pieniądze na turbinę

Dofinansowanie do elektrowni wiatrowych [2024]

Dofinansowanie do elektrowni wiatrowych – lista ogólnokrajowych programów, aktualna na 2024 rok. Z poniższych dotacji na zakup i montaż turbin wiatrowych mogą skorzystać gospodarstwa domowe, rolnicy, przedsiębiorstwa, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Inne korzystne systemy wsparcia możecie też znaleźć lokalnie. Informacji na ich temat szukajcie na stronach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a także urzędów gmin czy miast.

Dofinansowanie do przydomowej elektrowni wiatrowej

Poniższa tabela zawiera najważniejsze programy wsparcia na przydomowe elektrownie wiatrowe dla osób fizycznych.

Uwaga! W 2024 roku dofinansowanie do przydomowych elektrowni wiatrowych ma oferować również program Mój Prąd.

Dofinansowanie do przydomowej turbiny wiatrowej w 2024 roku
Nazwa programu
(Kliknij nazwę programu, aby przejść do strony programu)
Wsparcie Zakres inwestycji
Moja Elektrownia Wiatrowa Dotacja do 50% kosztów. Nie więcej niż 30.000 zł Elektrownia wiatrowa o mocy do 20 kW, wraz z magazynem energii (opcjonalnie).
Premia termomodernizacyjna Dopłata do kredytu. Do 31% kosztów inwestycji. M.in. elektrownia wiatrowa

Dofinansowanie do elektrowni wiatrowej dla rolników

Poniższe zestawienie prezentuje możliwości sfinansowania części wydatków na turbiny wiatrowe dla rolników, ze środków publicznych.

Dotacje na elektrownie wiatrowe dla rolników w 2024 roku
Nazwa programu
(Kliknij nazwę programu, aby przejść do strony programu)
Wsparcie Zakres inwestycji
Energia Dla Wsi Pożyczka do 100% kosztów (max. 25 mln zł) Turbina wiatrowa (50 kW - 1 MW) dla rolników indywidualnych lub (10 kW - 10 MW) w przypadku spółdzielni rolniczych
Ulga w podatku rolnym na fotowoltaikę Ulga podatkowa. Odliczenie od podatku rolnego 25% kosztów inwestycji M.in. turbiny wiatrowe
Premia termomodernizacyjna Dopłata do kredytu. Do 31% kosztów inwestycji. M.in. turbiny wiatrowe
Białe certyfikaty Zwrot części poniesionych wydatków. Wysokość wsparcia uzależniona od ilości zaoszczędzonej energii. Min. 116,3 MWh M.in. turbiny wiatrowe

Dofinansowanie do elektrowni wiatrowych dla firm

Poniżej znajdziecie zestawienia dotacji na budowę turbin wiatrowych dla przedsiębiorstw (wykorzystanie energii na potrzeby prowadzenia istniejącej działalności).

Dotacje na elektrownie wiatrowe dla firm w 2024 roku
Nazwa programu
(Kliknij nazwę programu, aby przejść do strony programu)
Wsparcie Zakres inwestycji
Energia Plus Pożyczka. Do 85% kosztów kwalifikowanych. Od 0,5 mln do 500 mln zł. M.in. turbiny wiatrowe
Premia termomodernizacyjna Dopłata do kredytu. Do 41% kosztów przedsięwzięcia M.in. turbiny wiatrowe
Kredyt ekologiczny BGK Dopłata do kredytu. Od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych. M.in. turbiny wiatrowe
Białe certyfikaty Zwrot części poniesionych wydatków. Wysokość wsparcia uzależniona od ilości zaoszczędzonej energii. Min. 116,3 MWh Dopłata do kredytu. Do 41% kosztów przedsięwzięcia

Dofinansowanie do elektrowni wiatrowych dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Jeśli jesteście właścicielami, współwłaścicielami lub zarządcami budynków wielorodzinnych, możecie skorzystać z następujących programów wsparcia budowy turbin wiatrowych.

Dotacje na elektrownie wiatrowe dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w 2024 roku
Nazwa programu
(Kliknij nazwę programu, aby przejść do strony programu)
Wsparcie Zakres inwestycji
Premia termomodernizacyjna Dopłata do kredytu. Do 41% kosztów przedsięwzięcia M.in. elektrownia wiatrowa (min. 6 kW)
Grant OZE 50% dopłaty do wydatków poniesionych na instalację OZE wraz z niezbędną infrastrukturą M.in. elektrownia wiatrowa
Białe certyfikaty Zwrot części poniesionych wydatków. Wysokość wsparcia uzależniona od ilości zaoszczędzonej energii. Min. 116,3 MWh M.in. elektrownia wiatrowa

Inne programy wspierające OZE oraz efektywność energetyczną

Poszukujesz i analizujesz dostępne opcje dofinansowania? Odwiedź naszą stronę Dotacje OZE, gdzie zgromadziliśmy informacje o najistotniejszych i dostępnych programach dofinansowań. Tu znajdziesz również dofinansowania w podziale ze względu na cel inwestycji.

Komentarze dołącz do rozmowy

Możliwość komentowania została wyłączona.