Fotowoltaika - dofinansowanie w 2021 roku.

Fotowoltaika dofinansowanie 2021 - Lista aktualnych dotacji

Jak wynika z raportu Instytutu Energii Odnawialnej „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2021”, rynek fotowoltaiki jest wart ok. 10 mld zł.  Wpływ na rozwój branży miały m.in. pozytywne otoczenie prawne (np. aukcje OZE), ale także dotacje na fotowoltaikę w 2021 roku. Do tej pory z budżetu i funduszy unijnych, na rozwijanie zielonej transformacji w Polsce wydano już miliardy złotych, a kolejne wciąż czekają na rozdysponowanie. Jakie dofinansowania do fotowoltaiki w 2021 roku są dostępne? Kto może skorzystać? Sprawdź aktualną listę dopłat do fotowoltaiki!

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Fotowoltaika - dofinansowania uratowały rynek przed zapaścią

Zeszły rok i obecny rok, wszystkim upłynął pod znakiem koronawirusa. Pojawiły się restrykcje, które wielu branżom dały się we znaki. Dużo do stracenia miała szczególnie branża fotowoltaiczna, która w dużej mierze opiera się na podzespołach sprowadzanych z Azji.

Sektor PV doskonale radzi sobie jednak z kryzysem. Nawet w najgorszym, I kwartale 2020 roku, elektrowni słonecznych przybywało - choć tempo wzrostu nieco spadło. Sytuacja unormowała się już na koniec kwietnia 2020 roku i od tamtego czasu energetyka słoneczna w Polsce systematycznie się rozwija.

Na koniec czerwca 2021 roku, zainstalowana moc fotowoltaiki w Polsce przekroczyła 5,357 GW, co oznacza wzrost o ponad 117% w stosunku do czerwca zeszłego roku.

Branża jest zgodna, że osiągnięcie takich wyników nie byłoby możliwe, gdyby nie dotacje do fotowoltaiki, które wpompowywały na rynek ogromne ilości środków.

Dofinansowania do fotowoltaiki w 2021, cieszące się największym zainteresowaniem

Lista dostępnych dopłat do fotowoltaiki jest mocno zróżnicowana pod względem beneficjentów, sposobów alokacji środków i systemu naboru wniosków. Kilka z nich cieszy się jednak ogólnokrajowym zainteresowaniem. Mowa tu o programach i narzędziach takich jak:

  • Mój prąd 2021” - jest on skierowany do inwestorów indywidualnych. Z dotacji, do tej pory skorzystało grubo ponad 200 tysięcy beneficjentów. Budżet w 2021 roku wynosi ponad 500 mln złotych. Wiadomo już też, że w przyszłym roku ma pojawić się kolejna edycja programu.
  • Agroenergia- do wsparcie, z którego mogą skorzystać rolnicy planujący zielone inwestycje. W tym roku, na alokacje przeznaczono 200 mln złotych, z czego ponad 150 mln przeznaczono na bezzwrotne formy dofinansowania.
  • Energia Plus - to rozwiązanie przewidziane dla większych przedsiębiorstw, które chcą zainwestować instalacje PV (i nie tylko) o większej mocy. Na ten cel przewidziano łącznie 1,3 mld zł.
  • Regionalne Programy Operacyjne - według danych IEO, na koniec I kwartału 2020 roku, ze środków RPO 2014-2020 sfinansowano projekty solarne (PV + kolektory słoneczne) na łączną kwotę 5,8 mld zł. W nowej perspektywie budżetowej na lata 2021-2021, środki w ramach Funduszu Spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, na których może zyskać m.in. energetyka słoneczna mają sięgnąć ok. 76 mld euro (ok. 342 mld zł).
  • Czyste powietrze” - skorzystać z niego mogły osoby fizyczne, które przeprowadzały działania termomodernizacyjne budynków,
  • ulga termomodernizacyjna - pozwalająca odpisać koszty zielonych inwestycji od podstawy opodatkowania,
  • ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolników - czyli możliwość obniżenia podatku dla płatników podatku rolnego.
  • Gwarancja Biznesmax - będąca zabezpieczeniem kredytów dla firm zaciąganych na proekologiczne inwestycje.

Oprócz tego, jeszcze do niedawna wsparcie dla inwestorów zainteresowanych fotowoltaiką płynęło również z rozwiązań, takich jak:

W 2021 roku dotacje na panele fotowoltaiczne z trzech ostatnich programów nie będą już jednak dostępne. Definitywnie zakończony został m.in. program “Słoneczne dachy” (ze względu na niewielkie zainteresowanie), a także program “Bocian” (zakończono nabory zgodnie z regulaminem). Również PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) nie przewiduje w 2021 roku środków na ten cel.

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Fotowoltaika - dofinansowania w 2021 roku. Aktualna lista dotacji i narzędzi

Z jakich dotacji i ulg będzie można skorzystać? Dobra wiadomość jest taka, że lista programów dofinansowań do fotowoltaiki w 2021 roku jest całkiem długa i zawiera nie tylko większość poprzednich, dobrze znanych programów, ale również kilka nowych pozycji. Oto aktualna lista!

 

Fotowoltaika - dofinansowania w 2021 roku
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Zakres inwestycji Terminy
Mój Prąd 2021 osoby fizyczne dotacja do 50% kosztów, nie więcej niż

4.000 zł

zakup i montaż instalacji PV o mocy 2 - 10 kW 01.07-06.10.2021
Czyste Powietrze osoby fizyczne do 50% kosztów, nie więcej niż 5.000 zł zakup i montaż instalacji PV o mocy 2 - 10 kW nabór ciągły
Stop Smog osoby fizyczne, dotknięte ubóstwem energetycznym zamieszkałe w gminach objętych uchwałą antysmogową do 70%  kosztów, średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53.000 zł zainstalowania, przyłączenia i uruchomienia mikroinstalacji od 31 marca 2021 roku
Agroenergia rolnicy uzależniona od mocy, 13-20% kosztów, od 15.000 zł do 25.000 zł zakup i montaż instalacji PV o mocy do 50 kW od 01.10.2021 roku
Energia Plus Przedsiębiorcy pożyczka: do 8% kosztów, od 0,5 mln do 300 mln zł;

dotacja: zgodnie z zasadami pomocy publicznej, do 50% kosztów, dla inwestycji w technologii ORC

Budowa, przebudowa i przyłączenie jednostek wytwórczych, wykorzystujących energię z OZE do 17.12.2021 roku lub do wyczerpania środków
Dotacja warszawska
woj. mazowieckie
osoby fizyczne, prawne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe do 15.000 zł, ale nie więcej niż 1.500 zł/kW zakup i montaż instalacji PV do 31.03.2022 roku
Program rozwoju OZE w gminie miejskiej Kraków
woj. małopolskie
osoby fizyczne;
budynki, które nie są siedzibą przedsiębiorstwa i w których nie jest prowadzona lub zarejstrowana działalność gospodarcza
do 60% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 15.000 zł zakup i montaż instalacji OZE od 06.12.2021 do 17.12.2021

To jednak nie jedyne na co można liczyć. Dostępne są również ciekawe narzędzia wspierające.

Ulga termomodernizacyjna - dopłata do fotowoltaiki z podatku
Ulga termomodernizacyjna - dopłata do PV z podatku

W 2021 roku nadal można korzystać z ulgi podatkowej, umożliwiającej odpisanie od podstawy opodatkowania kosztów inwestycji na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Podatnik, maksymalnie można odpisać do 53.000 zł. Ulgę można łączyć z “Czystym powietrzem” i “Moim prądem”.

Szczegółowe zasady oraz zakres inwestycji znajdziecie w naszym artykule “Ulga termomodernizacyjna 2020 – krok po kroku”.

Gwarancja BiznesMax zamiast dotacji
Gwarancja Biznesmax - alternatywa dla dotacji

Formą wsparcia rozwoju fotowoltaiki może być też program gwarancji bankowych, skierowanych do firm, znany jako Biznesmax. Rozwiązanie to polega na bezpłatnym zabezpieczeniu kredytu na inwestycje w innowacje ekologiczne. W razie problemów ze spłatą to gwarant (BGK) spłaci zobowiązanie za kredytobiorcę.

Gwarancja jest udzielana do 80% kwoty kredytu i nie może przekroczyć kwoty 2,5 mln euro. Wsparcie oferowane jest na okres 20 lat.

Ulga inwestycyjna dla rolników - dofinansowanie fotowoltaiki
Ulga inwestycyjna dla rolników - dofinansowanie fotowoltaiki

Aktualna jest również ulga podatkowa na fotowoltaikę dla rolników, którzy inwestując w instalację fotowoltaiczną, mogą odliczyć od podatku rolnego 25% udokumentowanych, poniesionych kosztów. Odpisów można dokonywać przez 15 kolejnych lat, jednak ta ulga nie łączy się z żadnymi innymi dotacjami i ulgami. Ulga obejmuje instalacje już ukończone, które będą produkować energię na potrzeby produkcji rolnej.

Lista ta może się jeszcze wydłużyć, gdyż jak wynika z dokumentu “Polityka energetyczna Polski do 2040” nasz kraj będzie dążył do osiągnięcia 23% udziału OZE w miksie energetycznym do 2030 roku. A tak ambitny plan rozwoju odnawialnych źródeł energii, trudno będzie zrealizować bez odpowiednich zachęt finansowych.

Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych 2021. Jak wpływa na opłacalność?

Fotowoltaika, według Instytutu Energii Odnawialnej, to najszybciej rozwijająca się dziedzina OZE. Nie bez powodu.

Instalacja fotowoltaiczna to uniwersalne rozwiązanie, które sprawdzi się niemal wszędzie - na dachach, gruncie, ale też na wodzie czy ścianach budynków. Zestaw pracuje cicho, jest niemal bezobsługowy i może działać bezawaryjnie dziesiątki lat. A dzięki ciągłemu ulepszaniu technologii fotowoltaicznych, ceny fotowoltaiki regularnie spadają (o 50% w ciągu ostatnich 12 lat), przy jednoczesnym wzroście jej wydajności.

Na chwilę obecną instalacja fotowoltaiczna bez dotacji, w zależności od rodzaju zestawu i inwestora, zwraca się po kilku, kilkunastu latach. Z dotacją, czas zwrotu z inwestycji zawsze ulega skróceniu.

Jako przykład weźmy instalację dla konsumenta o mocy ok. 3 kWp, której cena wynosi ok. 13.500 zł. Finansowana z własnych środków, przy 2% wzroście cen prądu i 30% autokonsumpcji, zwróci się po ok. 7 latach. Po skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej, czas ten wyniósłby niecałe 6 lat. Jeśli inwestor dodatkowo otrzymałby dotację z programu “Czyste powietrze” w wysokości 5.000 zł, okres zwrotu wyniósłby zaledwie 3,5 roku.

Fotowoltaika - dofinansowanie 2021 - przykład.

Taka sama instalacja, rolnikowi, który skorzystałby z ulgi inwestycyjnej, zwróciłaby się już po 5 latach.

Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych 2021- przykład.

W temacie "fotowoltaika - dofinansowanie" w 2021 roku wiele się nie zmieniło. Części programów już nie zobaczymy, jednak te najważniejsze - dla osób fizycznych, firm i rolników, wrócą. Skorzystanie z nich dodatkowo zwiększy opłacalność inwestycji, dlatego warto je wziąć pod uwagę.

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
12 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Wiesław
Wiesław
2022-02-13 23:55

Problemy tylko się mnożą przez tych durni którzy są u władzy,ważne że oni są przy forsie bo reszta jest po to by płakać i płacić oraz prędko zdychać.Odpowiedzi zero, czas oczekiwania po nad rok.
Czyli generalnie do bani czy to P i S czy P O;P S L.Jedna bryndza a miało być tak fajnie.

Rodżer
Rodżer
2022-01-08 19:31

Mam ten sam problem założyłem panele 2020 Styczeń miałem otrzymać 5 tys. do dnia dzisiejszego brak kasy mało to ostatnio otrzymałem telefn by podpisać umowę by nie płacić za kilowat 50 gr gdzie tu jest sprawiedliwość. Najlepiej jeszcze piece wymienić na gazowe i kolejne kredyt brać a kto to spłaci później.

Zdzisław
Zdzisław
2021-12-18 23:52

Fotowoltanika działa u mnie od listopada 2020r.Miałem otrzymać 5000złzwrotu jak do tej pory nie otrzymałem nic.Czy można tą inwestycję podciągnąć pod miselling- czyli fałszywą sprzedaż,czy nieuczciwą sprzedaż ,można zaskarżyć i walczyć o pełną kwotę-5000.tys.zł ?

Jarek
Jarek
2021-10-15 10:53

Przydałoby się poprawić tekst. Mój prąd, nieaktualne – było 5000, 3000 a teraz 0, kasa się skończyła. Ludzie zostali zrobieni w balona. Namawiali na założenie PV, obiecali kasę, ludzie pobrali kredyty i zostali wystawieni … W dzisiejszych czasach nic nie jest pewne i nie można na nikim polegać, dookoła fałsz i kłamstwo.

Irena
Irena
2021-07-14 10:07

Proszę o wytłumaczenie mi dlaczego zakładając panele w umowie mam zapisane dofinansowanie 5tysiecy ,a teraz dostanę tylko 3tys.

Anna
Anna
2021-04-20 15:06

Witam
Może ktoś wie czy jeżeli zakładałam fotowoltaikę pod koniec grudnia to dostanę dofinansowanie i z jakiego programu mogę się ubiegać ?

Marcin
Marcin
2021-03-13 15:35

Witam
Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć czy zakładając teraz fotowoltaike dostanę zwrot?
Czy muszę czekać aż wejdzie nowy program w lipcu który teoretycznie miał działać w pierwszym kwartale.
Przeczytałem już połowę internetu i nic nie mogę znaleźć na ten temat a takie rozpiski „trwają rozmowy”nic do sprawy nie wprowadzają.