejących, jednorodzinnych domów lub lokali mieszkalnych (w ramach budynku jednorodzinnego). M.in. pompy ciepła (różne rodzaje), kotły zgazowujące drewno / na pellet / na gaz, ogrzewanie elektryczne, termoizolacja, rekuperacja, fotowoltaika i inne -  pod warunkiem demontażu nieekologicznego źródła ciepła. Dotacja lub pożyczka z dopłatą. Wysokość zależna od dochodów. Nawet do 100% poniesionych kosztów. Maksymalnie do 136.200 zł. Nabór ciągły, do 31.12.2027 roku.

Najnowsze aktualności o programie Czyste Powietrze:

Dla kogo Czyste Powietrze? Progi dochodowe 2023/2024

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą​​. Wysokość dofinansowania w Czystym Powietrzu zależy od dochodów beneficjenta.

Poziomy dofinansowania i progi dochodowe:

1. Pierwsza grupa (podstawowy poziom dotacji): Dochód roczny do 135 000 zł.
2. Druga grupa (podwyższony poziom dotacji): Przeciętny miesięczny dochód na osobę:

  • Do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
  • Do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym​.

3. Trzecia grupa (najwyższy poziom dotacji): Przeciętny miesięczny dochód na osobę:

  • Do 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
  • Do 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym​

Sposób obliczania dochodu:

Uwzględniany jest dochód netto, przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia oraz podatek należny.

Dofinansowanie Czyste Powietrze – warunki ogólne

Podstawowym warunkiem skorzystania z programu Czyste Powietrze jest pozbycie źródła ciepła niespełniającego norm 5 klasy. W przypadku, gdy w budynku znajduje się już źródło ciepła spełniające normy, beneficjent można otrzymać środki na inne zadania z zakresu modernizacji.

Środki z Czystego Powietrza można przeznaczyć na:

 • pozbycie się starego pieca na paliwo stałe i montaż nowego urządzenia do ogrzewania,
 • wyremontowanie instalacji grzewczej,
 • wykonanie ocieplenia,
 • wymianę drzwi i okien,
 • zakup wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperacji),
 • montaż fotowoltaiki.
Uwaga! Od 14.06.2024 roku do programu kwalifikują się jedynie te pompy ciepła i kotły o podwyższonym standardzie (na pellet, zgazowujące drewno), które znajdują się na liście ZUM.

Wysokość dotacji bez bezpośrednio uzależniona od wysokości dochodu oraz zakresu przeprowadzonych prac. Im niższy dochód, tym wyższa dotacja - do kwoty maksymalnie 136.200 zł na jedną nieruchomość. Wyższy limit dofinansowania uzależniony jest również od tzw. kompleksowej termomodernizacji. Więcej na jej temat znajdziecie w naszym artykule: Co to jest kompleksowa termomodernizacja w Czystym Powietrzu?.

Formy finansowania w Czystym Powietrzu - dotacja, kredyt oraz prefinansowanie

Program "Czyste Powietrze" oferuje trzy podstawowe formy finansowania dla osób chcących poprawić efektywność energetyczną swoich domów.

 • Dotacja - polega na wypłacie przyznanych środków, przeznaczonych na pokrycie części kosztów już poniesionych przez beneficjenta.
 • Dotacja z prefinansowaniem - dofinansowanie, w którym część środków (w formie zaliczki) jest wypłacana przed rozpoczęciem przedsięwzięcia lub na jego początku. Pozostała część dotacji jest wypłacana po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia. Prefinansowanie może wynosić do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji, która została przyznana dla danego przedsięwzięcia. Ta forma wsparcia finansowego jest wypłacana jako zaliczka bezpośrednio na rachunek wykonawcy.
 • Dotacja na częściową spłatę kredytu - wypłacanego przez banki będące partnerami programu "Czyste Powietrze". Środki z dotacji są wykorzystywane do zmniejszenia obciążenia kredytowego beneficjenta.

Uwaga! Dotacja z prefinansowaniem dostępna jest dla wnioskujących z podwyższonego oraz najwyższego progu dofinansowania.

Wypłata dotacji może nastąpić po zrealizowaniu części lub całości prac zgłoszonych we wniosku.

Czyste Powietrze: podstawowy poziom dofinansowania - maksymalne kwoty dotacji

Poniżej znajdziecie maksymalną wysokość dotacji oraz limity kwotowe dla przedsięwzięć dla wnioskodawców, których zsumowanych dochód roczny nie przekracza 135.000 zł rocznie.

Zakres możliwych usprawnień
Bez fotowoltaiki
Z fotowoltaiką
Ile maksymalnie możesz dostać?
Usunięcie kopciucha oraz zakup i montaż pompy ciepła do ogrzewania i/lub przygotowywania CWU

Dodatkowo możecie wykonać jedno lub więcej z poniższych zadań:

 • remont instalacji centralnego ogrzewania i CWU (w tym montaż kolektorów słonecznych),
 • fotowoltaika,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
 • wykonanie ocieplenia przegród budynku (ściany, podłogi, stropy),
 • kupno i wymiana okien, drzwi oraz bram garażowych (wraz z demontażem),
 • niezbędna dokumentacja:
  • audyt energetyczny,
  • projektowa,
  • ekspertyzy.
Bez kompleksowej termomdoernizacji: 35 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)Kompleksowa termomdoernizacja: 60 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)
Bez kompleksowej termomdoernizacji: 41 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)Kompleksowa termomdoernizacja: 66 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)
Usunięcie kopciucha oraz zakup i montaż: pieca na pellet lub pieca zgazowującego drewno lub ogrzewania elektrycznego lub pieca olejowego kondensacyjnego lub pieca gazowego kondensacyjnego (wraz z kotłownią).
Dodatkowo możecie wykonać jedno lub więcej z poniższych zadań:

 • remont instalacji centralnego ogrzewania i CWU (w tym montaż kolektorów słonecznych),
 • fotowoltaika,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
 • wykonanie ocieplenia przegród budynku (ściany, podłogi, stropy),
 • kupno i wymiana okien, drzwi oraz bram garażowych (wraz z demontażem),
 • niezbędna dokumentacja:
  • audyt energetyczny,
  • projektowa,
  • ekspertyzy.
Bez kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)Kompleksowa termomodernizacja: 50 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)
Bez kompleksowej termomodernizacji: 31 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)Kompleksowa termomodernizacja: 56 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)
W przypadku, gdy piec spełnia normy 5 klasy:

Możecie wykonać jedno lub więcej z poniższych zadań:

 • remont instalacji centralnego ogrzewania i CWU (w tym montaż kolektorów słonecznych),
 • fotowoltaika,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
 • wykonanie ocieplenia przegród budynku (ściany, podłogi, stropy),
 • kupno i wymiana okien, drzwi oraz bram garażowych (wraz z demontażem),
 • niezbędna dokumentacja:
  • audyt energetyczny,
  • projektowa,
  • ekspertyzy.
Bez kompleksowej termomodernizacji: 13 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)Kompleksowa termomodernizacja: 33 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)
Nie dotyczy

Dla poszczególnych urządzeń i prac wykonanych w ramach programu Czyste Powietrze obowiązują również limity dotacji. W przypadku I poziomu dofinansowania wyglądają one następująco.

Nazwa kosztu Maksymalny procent faktycznie poniesionych kosztów Maksymalna kwota dotacji (zł)
Audyt energetyczny 100% 1.200
Podłączenie sieci wraz z przyłączem 55% 12.200
Pompa ciepła powietrze/woda 40% 12.600
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 55% 19.400
Pompa ciepła powietrze/powietrze 40% 4.400
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 55% 28.000
Kocioł gazowy kondensacyjny 40% 6.100
Kotłownia gazowa 45% 8.300
Kocioł olejowy kondensacyjny 40% 7.400
Kocioł zgazowujący drewno 40% 6.600
Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard) 45% 9.000
Kocioł na pellet drzewny 40% 5.600
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 45% 9.100
Ogrzewanie elektryczne 40% 5.600
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 40% 8.100
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 40% 6.700
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 40% 6.000

Czyste Powietrze: podwyższony poziom dofinansowania - maksymalne kwoty dotacji

Poniżej znajdują się informacje na temat maksymalnych wysokości dotacji i limitów kwotowych dla poszczególnych inwestycji w podwyższonym poziomie dofinansowania Czystego Powietrza. Skorzystać mogą z niego osoby, których dochód nie przekracza: 1.894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2.651 zł (gospodarstwo wieloosobowe).

Zakres możliwych usprawnień Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką
Ile maksymalnie możesz dostać?
Usunięcie kopciucha oraz zakup i montaż pompy ciepła do ogrzewania i/lub przygotowywania CWU

Dodatkowo możecie wykonać jedno lub więcej z poniższych zadań:

 • remont instalacji centralnego ogrzewania i CWU (w tym montaż kolektorów słonecznych),
 • fotowoltaika,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
 • wykonanie ocieplenia przegród budynku (ściany, podłogi, stropy),
 • kupno i wymiana okien, drzwi oraz bram garażowych (wraz z demontażem),
 • niezbędna dokumentacja:
  • audyt energetyczny,
  • projektowa,
  • ekspertyzy.
Bez kompleksowej termomodernizacji: 50 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)Kompleksowa termomodernizacja: 90 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)
Bez kompleksowej termomodernizacji: 59 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)Kompleksowa termomodernizacja: 99 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)
Usunięcie kopciucha oraz zakup i montaż: pieca na pellet lub pieca zgazowującego drewno lub ogrzewania elektrycznego lub pieca olejowego kondensacyjnego lub pieca gazowego kondensacyjnego (wraz z kotłownią).

Dodatkowo możecie wykonać jedno lub więcej z poniższych zadań:

 • remont instalacji centralnego ogrzewania i CWU (w tym montaż kolektorów słonecznych),
 • fotowoltaika,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
 • wykonanie ocieplenia przegród budynku (ściany, podłogi, stropy),
 • kupno i wymiana okien, drzwi oraz bram garażowych (wraz z demontażem),
 • niezbędna dokumentacja:
  • audyt energetyczny,
  • projektowa,
  • ekspertyzy.
Bez kompleksowej termomodernizacji: 32 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)Kompleksowa termomodernizacja: 72 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)
Bez kompleksowej termomodernizacji: 41 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)Kompleksowa termomodernizacja: 81 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)
W przypadku, gdy piec spełnia normy 5 klasy:

Możecie wykonać jedno lub więcej z poniższych zadań:

 • remont instalacji centralnego ogrzewania i CWU (w tym montaż kolektorów słonecznych),
 • fotowoltaika,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
 • wykonanie ocieplenia przegród budynku (ściany, podłogi, stropy),
 • kupno i wymiana okien, drzwi oraz bram garażowych (wraz z demontażem),
 • niezbędna dokomentacja:
  • audyt energetyczny,
  • dokumentacja projektowa,
  • ekspertyzy.
Bez kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)Kompleksowa termomodernizacja: 48 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)
Nie dotyczy

Oto limity kwot na poszczególne przedsięwzięcia, przewidziane dla wnioskodawców uprawnionych do powyższonego poziomu dotacji.

Nazwa kosztu Maksymalny procent faktycznie poniesionych kosztów Maksymalna kwota dotacji (zł)
Audyt energetyczny 100% 1.200
Podłączenie sieci wraz z przyłączem 80% 17.800
Pompa ciepła powietrze/woda 70% 22.100
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 80% 28.100
Pompa ciepła powietrze/powietrze 70% 7.800
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 80% 40.700
Kocioł gazowy kondensacyjny 70% 10.700
Kotłownia gazowa 70% 13.000
Kocioł olejowy kondensacyjny 70% 13.900
Kocioł zgazowujący drewno 70% 11.700
Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard) 70% 14.300
Kocioł na pellet drzewny 70% 9.700
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 70% 14.300
Ogrzewanie elektryczne 70% 9.700
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 70% 14.300
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 70% 11.700
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 70% 9.000

Czyste Powietrze: najwyższy poziom dofinansowania - maksymalne kwoty dotacji

W tabeli poniżej znajdują się limity kwotowe dla poszczególnych przedsięwzięć oraz maksymalne wysokości dotacji, dla wnioskodawców uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania. Dotyczy to osób, których dochód nie przekracza 1.090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1.526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Rodzaj przedsięwzięcia Bez fotowoltaiki
Z fotowoltaiką
Ile maksymalnie możesz dostać?
Usunięcie kopciucha oraz zakup i montaż pompy ciepła do ogrzewania i/lub przygotowywania CWU

Dodatkowo możecie wykonać jedno lub więcej z poniższych zadań:

 • remont instalacji centralnego ogrzewania i CWU (w tym montaż kolektorów słonecznych),
 • fotowoltaika,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
 • wykonanie ocieplenia przegród budynku (ściany, podłogi, stropy),
 • kupno i wymiana okien, drzwi oraz bram garażowych (wraz z demontażem),
 • niezbędna dokumentacja:
  • audyt energetyczny,
  • projektowa,
  • ekspertyzy.
Bez kompleksowej termomodernizacji: 70 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)Kompleksowa termomodernizacja: 120 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)
Bez kompleksowej termomodernizacji: 79 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)Kompleksowa termomodernizacja: 135 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)
Usunięcie kopciucha oraz zakup i montaż: pieca na pellet lub pieca zgazowującego drewno lub ogrzewania elektrycznego lub pieca olejowego kondensacyjnego lub pieca gazowego kondensacyjnego (wraz z kotłownią).

Dodatkowo możecie wykonać jedno lub więcej z poniższych zadań:

 • remont instalacji centralnego ogrzewania i CWU (w tym montaż kolektorów słonecznych),
 • fotowoltaika,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
 • wykonanie ocieplenia przegród budynku (ściany, podłogi, stropy),
 • kupno i wymiana okien, drzwi oraz bram garażowych (wraz z demontażem),
 • niezbędna dokumentacja:
  • audyt energetyczny,
  • projektowa,
  • ekspertyzy.
Bez kompleksowej termomodernizacji: 50 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)Kompleksowa termomodernizacja: 100 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)
Bez kompleksowej termomodernizacji: 59 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)Kompleksowa termomodernizacja: 115 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)
W przypadku, gdy piec spełnia normy 5 klasy:

Możecie wykonać jedno lub więcej z poniższych zadań:

 • remont instalacji centralnego ogrzewania i CWU (w tym montaż kolektorów słonecznych),
 • fotowoltaika,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
 • wykonanie ocieplenia przegród budynku (ściany, podłogi, stropy),
 • kupno i wymiana okien, drzwi oraz bram garażowych (wraz z demontażem),
 • niezbędna dokumentacja:
  • audyt energetyczny,
  • projektowa,
  • ekspertyzy.
Bez kompleksowej termomodernizacji: 40 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)Kompleksowa termomodernizacja: 70 000 zł
(plus dodatkowo na audyt energetyczny: 1 200 zł)
Nie dotyczy

Sprawdźcie limity kwot dla wnioskodawców uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Nazwa kosztu Maksymalny procent faktycznie poniesionych kosztów Maksymalna kwota dotacji (zł)
Audyt energetyczny 100% 1.200
Podłączenie sieci wraz z przyłączem 100% 22.200
Pompa ciepła powietrze/woda 100% 31.500
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 100% 35.200
Pompa ciepła powietrze/powietrze 100% 11.100
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 100% 50.900
Kocioł gazowy kondensacyjny 100% 15.300
Kotłownia gazowa 100% 18.500
Kocioł olejowy kondensacyjny 100% 18.500
Kocioł zgazowujący drewno 100% 16.700
Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard) 100% 20.400
Kocioł na pellet drzewny 100% 13.900
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 100% 20.400
Ogrzewanie elektryczne 100% 13.900
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 100% 20.400
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 100% 16.700
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 100% 15.000

Czyste Powietrze - terminy

Wnioski w programie “Czyste powietrze” przyjmowane są w trybie ciągłym, co oznacza, że można go złożyć w dowolnym wygodnym dla nas terminie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że dofinansowaniem mogą zostać objęte jedynie inwestycje rozpoczęte nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Termin ten liczy się od daty poniesienia pierszego kosztu - udokumentowanego fakturą.

Umowy będą podpisywane do 31.12.2027 roku, a wszystkie prace objęte umową muszą zakończyć się nie później niż 30.06.2029 roku.

Pamiętaj, że po złożeniu wniosku na wykonanie prac masz:

 •  30 miesięcy – gdy otrzymasz dotację (bez prefinansowania) w podstawowym lub podwyższonym progu wsparcia,
 • do 36 miesięcy – gdy otrzymasz dotację (bez prefinansowania) przy najwyższym progu wsparcia,
 • do 18 miesięcy:
  • gdy otrzymasz dotację z prefinansowaniem (podwyższony i najwyższy próg),
  • gdy otrzymasz dotację na częściową spłatę kapitału kredytu (podstawowy i podwyższony próg).

Wniosek Czyste Powietrze - jak i gdzie złożyć?

Wnioski w Czystym Powietrzu można składać na dwa sposoby - elektronicznie lub w wersji papierowej. Dokument należy wysłać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwego dla lokalizacji budynku, którego ma dotyczyć dofinansowanie.

Złożenie wniosku Czyste Powietrze jest również możliwe:

 • w banku udzielającym kredytów z dofinansowaniem,
 • w Twojej gminie - jeśli Twoja gmina prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny.

Czyste Powietrze - wniosek online

Wnioski o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze składać można poprzez serwis gov.pl. Należy wejść w zakładkę “Nieruchomość i środowisko”, a potem “Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”. Następnie trzeba:

 • kliknąć w przycisk Złóż Wniosek;
 • zalogować się za pomocą login.gov.pl;
 • wybrać sposób logowania;
 • utworzyć i wypełnić wniosek o dotację;
 • dołączyć wymagane załączniki;
 • podpisać wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego;
 • wysłać dokumenty (wniosek wraz z załącznikami).

Wniosek papierowy

Jeśli nie macie możliwości złożenia wniosku w wersji elektronicznej, dopuszczalne jest złożenie wniosku w wersji papierowej. By to zrobić trzeba założyć trzeba się zarejestrować w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie. Tam uzupełnia się wniosek elektronicznie, a następnie drukuje się go, podpisuje ręcznie i wysyła do odpowiedniego WFOŚiGW.

Odbywa się to w kilku prostych krokach:

 • zalogowanie się w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie internetowej https://gwd.nfosigw.gov.pl/;
 • wypełnienie wniosku o dofinansowanie zgodnie z instrukcją;
 • kliknięcie ikony “przygotuj do podpisu” (nie wybiera się w tym przypadku podpisu elektronicznego);
 • wydrukowanie wniosku i dołączenie wymaganych załączników;
 • podpisanie wniosku;
 • złożenie wniosku osobiście lub drogą pocztową (czy kurierem) do właściwego WFOŚiGW, jego oddziału lub gminy (o ile zawarła porozumienie w funduszem sprawie realizacji programu Czyste Powietrze).

Złożenie wniosku w banku

W przypadku chęci wzięcia kredytu z dotacją, cały proces przebiega w następujący sposób:

 • należy przyjść do oddziału banku (lub partnera banku), który przystąpił do programu Czyste Powietrze;
 • złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze (po przyznaniu kredytu bank poinformuje Was, czy kredyt objęty jest gwarancją BGK);
 • skompletować i złożyć wymagane załączniki;
 • sprawdzić i podpisać wypełniony wniosek o dotację;
 • wysłanie przez bank wniosku do WFOŚiGW.

Czyste Powietrze – dokumenty do wniosku

Każdy zainteresowany dofinansowaniem musi przygotować:

dane do logowania do profilu zaufanego lub wypełniony wniosek pobrany z Portalu Beneficjenta (gdy wnioskodawca składa wniosek w urzędzie);
skan zaświadczenia upoważniający do podwyższonego dofinansowania;
skan dokumentu potwierdzającego prawo własności tego domu (w przypadku braku księgi wieczystej dla domu);
skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli (w przypadku współwłasności);
skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka (w przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową).
umowę z wykonawcą (jeśli chcesz otrzymać prefinansowanie).

Uwaga! W przypadku ustanowienia pełnomocnika, w dokumentach musi się znaleźć pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

Czyste Powietrze - krok po kroku

Skorzystanie z programu Czyste Powietrze może wydawać się skomplikowane. Dlatego poniżej prezentujemy prostą instrukcję, jak skorzystać z dofinansowania.

 1. Określ jakie prace należy wykonać. W tym celu możesz skorzystać np. z usług doradcy energetycznego w Twojej gminie. Przydatny może również okazać się kalkulator grubości izolacji. Pamiętaj, że warunkiem wzięcia udziału w programie jest wymiana starego pieca na nowe, ekologiczne źródło ciepła. Dotację na inne prace dostaniesz tylko wtedy, gdy Twój piec spełnia normy 5 klasy emisyjności.
 2. Ustal jakie dofinansowanie Ci się należy. By otrzymać zaświadczenie o dochodach niezbędne do otrzymania podwyższonego i najwyższego poziomu dotacji, zwróc się do swojej gminy. Pamiętaj, że zaświadczenie jest ważne 3 miesiące.
 3. Zbierz dokumenty. M.in. dokumenty potwierdzające własność nieruchomości, zgody współwłaścicieli, zgodę współmałżonka na zaciąganie zobowiązań czy umowę z wykonawcą, zaświadczenie o dochodach. Lista niezbędnych załączników wygeneruje Ci się równiez podczas składania wniosku.
 4. Złóż wniosek. W gminie, w banku lub samodzielnie (elektronicznie lub papierowo). Pamiętaj, że we wniosku możesz umieścić prace, które dopiero planujesz wykonać, a także te już wykonane. Nie mogą być jednak rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 5. Poczekaj na umowę. Gdy wyślesz wniosek WFOŚiGW przeanalizuje go i jeśli będzie kompletny - zatwierdzi go. Potem otrzymasz umowę (pocztą lub elektronicznie). W przypadku braków we wniosku, zostaniesz poinformowany, co musisz jeszcze dostarczyć.
 6. Wykonaj całość lub część prac. Po zawarciu umowy możesz realizować prace. O wypłatę możesz wystąpić, gdy wykonasz część lub całość zadań określonych we wniosku.
 7. Złóż wniosek o wypłatę. By otrzymać zwrot środków musisz złożyć wniosek o wypłatę dofinansowania. Wraz z nim załącz dokumenty potwierdzające wykonanie i opłacenie prac - m.in. faktury czy zaświadczenie o zezłomowaniu pieca.

Akademia Czyste Powietrza - warunki programu, instrukcje wypełniania wniosków i inne cenne informacje

Czyste Powietrze i Mój prąd - czy można łączyć programy?

Dotację Czyste Powietrze i Mój Prąd można łączyć, jednak na określonych warunkach. Beneficjenci Czystego Powietrza mogą starać się o dotację na zakup dodatkowych urządzeń finansowanych przez Mój Prąd. Czyli przykładowo, jeśli otrzymaliśmy dofinansowanie na mikroinstalację z Czystego Powietrza, z programu Mój Prąd środki możemy otrzymać np. na magazyn energii czy system HEMS/EMS.

Co ważne, dofinansowanie z programu “Czyste Powietrze” nie wyklucza dotacji Stop Smog. Dotacja ta przysługuje gospodarstwom najbardziej potrzebującym wsparcia i może wynieść 90 lub nawet 100 proc. inwestycji. Gminy, które wezmą udział w programie mogą uzyskać pieniądze z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który finansuje 70 proc. kosztów wymiany przestarzałych kotłów oraz ocieplenia domów.

Istnieje możliwość łączenia dotacji z programu „Czyste Powietrze” z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Rozliczyć można jednak tylko tę część wydatków, która nie została sfinansowana z dotacji. Przykładowo, jeśli na termomodernizację wydaliśmy 50.000 zł, z czego 25.000 zł pokryła dotacja Czyste Powietrze, od postawy opodatkowaia, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, możemy odliczyć tylko 25.000 zł.