Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników 2023

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników 2023 - lista dopłat

Prowadzenie działalności rolniczej z roku na rok staje się trudniejsze. Niestabilność rynku, rosnące koszty nawozów oraz kryzys klimatyczny wywołujący m.in. susze, sprawiają, że gospodarstwa rolne mają nie lada problem z płynnym funkcjonowaniem. Sytuacji nie polepsza kryzys energetyczny – energia elektryczna i paliwa zdrożały o nawet kilkaset procent. Jednocześnie koszty związane z energią najczęściej mają ok. 20% – 40% udział w całkowitych kosztach prowadzenia działalności. Istnieje jednak sposób, który może bezpośrednio ograniczyć wydatki na energię i pośrednio wpłynąć na poprawę m.in. jakości środowiska. Odpowiedzią jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Warto go rozważyć już teraz, skoro w 2023 roku pojawią  się nowe dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników. Jakie? Oto aktualna lista dopłat do fotowoltaiki dla rolników na 2023 rok!

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!
Sprawdź oferty

Coraz wyższe koszty działalności rolniczej - fotowoltaika to sposób na oszczędności?

Rok 2022 nie był dla rolników najłaskawszy. Tak jak wszystkie inne branże, rolnictwo boleśnie odczuło wzrosty cen, szczególnie jeśli chodzi o:

  • nawozy (podwyżki sięgały od ok.20% do ok. 300%),
  • paliwa (skok o ok. 50%),
  • maszyny rolnicze (problemem jest także dostępność części).

Eurostat wyliczył, że okresie od II kwartału 2021 roku do II kwartału 2022 roku koszty w europejskim rolnictwie wzrosły o średnio o ok. 36%. Sytuacji nie ułatwiają wysokie stopy procentowe, które utrudniają spłatę zaciągniętych kredytów i zniechęcają do nowych inwestycji.

Koszty produkcji rolnej w UE: 2021 - 2022

Źródło: Eurostat

W 2023 roku rolnicy mogą też odczuć wzrost cen energii - choć dla części z nich będzie o bardziej zauważalny. Ci, którzy korzystają z taryfy G, do limitu zużycia wynoszącego 3.000 kWh rocznie, będą korzystać z preferencyjnej stawki wynoszącej 0,693 zł/kWh (koszt energii czynnej netto). Po jego przekroczeniu stawka wyniesie ok. 1,13 zł/kWh (netto).

Właściciele gospodarstw rolnych prowadzących działalność gospodarczą także zostaną objęci ochroną - maksymalna cena prądu ma dla nich wynieść 0,785 zł/kWh. Warunkiem jest jednak złożenie oświadczenia. Ci, którzy z różnych względów nie będą mogli skorzystać z zamrożenia cen zapłacą o ok. 200% więcej. Dla przykładu, jeszcze w 2021 roku stawki energii w taryfie C11 wynosiły ok. 0,7 zł/kWh. W 2023 roku wyniosą one ok. 2,2 zł/kWh.

Tymczasem instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie rolnym może ograniczyć wydatki na energię nawet o ok. 60 - 70% (w zależności od szeregu czynników, m.in. autokonsumpcji czy wybranej taryfy). Barierą inwestycyjną mogą być jednak koszty. Przeciętny cena instalacji fotowoltaicznej wynosi ok. 4.000 - 6.500 zł brutto w przeliczeniu za 1 kW (stawka może być jednak niższa, gdy będzie dotyczyć systemu o dużej mocy).

Wsparcie w postaci dopłat do fotowoltaiki dla rolnika wydaje się być zatem uzasadnione. Szczególnie, że dofinansowania do paneli fotowoltaicznych w 2023 roku będą dostępne również dla innych grup - m.in. przedsiębiorstw czy konsumentów. Jakie narzędzia przewidziano dla gospodarstw rolnych?

Dopłaty do fotowoltaiki dla rolników - jakie nowe opcje?

Dobra wiadomość jest taka, że oprócz rozwiązań znanych z ubiegłych lat, takich jak np. Agroenergia czy odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego, pojawią się też nowe narzędzia.

Jedną z potwierdzonych nowości będzie rozszerzenie programu Modernizacja Gospodarstw Rolnych o nowy obszar F, w którym znajdą się środki na “Zieloną energię w gospodarstwie rolnym. Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na zakup i montaż mikroinstalacji PV (o mocy mniejszej lub równej 50 kW), ale także wdrożenie magazynu energii, pompy ciepła czy systemu zarządzania energią HEMS/EMS.

Oprócz tego wiadomo także, że w 2023 roku pojawi się zupełnie nowy program dopłat do fotowoltaiki dla rolników “Energia dla Wsi. Jego dysponentem będzie Fundusz Modernizacyjny. Z jego środków będzie można sfinansować inwestycje w panele słoneczne i zintegrowany magazyn energii, a także turbinę wiatrową, biogazownie czy elektrownie wodne. Tu będą jednak obowiązywały wyższe limity mocy. Przykładowo, dla rolników (osób fizycznych, prawnych oraz nieposiadających osobowości prawnej):

  • od 50 kW do 1 MW na instalację fotowoltaiczną lub turbinę wiatrową;
  • od 10 kW do 1 MW - w przypadku elektrowni wodnych i biogazowych.

Unijne dopłaty do fotowoltaiki dla rolników od 2023 roku

Warto wspomnieć, że oprócz powyższych programów, w 2023 roku mogą rozpocząć się nabory dla projektów realizowanych w ramach unijnej perspektywy budżetowej.

  • W ramach Wspólnej Polityki Rolnej planuje się wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej. Na ten cel przewidziano ok. 147 mln euro z UE oraz ok. 267 mln euro ze środków publicznych.
  • W ramach programu FEnIKS i celu szczegółowego “Wspieranie energii odnawialnej”. Narzędzie to ma być skierowane do szerokiego grona odbiorców, korzystających z infrastruktury energetycznej - w tym również dla rolników. Konkretne narzędzia wsparcia na razie nie są jeszcze znane.

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!

Sprawdź oferty

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników 2023 - lista dotacji i narzędzi

W 2023 roku dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników będą przyjmować formę m.in. bezzwrotnych dotacji, korzystnych pożyczek, a także dopłat do kredytów.

Dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników w 2023 roku
Nazwa programu Zakres wsparcia Wysokość wsparcia Terminy
Agroenergia Instalacje fotowoltaiczne o mocy od 10 kW do 50 kW, a także rozwiązania towarzyszące - np. magazyny energii. Kwota uzależniona od mocy systemu i zakresu przedsięwzięcia. Od 13% kosztów (jednak nie więcej niż 25.000 zł) do 20% kosztów (nie więcej niż 15.000 zł). I część naboru, na PV i pompy ciepła trwa do 30.03.2025 roku.
Zielona energia w gospodarstwie rolnym

PROW 2014-2020

Zakup i montaż fotowoltaiki (również zintegrowanej z magazynem energii i systemem zarządzania energią), o mocy nie większej niż 50 kW. Maksymalne wsparcie wynosi 150.000 zł i 60% kosztów kwalifikowanych (gdy beneficjent to młody rolnik) lub 30-50% kosztów (w pozostałych przypadkach). Od 31 stycznia do 15 marca 2023 roku.
Energia dla Wsi

Fundusz Modernizacyjny

Instalacje OZE, w tym fotowoltaika o mocy od 50 kW do 1 MW (rolnicy) lub od 10 kW do 10 MW (spółdzielnie energetyczne lub jej członkowie). Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych, na warunkach preferencyjnych lub rynkowych. Od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 roku.
Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie

OZE i poprawy efektywności energetycznej

Obszar A

Instalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego do 50 kW wraz z urządzeniami towarzyszącymi - np. magazynem energii, systemem HEMS/EMS lub pompą ciepła (o ile urządzenia będą stanowić integralną część instalacji). Dotacja, maksymalne wsparcie na instalacje generujące energię z promieniowania nie może przekroczyć 200.000 zł, a wsparcie może pokryć maksymalnie 65% kosztów kwalifikowanych. W trakcie ustaleń.
Premia termomodernizacyjna Instalacje PV o mocy od 1 kW (domy jednorodzinne) lub od 6 kW (pozostałe). Dopłata do kredytu, do 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Nabór stały, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego z pośrednictwem wybranych banków komercyjnych.
Białe certyfikaty


(System obrotu świadectwami efektywności energetycznej)

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, w tym montaż instalacji OZE (np. fotowoltaiki). Kwota wsparcia zależy od wolumenu zaoszczędzonej energii.

1 toe to ok. 2.000 zł. Minimum niezbędne do wzięcia udziału w systemie to 10 toe (116,3 MWh).

Nabór ciągły, wnioski składa się do Prezesa URE.
Pożyczka na zasadach ogólnych

WFOŚiGW

Przedsięwzięcia priorytetowe związane z Ochroną Atmosfery/Powietrza, polegające na zwiększeniu wykorzystania OZE. Pożyczka na warunkach określonych przez poszczególne Fundusze Ochrony Środowiska. Nabory zależą od wewnętrznych ustaleń WFOŚiGW.
EKO – KLIMAT

Woda, powietrze, ziemia

 

woj. kujawsko-pomorskie

Budowa instalacji OZE i/lub magazynów energii. Pożyczka do 100% kosztów, z opcją umorzenia - od 5% do 15%, według schematu +1% za każdy rok powyżej 5 lat okresu kredytowania. Nabór do 21.10.2027 roku lub do wyczerpania środków.

Warto pamiętać, że rolnicy mogą również korzystać z programów przewidzianych dla osób fizycznych, takich jak np.:

Instalacja PV dla rolnika, sfinansowana z dotacji na fotowoltaikę dla osób fizycznych musi jednak służyć wyłącznie zaspokajaniu potrzeb gospodarstwa domowego.

Co oprócz dopłat do fotowoltaiki dla rolników?

Bezzwrotne dotacje, zwrotne pożyczki czy inne instrumenty to nie jedyne formy wsparcia rozwoju OZE na terenach wiejskich. Ułatwieniem dla rolnika może być bowiem również ulga podatkowa - odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego.

Zgodnie z przepisami rolnicy, którzy ponieśli wydatki w związku z wdrożeniem instalacji PV mogą odpisać od podatku rolnego 25% udokumentowanych kosztów. Odpisów można dokonywać nawet przez 15 lat. Tej formy wsparcia nie można jednak łączyć z pozostałymi narzędziami - dotacjami i pożyczkami.

Warto też pamiętać, że opłacalne finansowanie instalacji fotowoltaicznej dla rolników nie zawsze musi wiązać się z dofinansowaniem. Na rynku można bowiem znaleźć również korzystne narzędzia komercyjne, np.:

  • kredyty na fotowoltaikę dla rolnika - oferowane na wygodnych warunkach, z niskimi ratami, również jako fotowoltaika na abonament.
  • leasing na fotowoltaikę - który może być opłacalny szczególnie dla rolników prowadzących działalność gospodarczą (istnieje bowiem możliwość odpisania np. części rat czy opłaty wstępnej od podatku).

Warto też pamiętać, że fotowoltaika to jeden z wielu sposobów na poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie kosztów związanych z energią w gospodarstwie rolnym. Najlepsze efekty można osiągnąć podchodząc do tematu oszczędności energii w sposób kompleksowy - np. przeprowadzając termomodernizację budynków, wymieniając źródło ciepła czy optymalizując procesu produkcyjnego. W realizacji tych celów mogą pomóc usługi doradztwa energetycznego. Jeśli szukacie wiarygodnego partnera świadczącego takie, sprawdźcie nasz ranking firm doradztwa energetycznego.

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!
Sprawdź oferty
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Jerzy
Jerzy
2023-08-04 11:23

Szanowna Pani,
Władze dofinansują w zasadzie fotowoltaikę, czyli Chiny, które sa głównym dostawcą paneli. Zwracam uwagę, że wszystkie programy OZE dotyczyły i nadal dotyczą fotowoltaiki i praktycznie zmuszają wszystkich do zakupu paneli fotowoltaicznych. Inne źródła OZE – np. mała energetyka wiatrowa, wodna, nie mają zatem szans na rozwój. To społecznie niedemokratyczne podejście rządu do Polaków.
Jest wiele programów pomocowych np. dla rolników ale one wszystkie dotyczą fotowoltaiki i troszkę, troszkę innych OZE. A wsparcie rządu powinno być jednakowe dla wszystkich OZE bo nie każdy może zastosować fotowoltaikę ale może zastosowac spiętrzenie wody, wykorzystać silny wiatr itp. a władza mówi mu – zrób to sobie sam ale sąsiadowi instalującemu fotowoltaikę daje wsparcie finansowe. To chore !!

Michał
Michał
2023-02-22 16:28

Jeśli chodzi i Zielona Energie w Gospodarstwie rolnym to niestety warunkiem jest zbudowanie instalacji Fotowoltaicznej z Magazynem Energi. Niestety na samą Instalację Fotowoltaiczną nie otrzyma Rolnik Dofinansowania. Prawdopodobnie mało kto z tego skorzysta;/