dotacje OZE 2023

Dotacje OZE - Jakie dofinansowanie w 2023?

Energetyka odnawialna jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi sektora energetycznego na świecie, w tym również w Polsce. Stanowi ona doskonałe rozwiązanie zarówno dla przedsiębiorców, rolników, jak i indywidualnych konsumentów. W ostatnich latach największą popularnością cieszyły się zwłaszcza instalacje fotowoltaiczne (w Polsce jest prawie 1,2 mln prosumentów). Coraz więcej osób zaczyna również inwestować w takie ekologiczne rozwiązania, jak: pompy ciepła, kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe, biogazownie, czy magazyny energii. Nie każdy jednak wie, że wysoki koszt takiego przedsięwzięcia można obniżyć korzystając z licznych programów wsparcia (w postaci dotacji, preferencyjnych kredytów i pożyczek). Sprawdźcie zatem dostępne dofinansowania OZE w 2023 roku!

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Dotacje OZE umożliwiają pokrycie części kosztów związanych z instalacją ekologicznych urządzeń

W Polsce od wielu lat realizowana jest transformacja energetyczna, która ma zapobiec niekorzystnym zmianom klimatycznym i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Najlepszą drogą do jej osiągnięcia jest m.in. wsparcie i rozwój energetyki jądrowej oraz pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, takich jak wiatr, promieniowanie słoneczne, woda, czy biomasa. Jak wynika z dostępnych danych, moc OZE w Polsce z każdym kolejnym rokiem nie tylko wzrasta, ale i odbywa się to w coraz szybszym tempie. Tylko we wrześniu 2022 roku udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej wyniósł 18,2%.

Należy tu podkreślić, że OZE to również droga do uniezależniania się od rosyjskich paliw i element bezpieczeństwa energetycznego Polski. To właśnie odchodzenie od paliw kopalnych w systemie energetycznym jest kluczowym elementem działań zmierzających do osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku. Przy czym będzie to możliwe wyłącznie wtedy, gdy państwa członkowskie przekształcą swoje systemy energetyczne w pełni zintegrowany, zinformatyzowany unijny rynek energii, w dużej mierze opierający się właśnie na OZE. Tak ważne jest zatem wdrażanie polityki ekologicznej i promowanie inwestycji w urządzenia umożliwiające korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Komisja Europejska pomaga państwom członkowskim UE planować i realizować reformy również poprzez finansowanie licznych dotacji OZE, z których korzystać może szeroka grupa odbiorców. Samo zaś wsparcie finansowe dostępne jest w formie:

 • bezzwrotnych dotacji;
 • preferencyjnych pożyczek (nawet w wysokości do 90 proc. kosztu kwalifikowanego).

Dofinansowanie OZE 2023 - dla kogo?

Inwestycja w zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, to przede wszystkim dbałość o środowisko naturalne, niezależność energetyczna i ograniczenie rachunków za prąd, czy ogrzewanie. Jednak, aby móc czerpać profity z tego przedsięwzięcia konieczne jest zainwestowanie w nie sporych środków finansowych, co dla wielu osób może stanowić skuteczną barierę. Z pomocą przychodzą tu różne formy dotacji OZE, stanowiace skuteczny sposób umożliwiający znaczne obniżenie wydatków i tym samym skrócenie czasu, w którym zwrócą się wydane pieniądze. Co ważne, dofinansowanie OZE skierowane jest do szerokiego grona odbiorców, albowiem ubiegać się o nie mogą, nie tylko gospodarstwa domowe, ale również:

 • rolnicy;
 • przedsiębiorcy;
 • gminy;
 • organizacje pozarządowe
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST);
 • państwowe jednostki budżetowe (PBJ);
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • uzdrowiska.

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Dotacje OZE dla gospodarstw domowych

W 2023 roku dla gospodarstw domowych przygotowano następujące formy dofinansowania OZE:

Dotacje OZE dla odbiorców indywidualnych w 2023 roku
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Zakres inwestycji Informacje
Mój Prąd - osoby fizyczne - dotacja do 50% kosztów inwestycji, w zależności od zakresu inwestycji oraz typu inwestora nawet do 58.000 zł zakup i montaż instalacji PV, pompy ciepła, magazynu energii, magazynu ciepła Więcej o Mój Prąd
Czyste Powietrze - osoby fizyczne, właściciele/współwłaściciele domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą - dotacja nawet do 100% kosztów na jedno urządzenie (maksymalnie do 50.900 zł - kwota zależna od dochodów),
- prefinansowanie do 50% kwoty dotacji w bardzo krótkim czasie,
- dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach)
na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła oraz instalację PV więcej o Czyste Powietrze
Moje Ciepło - osoby fizyczne, właściciele/współwłaściciele nowego domu jednorodzinnego dotacje do 45% kosztów, nie więcej niż 21.000 zł zakup i montaż pompy ciepła (gruntowej lub powietrznej) więcej o Moje Ciepło
Ciepłe Mieszkanie - osoby fizyczne (właściciele czy współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych) od 30 do 95 proc. kosztów, w zależności od dochodu zakup i montaż pompy ciepła powietrznej i gruntowej więcej o Ciepłe Mieszkanie
Mój elektryk - osoby fizyczne (w tym rolnicy indywidualni),
przedsiębiorcy,
- jednostki sektora finansów publicznych,
- stowarzyszenia i fundacje,
- spółdzielnie, organizacje religijne, osoby prawne,
instytuty badawcze
osoby fizyczne:
- bez Karty Dużej Rodziny wynosi do 18.750 zł,
- z Kartą Dużej Rodziny jest to do 27.000 zł;przedsiębiorcy:
a) samochody osobowe:
- 18.750 zł dla tych przedsiębiorców, którzy nie zadeklarują podwyższonego przebiegu,
- 27.000 zł dla tych, którzy zadeklarują podwyższony przebieg;
b) samochody dostawcze:
- 50.000 zł – dla przedsiębiorców niedeklarujących podwyższonego przebiegu,
- 70.000 – dla przedsiębiorców deklarujących podwyższony przebieg;jednoosobowe działalności gospodarcze:
- pojazdy kat. M1 będzie to 27.000 zł (przy średniorocznym przebiegu nie mniej niż 15 tys. km),
- pojazdy kategorii N1 – 70.000 zł (ale nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych),
- pojazdy kategorii L1e-L7e od 4.000 zł
dofinansowanie do zakupu lub leasingu aut elektrycznych osobowych i dostawczych więcej o Mój elektryk
Dotacja warszawska - osoby fizyczne,
- wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
- przedsiębiorcy,
- stowarzyszenia,
- fundacje,
- gminne i powiatowe osoby prawne
- do 40.000 zł,
- dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi
osobami prawnymi wysokość dotacji może wynieść do 80% rzeczywistych kosztów realizacji
inwestycji
na instalacje OZE więcej o Dotacja warszawska
Stop Smog - osoby fizyczne, ubogie energetycznie zamieszkałe w gminach objętych uchwałą antysmogową do 70% kosztów, średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53.000 zł - wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne,
- termomodernizacja domów jednorodzinnych,
- podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej
więcej o Stop Smog
Ulga termomodernizacyjna - osoba fizyczna, właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego maksymalne odliczenie za wszystkie zrealizowane przedsięwzięcia nie może przekroczyć 53.000 zł ulga obejmuje wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją termomodernizacji budynku (uwzględniającą m.in. całkowitą lub częściową zmianę źródła energii na odnawialne źródło energii i wymianę źródła ciepła na pompę ciepła) więcej o Ulga termomodernizacyjna
Premia termomodernizacyjna - osoby fizyczne (również właściciele domów jednorodzinnych),
- osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego),
- jednostki samorządu terytorialnego,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- TBS-y
tylko dla inwestorów korzystających z kredytów:
- 26% kosztów związanych z termomodernizacją,
- 31% kosztów związanych z termomodernizacją wraz z montażem mikroinstalacji OZE,
- dodatkowo 50% kosztów związanych ze wzmocnieniem budynku wielkopłytowego podczas termomodernizacji
koszty związane z termomodernizacją budynku więcej o Premii termomodernizacyjnej
Zwrot za piec wszyscy zainteresowani, którzy mają w planach wymianę pieca w swoim domu zależna od roku budowy budynku i rodzaju nowego ogrzewania (nawet do 100 proc. zwrotu) likwidacja nieekologicznego źródła ciepła i zastąpienie go m.in. pompą
ciepła, kotłem niskotemperaturowym na paliwo gazowe lub ciekłe, kotłem kondensacyjnym opalanym gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim, czy kotłem niskotemperaturowym na biomasę
więcej o Zwrot za piec
EKO – KLIMAT - Woda, powietrze, ziemia - osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
preferencyjna pożyczka działania związane z:
- transformacją energetyczną,
- poprawą jakości powietrza,
- poprawą gospodarki wodno-ściekowej,
- przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
- działaniami na rzecz ochrony przyrody,
- adaptacją do zmian klimatu
więcej na www danego WFOŚiGW
Wojewódzkie, gminne lub miejskie dofinansowania - osoby fizyczne zależne od danego programu zależne od danego programu zależne od zamieszkania

Dotacje OZE dla odbiorców biznesowych

W 2023 roku dla firm przygotowano następujące formy dofinansowania OZE:

Dotacje OZE dla odbiorców biznesowych w 2023 roku
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Zakres inwestycji Informacje
Energia Plus przedsiębiorcy:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne niebędące osoba prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej
- dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowany;
- dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC (Organic Rankine Cycle)
wsparcie dla ekologicznych inwestycji mających na celu m.in. poprawę efektywności energetycznej, poprawę jakości powietrza więcej o Energia Plus
Mój elektryk - osoby fizyczne (w tym rolnicy indywidualni),
przedsiębiorcy,
- jednostki sektora finansów publicznych,
- stowarzyszenia i fundacje,
- spółdzielnie, organizacje religijne, osoby prawne,
instytuty badawcze
osoby fizyczne:
- bez Karty Dużej Rodziny wynosi do 18.750 zł,
- z Kartą Dużej Rodziny jest to do 27.000 zł;przedsiębiorcy:
a) samochody osobowe:
- 18.750 zł dla tych przedsiębiorców, którzy nie zadeklarują podwyższonego przebiegu,
- 27.000 zł dla tych, którzy zadeklarują podwyższony przebieg;
b) samochody dostawcze:
- 50.000 zł – dla przedsiębiorców niedeklarujących podwyższonego przebiegu,
- 70.000 – dla przedsiębiorców deklarujących podwyższony przebieg;jednoosobowe działalności gospodarcze:
- pojazdy kat. M1 będzie to 27.000 zł (przy średniorocznym przebiegu nie mniej niż 15 tys. km),
- pojazdy kategorii N1 – 70.000 zł (ale nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych),
- pojazdy kategorii L1e-L7e od 4.000 zł
dofinansowanie do zakupu lub leasingu aut elektrycznych osobowych i dostawczych więcej o Mój elektryk
Dotacja warszawska - osoby fizyczne,
- wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
- przedsiębiorcy,
- stowarzyszenia,
- fundacje,
- gminne i powiatowe osoby prawne
- do 40.000 zł,
- dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi
osobami prawnymi wysokość dotacji może wynieść do 80% rzeczywistych kosztów realizacji
inwestycji
na instalacje OZE więcej o Dotacja warszawska
Gwarancja Biznesmax - mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa maksymalna kwota gwarancji do 2.5 mln euro finansowanie projektów inwestycyjnych proekologicznych z efektem ekologicznym (w tym np. fotowoltaika) więcej o Biznesmax
EKO – KLIMAT - Woda, powietrze, ziemia - osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
preferencyjna pożyczka działania związane z:
- transformacją energetyczną,
- poprawą jakości powietrza,
- poprawą gospodarki wodno-ściekowej,
- przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
- działaniami na rzecz ochrony przyrody,
- adaptacją do zmian klimatu
więcej na www danego WFOŚiGW
Wojewódzkie, gminne lub miejskie dofinansowania - osoby fizyczne zależne od danego programu zależne od danego programu zależne od zamieszkania

Dotacje OZE dla rolników

W 2023 roku dla rolników przygotowano następujące formy dofinansowania OZE:

Dotacje OZE dla rolników w 2023 roku
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Zakres inwestycji Informacje
Agroenergia - rolnicy część 1)
- moc od 10 do 30 kW (włącznie) – do 20% wartości inwestycji, nie więcej niż 15 tys. zł,
- moc od 30 do 50 kW (włącznie) – do 13% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 25 tys. zł;
część 2)
- pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych,
- dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych
część 1)
- mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energiiczęść 2)
- biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne
więcej o Agroenergia
EKO – KLIMAT - Woda, powietrze, ziemia - osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
preferencyjna pożyczka działania związane z:
- transformacją energetyczną,
- poprawą jakości powietrza,
- poprawą gospodarki wodno-ściekowej,
- przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
- działaniami na rzecz ochrony przyrody,
- adaptacją do zmian klimatu
więcej na www danego WFOŚiGW
Zielona energia w gospodarstwie rolnym
PROW 2014-2020
- rolnicy maksymalna kwota na jedno gospodarstwo rolne nie będzie mogła przekroczyć 150.000 zł - zakup i montaż instalacji PV o mocy elektrycznej nie większej niż 50 kW wraz z magazynem energii i inteligentnym systemem EMS do zarządzania energią),
- zakup i montaż pompy ciepła (pod warunkiem, że będzie ona stanowić integralną część instalacji solarnej)
więcej o Zielonej energii w gospodarstwie rolnym
Energia dla Wsi
Fundusz Modernizacyjny
- rolnicy będący osobami fizycznymi, jak i prowadzący działalność gospodarczą,
- spółdzielnie energetyczne i jej członkowie
Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych, na warunkach preferencyjnych lub rynkowych - instalacje fotowoltaiczne,
- instalacje wiatrowe,
- elektrownie wodne,
- instalacje wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji
więcej informacji w I kwartale 2023 roku
Wojewódzkie, gminne lub miejskie dofinansowania - osoby fizyczne zależne od danego programu zależne od danego programu zależne od zamieszkania

Co ważne, rolnicy mogą również korzystać z programów przewidzianych dla osób fizycznych, takich jak m.in.

 • Czyste Powietrze,
 • Stop Smog,
 • Mój Prąd,
 • Ulga termomodernizacyjna,
 • Stop Smog.

Jednak należy pamiętać, że instalacja OZE dla rolnika, sfinansowana z dotacji dla osób fizycznych, musi służyć wyłącznie zaspokajaniu potrzeb gospodarstwa domowego.

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Dofinansowania dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, instytucji, organizacji

W 2023 roku dla różnych instytucji i organizacji przygotowano następujące formy dofinansowania OZE:

Dotacje OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, instytucji, organizacji w 2023 roku
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Zakres inwestycji Informacje
Ciepłe Mieszkanie Dla gmin, które następnie będą ogłaszać nabór dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – w zależności od poziomu dofinansowania może to być maksymalnie 39.900 zł na jeden lokal mieszkalny – wymiana starego pieca na m.in. pompy ciepła (pompy ciepła powietrze / woda, pompy ciepła powietrze / powietrze),
- montaż wentylacji mechanicznej (rekuperacji),
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- wymiana okien i drzwi
więcej o Ciepłe Mieszkanie
Premia termomodernizacyjna - osoby fizyczne (również właściciele domów jednorodzinnych),
- osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego),
- jednostki samorządu terytorialnego,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- TBS-y
tylko dla inwestorów korzystających z kredytów:
- 26% kosztów związanych z termomodernizacją,
- 31% kosztów związanych z termomodernizacją wraz z montażem mikroinstalacji OZE,
- dodatkowo 50% kosztów związanych ze wzmocnieniem budynku wielkopłytowego podczas termomodernizacji
koszty związane z termomodernizacją budynku więcej o Premii termomodernizacyjnej
Grant OZE - właściciele budynków wielorodzinnych,
- zarządcy budynków wielorodzinnych
50% dopłaty do wydatków poniesionych na instalację OZE wraz z niezbędną infrastrukturą koszty netto związane z budową lub modernizacją instalacji OZE więcej o grancie OZE
Dotacja warszawska - osoby fizyczne,
- wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
- przedsiębiorcy,
- stowarzyszenia,
- fundacje,
- gminne i powiatowe osoby prawne
- do 40.000 zł,
- dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi
osobami prawnymi wysokość dotacji może wynieść do 80% rzeczywistych kosztów realizacji
inwestycji
na instalacje OZE więcej o Dotacja warszawska

Dotacje OZE cieszą się coraz większym zainteresowaniem

Z prowadzonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska prac nad aktualizacją Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (strategicznego dokumentu, który wyznacza kierunki rozwoju transformacji polskiego sektora) wynika, że do 2030 roku udział OZE w miksie produkcyjnym może wynieść nawet 50 proc. Jak wskazuje branża, kluczowym w osiągnięciu tego celu ma być rozwój morskiej energetyki wiatrowej, a także dalszy wzrost na rynku fotowoltaiki, biogazu, biomasy i geotermii. Przy czym nie będzie to możliwe do zrealizowania bez inwestycji w sieci dystrybucyjne.

Warto również podkreślić, że również bycie „eko” jest obecnie jednym z najsilniejszych trendów konsumenckich. Potrzeba ochrony środowiska jest dla Polaków bardzo ważną kwestią, coraz częściej bowiem wskazują oni OZE jako najbardziej preferowany kierunek rozwoju elektroenergetyki. Aby więc żyć w zgodzie z naturą i jednocześnie dbać o swoje finanse, coraz więcej osób decyduje się na inwestycje w odnawialne źródła energii. Przez wiele lat, szczególnie dużym zainteresowaniem wśród inwestorów, cieszył się montaż paneli fotowoltaicznych, który był mocno wspierany przez program „Mój Prąd”. Z kolei w 2022 rok, okazał się rekordowy jeśli chodzi o ekologiczne pompy ciepła. Jak wynika z danych udostępnionych przez PORT PC, tylko w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku ich sprzedaż wzrosła o 121%, w stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku (łącznie w całym 2022 roku natomiast ich sprzedaż osiągnęła ok. 200.000 sztuk).

Wpływ na tak duże zainteresowanie pompami ciepła miały nie tylko znaczne podwyżki cen nośników energii i paliw, które sięgnęły nawet ponad 100% (rok do roku), ale i programy “Moje Ciepło” i “Czyste Powietrze” (w październiku 2022 roku wnioski o wymianę źródła na pompę ciepła stanowiły już 63% ogółu). Ponadto Ministerstwo ma również w planach jeszcze większe wsparcie dla inwestorów, którzy zastanawiają się nad montażem pompy ciepła. Jak niedawno podkreśliła w RMF FM minister klimatu Anna Moskwa - rząd chce zwiększyć nakłady na program “Czyste Powietrze” i co ważne, nie wyklucza również dofinansowywania pomp ciepła dla użytkowników gazu.
Jeśli szukacie dotacji na konkretne ekologiczne urządzenia, to zapraszamy Was do naszych artykułów z listami dotacji:

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
4 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Adam
Adam
2023-04-19 12:54

Dzień dobry, przy Premii TERMOmodernizacyjnej jest błąd i to w 5-ciu miejscach niestety. Jest 16%, a powinno być 26%, drugi: jest 21%, a powinno być 31%. Uprzejmie proszę porównać to co jest u Państwa na stronie z danymi źródłowymi, które można znaleźć na stronie BGK.

Daniel
Daniel
2023-02-10 07:31

Czy są dotację dla firm ? np. wymiana pieca ,fotofoltaika itp