Dofinansowanie do klimatyzacji [2024]

Dofinansowania do klimatyzacji – przegląd najważniejszych programów na rok 2024. Zapoznaj się z poniższą tabelą, w której znajdziesz informacje o ogólnokrajowych dotacjach na klimatyzację. Skierowane są one do osób fizycznych (na potrzeby nowych, jak i termomodernizowanych domów jednorodzinnych), a także firm, rolników oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Pamiętaj, że poza wymienionymi tu programami, możliwości uzyskania wsparcia finansowego na instalację klimatyzacji znajdziesz również w regionalnych inicjatywach. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w lokalnych urzędach gmin i miast.

Dotacje do klimatyzacji dla gospodarstw domowych

Zapoznajcie się z poniższą tabelą, która zawiera szczegółowe informacje na temat dostępnych form wsparcia finansowego dla instalacji klimatyzacji w domach poddawanych termomodernizacji oraz w nowo wznoszonych budynkach.

Dofinansowanie do klimatyzacji w starym i nowym domu jednorodzinnym w 2024 roku
Nazwa programu
(Kliknij nazwę programu, aby przejść do strony programu)
Wsparcie Zakres inwestycji
Mój Prąd Dotacja do 50% kosztów. Nie więcej niż 4.400 zł M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze) w istniejących budynkach
Moje Ciepło Dotacja do 50% kosztów inwestycji. Maksymalnie do 7.000 zł M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze)
w nowych lub budowanych domach
Czyste Powietrze Dotacja od 100% kosztów kwalifikowanych, maks. 11.100 zł M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze) w termomodernizowanych domach
Stop Smog Dotacja do 100% kosztów inwestycji, nie więcej niż 53.000 zł M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze) w termomodernizowanych domach
Ciepłe Mieszkanie Dotacja. Do 95% kosztów. Maks. 43.900 zł. M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze) w termomodernizowanych lokalach w budynkach wielorodzinnych
Ulga termomodernizacyjna Ulga podatkowa. Maksymalna kwota odpisu nie może przekroczyć 53.000 zł na podatnika. M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze) w termomodernizowanych domach
Premia termomodernizacyjna Dopłata do kredytu. Do 26% kosztów inwestycji. M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze) w termomodernizowanych domach

Dofinansowanie do klimatyzacji dla rolników

Poniżej prezentujemy dostępne narzędzia wsparcia finansowego dla instalacji klimatyzacji w gospodarstwach rolnych.

Dotacje na klimatyzacje dla rolników w 2024 roku
Nazwa programu
(Kliknij nazwę programu, aby przejść do jego strony)
Wsparcie Zakres inwestycji
Agroenergia Dotacja. Do 20% wartości inwestycji. Do 35.000 zł. Klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze) - we współpracy z PV
Mój Prąd Dotacja do 50% kosztów. Nie więcej niż 4.400 zł M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze) w istniejących budynkach
Moje Ciepło Dotacja do 50% kosztów inwestycji. Maksymalnie do 7.000 zł M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze)
w nowych lub budowanych domach
Czyste Powietrze Dotacja od 100% kosztów kwalifikowanych, maks. 11.100 zł M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze) w termomodernizowanych domach
Stop Smog Dotacja do 100% kosztów inwestycji, nie więcej niż 53.000 zł M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze) w termomodernizowanych domach
Ciepłe Mieszkanie Dotacja. Do 95% kosztów. Maks. 43.900 zł. M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze) w termomodernizowanych lokalach w budynkach wielorodzinnych
Ulga termomodernizacyjna Ulga podatkowa. Maksymalna kwota odpisu nie może przekroczyć 53.000 zł na podatnika. M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze) w termomodernizowanych domach
Premia termomodernizacyjna Dopłata do kredytu. Do 26% kosztów inwestycji. M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze) w termomodernizowanych domach
Białe certyfikaty Zwrot części poniesionych wydatków. Wysokość wsparcia uzależniona od ilości zaoszczędzonej energii. Min. 116,3 MWh M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze)

Dofinansowanie do klimatyzacji dla firm

Firmy zainteresowane pozyskaniem środków na instalację klimatyzacji mogą skorzystać z poniższych opcji wsparcia.

Dotacje na klimatyzację dla firm w 2024 roku
Nazwa programu
(Kliknij nazwę programu, aby przejść do jego strony)
Wsparcie Zakres inwestycji
Energia Plus Pożyczka. Do 85% kosztów kwalifikowanych. Od 0,5 mln do 500 mln zł. M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze)
Premia termomodernizacyjna Dopłata do kredytu. Od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze)
Kredyt ekologiczny BGK Dopłata do kredytu. Od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych. M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze)
Białe certyfikaty Zwrot części poniesionych wydatków. Wysokość wsparcia uzależniona od ilości zaoszczędzonej energii. Min. 116,3 MWh M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze)

Dofinansowanie do klimatyzacji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą korzystać z następujących form wsparcia dla instalacji klimatyzacji.

Dotacje na klimatyzację dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w 2024 roku
Nazwa programu
(Kliknij nazwę programu, aby przejść do jego strony)
Wsparcie Zakres inwestycji
Ciepłe Mieszkanie Dotacja. Do 60% kosztów kwalifikowanych i do 375.000 zł. M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze)
Premia termomodernizacyjna Dopłata do kredytu. Do 26% kosztów przedsięwzięcia M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze)
Grant OZE 50% dopłaty do wydatków poniesionych na instalację OZE wraz z niezbędną infrastrukturą M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze)
Białe certyfikaty Zwrot części poniesionych wydatków. Wysokość wsparcia uzależniona od ilości zaoszczędzonej energii. Min. 116,3 MWh M.in. klimatyzacja (pompa ciepła powietrze-powietrze)

Pozostałe dotacje na OZE i poprawę efektywności energetycznej

Szukasz i porównujesz możliwe i dostępne formy dofinansowań? Sprawdź koniecznie stronę Dotacje OZE gdzie prezentujemy wszystkie najważniejsze i dostępne programy. W tym miejscu znajdziecie również możliwe dofinansowania w podziale ze względu na cel inwestycji.