dotacje do fotowoltaiki

Dofinansowanie do fotowoltaiki [2024]

Dofinansowania do fotowoltaiki – lista najlepszych dotacji na PV aktualna na 2024 rok. W tabeli znajdziecie ogólnopolskie programy, skierowane do różnych typów beneficjentów: gospodarstw domowych, firm, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, rolników i innych. Dofinansowania na fotowoltaikę dla domu, firmy czy rolnika są również dostępne lokalnie – np. w województwach i gminach. Informacji o nich należy szukać na stronach samorządów.

Dotacje do fotowoltaiki dla gospodarstw domowych

Poniżej znajdziecie najważniejsze programy skierowane do osób fizycznych.

Dotacje na fotowoltaikę dla gospodarstw domowych w 2024 roku
Nazwa programu
(Kliknij nazwę programu, aby przejść do strony programu)
Wsparcie Zakres inwestycji
Mój Prąd Dotacja do 50% kosztów inwestycji. Nie więcej niż 6.000 zł - 7.000 zł (wyższa kwota obowiązuje przy zakupie urządzeń towarzyszących) Fotowoltaika (2 - 10 kW)
Opcjonalnie: m.in. magazyn energii/ ciepła, pompa ciepła, system HEMS/EMS
Czyste Powietrze Dotacja od 40% do 100% kosztów netto. Od 6.000 zł do 15.000 zł Fotowoltaika (2 - 10 kW)
Stop Smog Do 100% kosztów inwestycji, nie więcej niż 53.000 zł M.in. fotowoltaika
Ulga termomodernizacyjna Ulga podatkowa. Maksymalna kwota odpisu nie może przekroczyć 53.000 zł na podatnika. M.in. fotowoltaika
Premia termomodernizacyjna Dopłata do kredytu. Do 31% kosztów inwestycji. M.in. fotowoltaika

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników

Poniższa tabela zawiera programy i narzędzia wspierające rozwój PV w gospodarstwach rolnych.

Dotacje na fotowoltaikę dla rolników w 2024 roku
Nazwa programu
(Kliknij nazwę programu, aby przejść do jego strony)
Wsparcie Zakres inwestycji
Agroenergia Dotacja. Do 20% wartości inwestycji. Do 25.000 zł. Fotowoltaika (10 - 50 kW), opcjonalnie magazyny energii
Energia Dla Wsi Pożyczka do 100% kosztów (max. 25 mln zł) Fotowoltaika (50 kW - 1 MW) lub (10 kW - 10 MW) w przypadku spółdzielni rolniczych
Ulga w podatku rolnym na fotowoltaikę Ulga podatkowa. Odliczenie od podatku rolnego 25% kosztów inwestycji M.in. fotowoltaika
Premia termomodernizacyjna Dopłata do kredytu. Do 31% kosztów inwestycji. M.in. fotowoltaika
Białe certyfikaty Zwrot części poniesionych wydatków. Wysokość wsparcia uzależniona od ilości zaoszczędzonej energii. Min. 116,3 MWh M.in. fotowoltaika, pompy ciepła, termomodernizacja, rekuperacja.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm

Przedsiębiorstwa szukające środków na montaż fotowoltaiki mogą skorzystać z następujących rozwiązań:

Dotacje na fotowoltaikę dla firm w 2024 roku
Nazwa programu
(Kliknij nazwę programu, aby przejść do jego strony)
Wsparcie Zakres inwestycji
Energia Plus Pożyczka. Do 85% kosztów kwalifikowanych. Od 0,5 mln do 500 mln zł. M.in. fotowoltaika
Premia termomodernizacyjna Dopłata do kredytu. Do 41% kosztów przedsięwzięcia M.in. fotowoltaika
Kredyt ekologiczny BGK Dopłata do kredytu. Od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych. M.in. fotowoltaika
Białe certyfikaty Zwrot części poniesionych wydatków. Wysokość wsparcia uzależniona od ilości zaoszczędzonej energii. Min. 116,3 MWh M.in. fotowoltaika, pompy ciepła, termomodernizacja, rekuperacja.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Dla podmiotów zarządzających budynkami wielorodzinnymi przewidziano następujące formy wsparcia rozwoju PV.

Dotacje na fotowoltaikę dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w 2024 roku
Nazwa programu
(Kliknij nazwę programu, aby przejść do jego strony)
Wsparcie Zakres inwestycji
Ciepłe Mieszkanie Dotacja. Do 60% kosztów kwalifikowanych i do 375.000 zł. M.in. fotowoltaika
Premia termomodernizacyjna Dopłata do kredytu. Do 41% kosztów przedsięwzięcia M.in. fotowoltaika (min. 6 kW)
Grant OZE 50% dopłaty do wydatków poniesionych na instalację OZE wraz z niezbędną infrastrukturą Fotowoltaika
Białe certyfikaty Zwrot części poniesionych wydatków. Wysokość wsparcia uzależniona od ilości zaoszczędzonej energii. Min. 116,3 MWh M.in. fotowoltaika, pompy ciepła, termomodernizacja, rekuperacja.

Pozostałe dotacje na OZE i poprawę efektywności energetycznej

Szukasz i porównujesz możliwe i dostępne formy dofinansowań? Sprawdź koniecznie stronę Dotacje OZE gdzie prezentujemy wszystkie najważniejsze i dostępne programy. W tym miejscu znajdziecie również możliwe dofinansowania w podziale ze względu na cel inwestycji.

Komentarze dołącz do rozmowy

Możliwość komentowania została wyłączona.