Fotowoltaika - dofinansowanie 2022.

Fotowoltaika dofinansowanie 2022 - Lista aktualnych dotacji

Dynamicznie rosnące ceny prądu i ogrzewania sprawiają, że fotowoltaika już sama w sobie jest dobrym pomysłem. Dzięki niej generujemy czystą energię, nie musimy przejmować się podwyżkami cen energii i oszczędzamy na rachunkach nawet do 90%. Warto jednak pamiętać, że jeśli jednak dodatkowo wykorzystamy dotacje na fotowoltaikę w 2022 roku, cała inwestycja może zwrócić się w ciągu zaledwie 3-5 lat. Kto i w jakim zakresie będzie mógł liczyć na wsparcie? Czy będą nowe progamy? Oto (prawie) wszystko, co warto wiedzieć w temacie “Fotowoltaika – dofinansowanie 2022”!

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Fotowoltaika: dofinansowania kołem napędowym słonecznej rewolucji?

To, co działo się na rynku fotowoltaicznym w latach 2019-2021 z całą pewnością można podsumować pojęciem “boomu”. Jeszcze w 2018 roku łączna zainstalowana moc fotowoltaiki nie przekraczała 0,5 GW. Na koniec 2019 roku w Polsce działały już instalacje o łącznej mocy ok. 1,3 GW. W 2020 roku skumulowana moc fotowoltaiki wyniosła 3,96 GW, a według ekspertów, 2021 rok zakończymy z wynikiem zbliżonym do 7 GW.

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, blisko 80% tej mocy zawdzięczamy mikroinstalacjom, czyli systemom fotowoltaicznym o mocy do 50 kW. Instytut Energetyki Odnawialnej wyliczył, że ich udział w obrotach na rynku fotowoltaiki w 2020 roku wyniósł ok. 8,3 mld złotych. Co zachęciło właścicieli mikroinstalacji do inwestycji?

Jak wynika z badania “OZE Index – Fotowoltaika oczami Polaków” przeprowadzonego przez ARC na zlecenie firmy Alians OZE, główną motywacją była możliwość produkowania darmowej energii - tej odpowiedzi udzieliło 62% badanych. Drugim powodem, który pchnął respondentów do montażu fotowoltaiki były jednak dofinansowania - nimi kierowało się aż 50% badanych.

Nic dziwnego. Skorzystanie z dostępnych obecnie narzędzi wsparcia (dotacji czy ulg) skraca czas zwrotu z inwestycji aż o ok. 1-3 lata, a długa lista dostępnych opcji sprawia, że uzyskanie dofinansowania do fotowoltaiki (w 2022 roku również) jest stosunkowo proste.

Co nowego w dotacjach na fotowoltaikę w 2022 roku? Jakie zmiany?

Już w 2021 roku pojawiły się zapowiedzi kilku dość istotnych zmian w wyglądzie niektórych dofinansowań do paneli fotowoltaicznych w 2022 roku.

Największa rewolucja zaszła w programie bezpośrednich dopłat do fotowoltaiki znanych jako program Mój prąd - w 2022 roku czeka go spora reorganizacja. Już wiadomo, że oprócz fotowoltaiki będzie wspierać rozwiązania zwiększające autokonsumpcję lub pomagające w zarządzaniu energią - w tym magazyny energii, bufory ciepła czy systemy do zarządzania energią. Maksymalna kwota dotacji, którą można uzyskać w Mój Prąd 2022 to aż 26.000 zł. Uwaga! Warunkiem jest przejście do net-billingu.

Bez zmian nie obeszło się także w innym doskonale znanym programie, jakim jest program Czyste powietrze. W 2022 roku powinny nadal obowiązywać wyższe progi dochodowe wprowadzone w 2021 roku, uprawniające do otrzymania 5.000 zł dotacji na fotowoltaikę. Dla gospodarstw jednoosobowych, limit uprawniający do skorzystania z najwyższego poziomu dofinansowania wyniesie 2.189 zł. W gospodarstwach wieloosobowych kwota graniczna wyniesie 1.564 zł na osobę. Oprócz tego, 15.07.2022 roku ogłoszono nową odsłonę programu - "Czyste powietrze plus". Wprowadzono w niej wyższe o 10.000 zł kwoty dotacji dla beneficjentów z II i III poziomu dofinansowania, a także możliwość prefinansować.

Oczywiście, nie jest wykluczone, że zmiany w innych programach będą zachodzić również w trakcie 2022 roku - NFOŚiGW (zarządzający dofinansowaniami) może bowiem dostosowywać ich zasady do sytuacji panującej na rynku. Tak miało miejsce w przypadku wspominanego już programu Mój prąd - skupienie się na autokonsumpcji to odpowiedź na wyzwania stojące przed infrastrukturą sieciową.

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2022 - dla kogo? W jakiej formie?

W ciągu ostatnich lat, gdy fotowoltaika dopiero zdobywała uwagę inwestorów, konieczne było przygotowanie zachęt dla jak najszerszego grona potencjalnych odbiorców. Dzisiaj, korzyści płynące z fotowoltaiki są już doskonale znane. Czy ma to wpływ na listę beneficjentów programów wspierających? Kto będzie mógł skorzystać z dotacji na instalacje fotowoltaiczne w 2022 roku?

W temacie odnawialnych źródeł energii wciąż jest wiele do zrobienia. Choć liczba prosumentów w 2022 roku może przekroczyć milion, w przedsiębiorstwach fotowoltaika wciąż jest luksusem - według badania EFL “Zielona energia w MŚP 2020”, zaledwie 12% firm MŚP podjęło lub zamierza podjąć kroki w kierunku energetyki słonecznej.

Można więc przyjąć, że podobnie jak to miało miejsce w ubiegłych latach, zakres potencjalnych beneficjentów będzie szeroki i może obejmować:

 • gospodarstwa domowe - osoby fizyczne zwykle mogą liczyć na najszerszy zakres wsparcia oraz na najmniej rozbudowane wymagania;
 • podmioty biznesowe - w tym m.in. jednoosobowe działalności gospodarcze, ale także MŚP i duże przedsiębiorstwa;
 • JST oraz PBJ, czyli jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki budżetowe - m.in. samorządy, szkoły, szpitale, urzędy, straż pożarna, policja etc;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • spółki komunalne.

Oczywiście wszystko zależy od tego, z jakiego rodzaju programu chcemy skorzystać. Ogólnokrajowe programy, takie jak np. Agroenergia czy Mój prąd niemal zawsze skierowane są do konkretnego grona odbiorców - we wskazanych przykładach odpowiednio do rolników i do osób fizycznych. Z kolei w przypadku programów regionalnych, zakres potencjalnych beneficjentów jest z reguły szerszy i obejmuje pewną pulę odbiorców.

Jaka forma wsparcia?

Jeśli chodzi o zasady udzielania pomocy finansowej, to zarówno programy ogólnopolskie, jak i regionalne oferują zwykle jedno z dwóch rozwiązań:

 • bezzwrotną dotację - ta opcja dostępna jest m.in. w programie Mój prąd, ale też Czyste powietrze, Czyste powietrze Plus czy Agroenergia. W zależności od programu kwota może być stała (Mój prąd), ale także uzależniona od mocy instalacji PV (Agroenergia).
 • preferencyjne pożyczki - drugim popularnym sposobem wsparcia jest udzielanie atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki (opcja ta znajduje się m.in. w programie Energia Plus oraz w regionalnych programach). Koszty zobowiązania są zwykle zdecydowanie niższe od kredytów udzielanych na warunkach rynkowych, co więcej niekiedy są dostępne umorzenia części pożyczki.

Wyjątkowym rozwiązaniem są różnego rodzaju ulgi i zwolnienia podatkowe, które z powodzeniem mogą zastąpić bezpośrednią dotację.

Fotowoltaika - dofinansowanie 2022. Lista dotacji

Przejdźmy teraz do kluczowej informacji, a zatem jakich programów można się spodziewać na nadchodzącym roku? Oto aktualna lista ogólnopolskich dotacji do fotowoltaiki 2022:

Fotowoltaika - dofinansowania w 2022 roku
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Zakres inwestycji Terminy
Mój Prąd osoby fizyczne dotacja do 50% kosztów,
nie więcej niż 6.000 zł (sama instalacja PV) lub 7.000 zł (gdy instalacja współpracuje z magazynem energii, ciepła lub EMS)
zakup i montaż instalacji PV
o mocy 2 - 10 kW
do 31.03.2022
Czyste powietrze osoby fizyczne dotacja do 50% kosztów,
nie więcej niż 5.000 zł
zakup i montaż instalacji PV
o mocy 2 - 10 kW
nabór ciągły
Czyste powietrze Plus osoby fizyczne dotacja do 50% kosztów,
nie więcej niż 5.000 zł
(istnieje możliwość prefinansowania)
zakup i montaż instalacji PV
o mocy 2 - 10 kW
nabór ciągły
od 15.07.2022
Stop Smog osoby fizyczne, ubogie energetycznie zamieszkałe w gminach objętych uchwałą antysmogową do 70% kosztów, średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53.000 zł zainstalowania, przyłączenia i uruchomienia mikroinstalacji od 31.03.2021 roku
do wyczerpania środków
Agroenergia rolnicy uzależniona od mocy, 13-20% kosztów,
od 15.000 zł do 25.000 zł
zakup i montaż instalacji PV
o mocy do 50 kW
do 30.09.2025 lub do wyczerpania środków
Zielona energia w gospodarstwie rolnym rolnicy do 150.000 zł, do 60% kosztów (młody rolnik) lub od 30% do 50% kosztów (pozostałe przypadki) zakup i montaż instalacji PV
o mocy do 50 kW
grudzień 2022 roku/
styczeń 2023 roku
Energia Plus przedsiębiorstwa pożyczka: do 80% kosztów, od 0,5 mln do 300 mln zł; Budowa, przebudowa i przyłączenie instalacji OZE 01.04 - 16.12.2022

Jak widać, w 2022 roku dostępne będą właściwie wszystkie ogólnopolskie programy wspierające inwestycje w odnawialne źródła energii. Większość z nich, zgodnie z regulaminami, ma być realizowana przez najbliższe kilka lat.

Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych 2022 - przykładowe programy regionalne

Warto pamiętać, że wsparciem dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, takich jak choćby fotowoltaika, są nie tylko ogólnopolskie programy. W wielu miejscach Polski na 2022 rok są przewidziane lokalne programy dofinansowań do paneli fotowoltaicznych, uwzględniające bezzwrotne dotacje oraz niskooprocentowane pożyczki dla podmiotów z danego regionu. Dlatego, przy poszukiwaniu optymalnej formy wsparcia, nie warto ograniczać się wyłącznie do popularnych, krajowych projektów wspierających. Oto przykładowe programy regionalne, które powinny być dostępne w 2022 roku:

Regionalne dofinansowania do paneli fotowoltaicznych w 2022 roku
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Zakres inwestycji Terminy
EKO - KLIMAT
Woda, powietrze, ziemia
woj. kujawsko-pomorskie
osoby fizyczne, prawne i jednostki nieposiadające osobowości pożyczka, do 100% kosztów kwalifikowanych budowa instalacji odnawialnych źródeł energii do 31.10.2027 roku lub do wyczerpania środków
Dotacja warszawska
woj. mazowieckie
osoby fizyczne, prawne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe do 15.000 zł, ale nie więcej niż 1.500 zł/kW zakup i montaż instalacji PV do 31.03.2022 roku
Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż w gminie Pszczyna osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z gminy Pszczyna do 60% faktycznie poniesionych kosztów, zgodnie z założeniami programu zakup i montaż mikroinstalacji PV do 31.03.2022 roku podpisywanie umów z beneficjentami
Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe w województwie dolnośląskim do 30% faktycznie poniesionych kosztów, zgodnie z założeniami programu zakup i montaż mikroinstalacji PV do 31.10.2022 roku podpisywanie umów z beneficjentami
Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe w województwie dolnośląskim do 30% faktycznie poniesionych kosztów, zgodnie z założeniami programu zakup i montaż mikroinstalacji PV do 31.03.2022 roku podpisywanie umów z beneficjentami
Program Priorytetowy “OA - Ochrona Atmosfery”
woj. świętokrzyskie
JST i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych JST, przedsiębiorcy (spółki prawa handlowego), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, inne pożyczka, do 100% kosztów kwalifikowanych zakup i montaż instalacji PV nabór ciągły od 20.02.2020 do wyczerpania środków
50 kW na start
woj. śląskie
przedsiębiorcy, w tym w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek, firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem oraz spółki/stowarzyszenia prowadzące regularna działalność gospodarczą do 100% kosztów kwalifikowanych, w tym 90% w formie pożczyki i 10% w formie dotacji zakup i montaż instalacji PV do 50 kW III nabory w 2022 roku: 15.02-31.03., 01.04-30.04., 01.05-31.05.

Pamiętajcie, że powyższa lista nie jest skończona - wciąż mogą pojawiać się nowe projekty wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii. Dlatego, dostępność regionalnych programów dofinansowania fotowoltaiki w 2022 roku najlepiej konsultować u źródła, czyli np. w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska - to właśnie one najczęściej zajmują się wdrażaniem i realizacją systemów wsparcia.

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Fotowoltaika - dotacje w 2022 roku to nie wszystko. Sprawdź ulgi!

Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że pożyczki i dotacje bezpośrednie to nie jedyne rozwiązanie, z którego można skorzystać, by obniżyć koszty instalacji fotowoltaicznej. Część inwestorów może bowiem również korzystać z narzędzi fiskalnych - czyli np. ulg podatkowych.

Kto i jak może po nie sięgnąć?

Fotowoltaika - dofinansowania w 2022 roku w formie ulg
Nazwa
ulgi
Dla kogo? Zasady Uwagi
Ulga termomodernizacyjna osoby fizyczne, właściciele/współwłaściciele istniejących budynków jednorodzinnych opodatkowani liniowo, według skali podatkowej lub ryczałtem możliwość odpisania poniesionych kosztów od podstawy opodatkowania max. limit odliczeń to 53.000 zł na jednego właściciela
Ulga dla rolników na fotowoltaikę osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, będące płatnikami podatku rolnego możliwość odliczenia 25% kosztów inwestycji od kwoty podatku rolnego odliczeń można dokonywać nie dłużej niż 15 lat, odliczenia nie można łączyć z żadną formą dofinansowania ze środków publicznych
Zwrot VAT przedsiębiorstwa odliczenie VAT od podatku należnego VAT na fotowoltaikę dla klientów biznesowych wynosi 23%
Zwolnienie z podatku od nieruchomości - Wrocław osoba fizyczna,
osoba fizyczna prowadząca JDG,
osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki (wg. Kodeksu cywilnego), osoba prawna będąca podatnikiem podatku od nieruchomości we Wrocławiu
zwolnienie z podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części, zlokalizowanych we Wrocławiu, wyposażonych trwale w (m.in.) w działającą instalację PV zwolnienie jest udzielane na maxymalnie 5 lat, wymagany wpis do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
nabór zgłoszeń do 31.12.2023

Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, istnieją jeszcze inne sposoby na “wrzucenie” fotowoltaiki w koszty firmy. O opcjach optymalizacji podatkowej dla klientów biznesowych pisaliśmy w naszym artykule: “Fotowoltaika w koszty firmy – jakie są opcje?”.

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Jak dofinansowania do fotowoltaiki w 2022 roku wpłyną na opłacalność?

Przez ostatnie lata, ceny fotowoltaiki systematycznie spadały - w okresie od 2010 do 2019 roku, całkowity koszt montażu zmalał o prawie 80%. I choć w ostatnich miesiącach 2021 roku ceny podzespołów przestały spadać, nadal mamy do czynienia z najlepszym czasem na montaż instalacji fotowoltaicznej - zachęcają do tego przede wszystkim rosnące ceny prądu. Stosunkowo niskie koszty inwestycji, w połączeniu z systemem opustów i wysokimi cenami energii, sprawiają, że fotowoltaika zwraca się obecnie w ciągu ok. 9 lat.

Dotacje na fotowoltaikę są jednak w stanie znacznie zwiększyć opłacalność inwestycji w energetykę słoneczną. O ile?

Jako przykład weźmy instalację o mocy 3,2 kW, która kosztuje ok. 16.500 zł brutto. Przy uwzględnieniu systemu opustów, autokonsumpcji 30% i rocznego wzrostu cen energii na poziomie 4%, czas zwrotu z fotowoltaiki wynosi ok. 9 lat. Skorzystanie z dotacji "Czyste powietrze" pozwoli skrócić go aż o 3 lata!

Fotowoltaika - dofinansowanie 2022 a czas zwrotu.

Źródło: opracowanie własne enerad.pl

Warto pamiętać, że dotacje na panele fotowoltaiczne będą w 2022 roku ważniejsze niż kiedykolwiek. Wspomniany już systemy opustów w 2022 roku nie będzie bowiem dostępny dla nowopowstajacych systemów PV. Instalacje fotowoltaiczne podłączone do sieci, od kwietnia 2022 roku będą miały zagwarantowany nowy sposób rozliczenia energii z fotowoltaiki. Zgodnie z nim, nadwyżki energii będą sprzedawane po cenie w Towarej Giełdy Energii, co według dr raportu opracowanego dla Polskiego Alarmu Smogowego przez dr Jana Rączkę, wydłuży czas zwrotu z inwestycji o ok. 50-80%. Zdecydowanie warto zatem skorzystać ze wszelkich rozwiązań, które pozwolą poprawić opłacalność przedsięwzięcia. Gdzie szukać informacji?

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Gdzie znaleźć wsparcie w zakresie dofinansowań do fotowoltaiki w 2022 roku?

Choć świadomość istnienia dotacji na panele fotowoltaiczne w 2022 roku jest w Polsce wysoka, ich ilość oraz różne zasady partycypacji mogą sprawiać problem inwestorom. Gdzie zatem można szukać pomocy w znalezieniu i wnioskowaniu o wsparcie finansowe na realizację inwestycji fotowoltaicznej? Opcji jest co najmniej kilka:

 • Firmy fotowoltaiczne - właściwie każdy rzetelny wykonawca instalacji PV (takich znajdziecie m.in. w naszym rankingu firm fotowoltaicznych) zapewnia swoim klientom wsparcie w zakresie pozyskania optymalnej formy wsparcia. Bardzo często biorą na siebie wszelkie związane z tym formalności, tak że klientowi pozostaje jedynie oczekiwanie na zwrot za fotowoltaikę.
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - jak już wspominaliśmy, to właśnie WFOŚiGW najczęściej zajmują się rozdysponowywaniem środków przeznaczonych na wsparcie odnawialnych źródeł energii. Jednostki te znajdują się w każdym województwie i udzielają informacji na temat dostępności i zakresu dofinansowań na panele fotowoltaiczne w 2022 roku.
 • Inicjatywa Doradztwa Energetycznego - na stronie https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ możecie uzyskać informacje o dostępnych programach wsparcia, a także umówić się na nieodpłatną konsultację w zakresie dostępności dofinansowań. Usługa doradztwa skierowana jest m.in. do osób fizycznych, ale także dużych i małych przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych czy JST.
 • Wyszukiwarka EkoDotacji - prostym i wygodnym narzędziem pozwalającym na znalezienie optymalnej formy dofinansowania fotowoltaiki 2022 jest również Wyszukiwarka EkoDotacji dostępna na stronie http://ekodotacje.ios.edu.pl/. Jest to rozwiązanie opracowane przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, który działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
12 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
marcin
marcin
2022-12-31 17:17

Zakladalem instalacje w tym roku zaraz przy koncu okresu przejscia na nowy system i wciaz jestem w net-metering. Czy instalator powinien za mnie zlozyc wniosek o zwrot czesci kosztow? Bo tak mi zostalo to przedstawione, ale chyba nie zlozyli. Moge to gdzies sprawdzic? W razie co, to czy jeszcze moge zlozyc wniosek samodzielnie ale BEZ przechodzenia na system net-billing?

Klara
Klara
2022-09-30 11:51

Dziękuję, świetny i rzetelny artykuł 🙂

Janusz
Janusz
2022-09-13 08:07

czy trzeba skończyc Harvard by sie połapac w tym systemie dopłat i dotacji !? to jest paranoja !

Jolanta
Jolanta
2022-06-17 07:23

według mnie Oszustwo i tyle. Niech rozlicza najpierw poprzednie programy bo tysiące ludzi nie dostało dotacji. Kpina z Polaków.

Miłosz
Miłosz
2022-05-05 09:59

Mam pytanie. Jeśli założyłem instalację w 2021 r. w listopadzie to czy składając jakiś wniosek o dofinansowanie lub jakiś inny sposób jest Ażeby część kosztów została mi Zwrócona czy jeżeli instalacja już jest odebrana i funkcjonuje to nie ma możliwości aby była jakaś dopłata?

Ryszard
Ryszard
2022-04-21 11:43

spieszyłem się z podłączeniem fotowoltaiki przed wejściem nowych nowych przepisów licząc na dotacje , tak jak było w poprzednich edycjach. I znowu rząd mnie oszukał z dotacją. Robiąc wszystko żeby przejść na nowy niekorzystny system, Czy choć raz potraficie zrobić coś dobrze Panie Premierze

Marek
Marek
2022-03-15 11:29

Witam! Poszukuje osobę która pomoże przy dotacjach za zamontowane panele.