Program Moja Elektrownia Wiatrowa [2024]

Program Moja Elektrownia Wiatrowa to jedna z niewielu form wsparcia na przydomowe turbiny wiatrowe. Odbiorcą programu będą osoby fizyczne, które zdecydują się na montaż mikroelektrowni wiatrowej lub mikroelektrowni wiatrowej z towarzyszącym magazynem energii. Nabór do programu ma ruszyć jeszcze w 2024 roku.

Moja Elektrownia Wiatrowa - najważniejsze informacje na temat programu

Podsumowanie aktualnych zasad programu Moja Elektrownia Wiatrowa 2024
Beneficjenci Zakres inwestycji Forma i kwota wsparcia Terminy
Osoby fizyczne,
właściciele / współwłaściciele budynków mieszkalnych
(prosumenci)
Przydomowa turbina wiatrowa o mocy do 20 kW, opcjonalnie - towarzyszący magazyn energii o pojemności 2 kWh Bezzwrotna dotacja,
do 50% kosztów. Max. 30.000 zł na turbinę i max. 17.000 zł na magazyn energii
W trakcie ustaleń

Najnowsze aktualności o programie Moja Elektrownia Wiatrowa:

Moja Elektrownia Wiatrowa - dla kogo?

Program "Moja Elektrownia Wiatrowa" skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami budynków mieszkalnych, którzy zdecydowali się na montaż przydomowej turbiny wiatrowej. Muszą to być osoby wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, z zawartą umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Uwaga! Program ma wspierać zarówno instalacje "on-grid" (podłączone do sieci), jak i "off-grid" (niepodłączone do sieci).

Na co można otrzymać dotację z programu Moja Elektrownia Wiatrowa?

Według początkowych założeń dotacja z programu będzie mogła zostać przyznana na:

  • Zakup i montaż nowych instalacji wiatrowych w budynkach mieszkalnych, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 20 kW, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy.
  • Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji wiatrowych, o pojemności co najmniej 2 kWh.

Kwota dofinansowania w programie Moja Elektrownia Wiatrowa

Dofinansowanie w formie dotacji ma wynosić do 50% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż:

  • 30 tys. zł na zakup i montaż instalacji wiatrowej (lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW zainstalowanej mocy).
  • 17 tys. zł na zakup i montaż magazynu energii elektrycznej - akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh (lecz nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh pojemności).

Oprócz tego dofinansowanie może pokryć koszty wykonania dokumentacji projektowej (max. 10% kosztów kwalifikowanych). Na realizację programu przewidziano aż 400 000 000 mln zł.

Moja Elektrownia Wiatrowa - terminy

Terminy i sposób składania oraz rozpatrywania wniosków zostaną dopiero określone - w najbliższym ogłoszeniu o naborze do programu. Ma to się jednak stać jeszcze w 2024 roku.  Już teraz wiadomo, że nabór wniosków będzie odbywać się w trybie ciągłym do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Program realizowany będzie w latach 2024-2029, przy czym zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2028 r., a środki wydatkowane będą do 31.12.2029 r.

Moja Elektrownia Wiatrowa - warunki

Poniżej znajdziecie najważniejsze zasady programu Moja Elektrownia Wiatrowa:

  • Do programu będą kwalifikować się inwestycje rozpoczęte i wykonane w terminach: od 30.06.2023 roku do 31.12.2028 roku (jest to okres kwalifikowalności kosztów).
  • Realizacja inwestycji musi być zgodna z obowiązującym prawem - chodzi m.in. o dokonanie zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę, jeśli jest to wymagane.
  • Wnioskodawca jest wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym.
  • Urządzenia współfinansowane muszą być nowe, wyprodukowane w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem.
  • Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji oraz innych dofinansowanych urządzeń we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania.
  • Wysokość turbiny nie może przekroczyć 30 metrów.