Fotowoltaika dofinansowanie 2023

Fotowoltaika dofinansowanie 2023 - lista aktualnych dotacji

W 2023 roku ceny energii elektrycznej będą o ponad 150% wyższe niż jeszcze w 2022 roku. I choć rząd przygotował narzędzia wspierające odbiorców końcowych (m.in. zamrożenie cen prądu do limitu 2000 kWh), są to doraźne rozwiązania, które jedynie złagodzą skutki podwyżek. Istnieje jednak skuteczny sposób na walkę z rosnącymi rachunkami za prąd – produkcja własnej energii np. z fotowoltaiki. Jest to opcja, która się opłaca, tym bardziej że można skorzystać z szeregu dofinansowań do paneli fotowoltaicznych. W 2023 roku zakres wsparcia może się zwiększyć – ruszą bowiem dotacje do fotowoltaiki z unijnego budżetu przewidzianego na lata 2021 – 2027. To jednak nie wszystko. Jakie będą dopłaty do fotowoltaiki? I gdzie ich szukać? Oto aktualna lista: “Fotowoltaika – dofinansowanie 2023”.

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!
Sprawdź oferty

Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych w 2023 roku - nowe programy wsparcia i wyższe stawki w istniejących dotacjach

Sektor fotowoltaiki na długo zapamięta 2022 rok. Na przełomie marca i kwietnia system opustów został zastąpiony nowym modelem rozliczenia prosumentów - net-billingiem. Szok, jaki ta zmiana wywołała na rynku sprawił, że większość firm fotowoltaicznych odnotowała kilkudziesięcioprocentowe spadki zainteresowania usługami montażu. Sytuacji nie poprawiały nawet dofinansowania do fotowoltaiki w 2022 roku. Choć ich lista była dość długa, problemem były dawno nie aktualizowane, niskie stawki sprzed dwucyfrowej inflacji.

W 2023 roku sytuacja diametralnie się zmieni. Jeszcze pod koniec 2022 roku wprowadzono zmiany w dwóch kluczowych programach wspierających efektywność energetyczną i rozwój OZE - Mój Prąd 2022 i Czyste Powietrze. W Mój Prąd w 2023 roku dotacja na fotowoltaikę jest nawet o 2.000 zł wyższa niż w 2022 roku (przy czym dla beneficjentów edycji 4.0 przewidziano wyrównanie). W nowej odsłonie Czystego Powietrza, z 03.01.2023 roku dotacja na fotowoltaikę może wynieść nawet 15.000 zł.

Co więcej, 2022 rok był ostatnim rokiem przejściowym między budżetami unijnymi, co oznacza, że w 2023 roku wreszcie rozpoczną się nabory z środków przekazanych przez UE. Pojawią się nowe możliwości wsparcia. Jakie?

Dotacja na fotowoltaikę z programu FEnIKS - dla kogo? Jakie wsparcie?

FEnIKS, czyli Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowiska 2021 - 2027 to program, który będzie stanowił kontynuację dobrze znanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego celem będzie m.in. obniżenie emisyjności gospodarki, poprawa efektywności energetycznej, ale także (według celu szczegółowego 2.2) - wspieranie energii odnawialnej (fotowoltaiki, ale i nie tylko). Całkowity budżet programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko to ponad 24 mld euro.

Z programu FEnIKS będzie mógł skorzystać niemal każdy, m.in.: osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, JST, szpitale, szkoły, kościoły i związki wyznaniowe i wiele innych podmiotów. W ramach wsparcia przewidziano dotacje, pożyczki oraz rozwiązania alternatywne (np. pożyczki z opcją umorzenia czy dopłaty do kredytów).

Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych z programu FENG

Program FENG, czyli Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to kontynuacja programu Inteligentny Rozwój. Narzędzie to skupia się na wsparciu podmiotów biznesowych i specjalistycznych: przedsiębiorstw, ośrodków badawczych, instytucji otoczenia biznesu czy instytucji finansowych. W programie FENG, dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm będzie dostępne w ramach celu priorytetowego: “Zazielenienie przedsiębiorstw”. Wsparcie przyjmie postać dotacji, pożyczek, pożyczek z opcją umorzenia, a także m.in. gwarancji i poręczeń bankowych. Efektem ma być zrównoważony rozwój i przestawienie gospodarki, na taką o zamkniętym obiegu.

Budżet całego programu to ok. 8 mld euro.

Dotacja na fotowoltaikę w ramach Krajowego Planu Odbudowy

KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy to program wsparcia, który ma wzmocnić polską gospodarkę i uczynić ją bardziej odporną na różnego rodzaju kryzysy. Realizacja tego celu będzie się odbywać na różnych płaszczyznach, a jedną z kluczowych jest “Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”. W ramach działań związanych z czystym powietrzem i efektywnością energetyczną oraz poprawą warunków dla rozwoju OZE, planowane są m.in. montaże instalacji fotowoltaicznych, a także kolektorów słonecznych czy instalacji wiatrowych. Na te cele ma zostać przeznaczone ok. 15 mld złotych.

Wsparcie będą mogli otrzymać m.in. użytkownicy krajowego systemu elektroenergetycznego, a także JST, ośrodki kultury i nauki, przedsiębiorstwa (również energetyczne) czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Uwaga! Póki co, kwestia przyznania środków z KPO nie jest jeszcze przesądzona. Jest jednak prawdopodobne, że w 2023 roku dofinansowania na fotowoltaikę będzie można uzyskać również z tego źródła.

Regionalne Europejskie Fundusze 2021 - 2027

Warto też wspomnieć o tym, że 8 grudnia 2022 roku UE zatwierdziła regionalne programy wsparcia z Europejskich Funduszy 2021 - 2027. Zgodnie z ustaleniami poszczególne województwa mają otrzymać:

 • zachodniopomorskie (Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego) - 1,69 mld euro;
 • wielkopolskie (Fundusze Europejskie dla Wielkopolski) - 2,15 mld euro;
 • warmińsko-mazurskie (Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur) - 1,79 mld euro;
 • świętokrzyskie (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027) - 1,46 mld euro;
 • śląskie (Fundusze Europejskie dla Śląskiego) - 5,14 mld euro;
 • pomorskie (Fundusze Europejskie dla Pomorza) - 1,75 mld euro;
 • podlaskie (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego) - 1,3 mld euro;
 • podkarpackie (Fundusze Europejskie dla Podkarpacia) - 2,27 mld euro;
 • opolskie (Fundusze Europejskie dla Opolskiego) - 0,97 mld euro;
 • mazowieckie (Fundusze Europejskie dla Mazowsza) - 2,1 mld euro;
 • małopolskie (Fundusze Europejskie dla Małopolski) - 2,69 mld euro;
 • łódzkie (Fundusze Europejskie dla Łódzkiego) - 2,74 mld euro;
 • kujawsko-pomorskie (Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza) - 1,84 mld euro;
 • lubuskie (Fundusze Europejskie dla Lubuskiego) - 0,91 mld euro;
 • lubelskie (Fundusze Europejskie dla Lubelskiego) - 2,43 mld euro;
 • dolnośląskie (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027) - 2,31 mld euro;

Oprócz tego, sześć regionów związanych m.in. z górnictwem (łódzkie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie, wielkopolskie) otrzyma dodatkowe środki z funduszu sprawiedliwej transformacji (ok. 3,8 mld euro) oraz polityki spójności (ok. 0,5 mld euro). Z kolei blok wschodni (m.in. lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) otrzyma dodatkowe środki z funduszu Polska Wschodnia - łącznie 2,5 mld euro.

Choć na razie nie rozpisano jeszcze konkretnych projektów i konkursów na dotacje, wiadomo, że w każdym z nich kwestie związane z zieloną energią będą jednym z priorytetów.

Fotowoltaika: dofinansowanie 2023 - dla kogo? Formy wsparcia

Według danych z października 2022 roku, w Polsce jest około 1,16 mln prosumentów. Znaczną część z tego stanowią właściciele przydomowych instalacji fotowoltaicznych, do których skierowana była większa część programów dofinansowań do fotowoltaiki. Teraz, oprócz wspierania gospodarstw domowych, na znaczeniu ma zyskać również systemowe wsparcie sektora biznesowego czy sektora mieszkalnictwa. Jest to niezbędne dla zachowania konkurencyjności polskiej gospodarki. Jak wynika z raportu “Elektryczność 4.0. Tańsza, czystsza i stabilniejsza energia dla polskich przedsiębiorstw” jedynie 18% badanych firm dysponuje własnym źródłem OZE. Jednocześnie aż 89% firm uważa, że ostatnie podwyżki cen były dla nich “co najmniej umiarkowanie dotkliwe”.

Podwyżki cen prądu 2023

Źródło: Raport "Elektryczność 4.0. Tańsza, czystsza i stabilniejsza energia dla polskich przedsiębiorstw"

Ostatecznie, dotacje na fotowoltaikę w 2023 roku będą dostępne dla:

 • osób fizycznych,
 • rolników,
 • przedsiębiorstw,
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz podlegających im podmiotów - szkół i uczelni wyższych, straży pożarnych, szpitali, bibliotek, muzeów.
 • parafii, kościołów czy związków wyznaniowych.

W przypadku beneficjentów nieobjętych przepisami ustawy o pomocy publicznej (czyli np. osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych), wsparcie najczęściej będzie przyjmować formę dotacji. Podmioty prowadzące różnego rodzaju działalność gospodarczą (np. przedsiębiorstwa), które muszą przestrzegać limitów pomocy publicznej będą mogły natomiast skorzystać z pożyczek (na warunkach rynkowych lub preferencyjnych) czy gwarancji bankowych.


Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!

Sprawdź oferty

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2023. Lista dotacji

Poniżej znajdziecie aktualną listę dofinansowań do fotowoltaiki, z których będzie można skorzystać w 2023 roku.

Dofinansowania do fotowoltaiki w 2023 roku
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Terminy
Mój Prąd Osoby fizyczne Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

6.000 zł (wyłącznie na mikroinstalację), 7.000 zł (mikroinstalacja z rozwiązaniem zwiększającym autokonsumpcję).

Nabór 5.0 od 22.04.2023 roku.
Czyste Powietrze Osoby fizyczne Zależy od dochodów beneficjenta. Od 40% do 100% kosztów, kwotowo: od 6.000 zł do 15.000 zł Nabór ciągły, nowe kwoty od 03.01.2023 roku
Stop smog Osoby fizyczne, dotknięte ubóstwem energetycznym zamieszkałe w regionach, gdzie obowiązuje uchwała antysmogowa Wsparcie zależy od ustaleń JST. Do 70% kosztów, średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53.000 zł Nabór od 31.03.2021 roku. Konkretne terminy mogą zależeć od JST biorących udział w programie.
Agroenergia Rolnicy Kwota uzależniona od mocy systemu i zakresu przedsięwzięcia. Od 13% kosztów (jednak nie więcej niż 25.000 zł)

do 20% kosztów (nie więcej niż 15.000 zł).

I część naboru, na PV i pompy ciepła trwa do 30.03.2025 roku.
Energia Dla Wsi Nowe i istniejące półdzielnie energetyczne oraz ich członkowie, rolnicy Pożyczka do 25 mln zł. Dotacja do 20 mln zł (tylko na elektrownie wodne i biogazownie)

Dotacja do 45% kosztów (65% dla mikro i małych przedsiębiortw, 55% dla średnich).

Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych

Od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 roku.
PROW,
Modernizacja Gospodarstw Rolnych - obszar F
Zielona energia w gospodarstwie rolnym
Rolnicy prowadzący zarobkową działalność rolniczą. Dotacja, do 60% kosztów (młodzi rolnicy), od 30% do 50% w pozostałych przypadkach. Nabór od 31 stycznia do 15 marca 2023 roku.
Grant na OZE Właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych Dopłata do 50% kosztów instalacji, na nową instalację lub modernizację istniejącej (moc musi wzrosnąć o minimum 25%). Nabór od 01.02.2023 roku do 30.06.2026 roku, realizowany przez BGK.
Energia Plus Przedsiębiorstwa Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych (jedynie dla przedsięwzięć wykorzystujących technologię ORC)
Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych: od 0,5 mln do 500 mln zł
Nabór od 01.02.2023 roku do 13.12.2024 roku.
Premia termomodernizacyjna Osoby fizyczne i prawne, m.in. gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Dofinansowanie w postaci dopłaty do kredytu.

Do 31% kosztów przedsięwzięcia, w przypadku można instalacji OZE o mocy od 1 kW (domy jednorodzinne) lub od 6 kW (pozostałe budynki).

Nabór stały, realizowany przez BGK z pomocą komercyjnych banków partnerskich.
Przemysł energochłonny – OZE Program dla firm, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji EU ETS. Pożyczka, do 100% kosztów kwalifikowanych, w kwocie od 5 do 300 mln zł na budowę lub przebudowę instalacji OZE.

Opcja otrzymania premii w wysokości do 30% wypłaconej kwoty.

Wnioski można składać do 30.04.2023 roku.
Gwarancja Biznesmax MŚP Zabezpieczenie kredytu zaciągniętego na innowacyjne przedsięwzięcia z efektem ekologicznym.

Do 2,5 mln euro (ale nie więcej niż 80% kwoty kredytu). Dodatkową korzyścią jest dopłata do oprocentowania.

Nabór stały, realizowany przez BGK.
Przemysł energochłonny – OZE Program dla firm, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji EU ETS. Pożyczka, do 100% kosztów kwalifikowanych, w kwocie od 5 do 300 mln zł na budowę lub przebudowę instalacji OZE.

Opcja otrzymania premii w wysokości do 30% wypłaconej kwoty.

Wnioski można składać do 30.04.2023 roku.
EOG

Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Wsparcie dla odbiorców lub partnerów projektów wspartych w ramach EOG, obszar “Energia”. Pożyczka - warunki preferencyjne lub rynkowe. Zgłoszenia można składać do 31.12.2024 roku.
Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, JST, spółki prawa handlowego, których głównym udziałowcem są JST i które służą do realizacji zadań własnych JST. Dotacja, której wysokość zależy od poziomu oszczędności energii - od 10% do 30% kosztów przedsięwzięcia. I etap – składanie fiszek: do 31.03.2022 roku (akceptacja fiszki to warunek obowiązkowy dla złożenia wniosku).

II etap - składanie wniosków: do 28.02.2023 roku

Białe certyfikaty

(System obrotu świadectwami efektywności energetycznej)

Podmioty planujące oszczędność energii - w tym m.in. przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, JST i inne. Wysokość wsparcia zależy od ilości zaoszczędzonej energii.

1 toe to ok. 2.000 zł. Minimum niezbędne do wzięcia udziału w systemie to 10 toe (116,3 MWh).

Nabór ciągły.
Program FENIKS M.in. osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, administracja publiczna. M.in. bezzwrotne dotacje, pożyczki.

Szczegóły w trakcie ustaleń.

W trakcie ustaleń
Program FENG

“Zazielenienie przedsiębiorstw”

M.in. przedsiębiorstwa. Kredyt ekologiczny, bezzwrotne dotacje.

Szczegóły w trakcie ustaleń.

W trakcie ustaleń
KPO

„Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”

M.in. przedsiębiorstwa, placówki oświatowe, Bezzwrotne dotacje, pożyczki. W trakcie ustaleń

Regionalne dopłaty do fotowoltaiki - jakie programy?

Warto dodać, że w Polsce, oprócz szeregu ogólnopolskich dotacji na fotowoltaikę, działa wiele regionalnych programów wspierających rozwój Odnawialnych Źródeł Energii. Ich lokalny charakter sprawia, że mogą być lepiej dostosowane do potrzeb społeczności, a to niekiedy może zapewnić korzystniejsze warunki wsparcia, niż np. w przypadku programów ogólnopolskich. Oto przykładowe regionalne dofinansowania na panele fotowoltaiczne 2023.

Regionalne dofinansowania do fotowoltaiki w 2023 roku
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Terminy
Dofinansowanie do fotowoltaiki
Częstochowa
Osoby fizyczne, montujące PV na potrzeby budynków mieszkalnych, jednorodzinnych. Dotacja w wysokości do 50% kosztów netto, poniesionych na zakup i montaż instalacji PV. Nie więcej niż 6.000 zł. Nabór trwa do 28.04.2023 roku i obejmuje te inwestycje, które rozpoczną się po złożeniu wniosku. Realizacja musi nastąpić do 20.09.2023 roku.
EKO – KLIMAT
Woda, powietrze, ziemiawoj. kujawsko - pomorskie
M.in. osoby fizyczne, prawne, ale także podmioty nieposiadające osobowości prawnej. Pożyczka, nawet do 100% kosztów kwalifikowanych z możliwością umorzenia od 5% do 15% pożyczki. Nabór do 31.10.2027 roku lub do wyczerpania środków.
Pożyczka na zasadach ogólnych dla przedsięwzięć priorytetowych z obszaru Ochrony Powietrza (Atmosfery)

WFOŚiGW

M.in. osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, rolnicy, spółdzielnie i wspólnoty i inne. Dotacje i pożyczki - warunki zależą od kryteriów przyjętych przez WFOŚiGW. Nabór ciągły.
Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych

Projekt Inwestycje, Innowacje

woj. dolnośląskie

M.in. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, klastry energii, kościoły, związki wyznaniowe, JST. Pożyczka na warunkach preferencyjnych lub rynkowych.

Od 100 tys. do 10 mln zł.

Nabór ciągły.
Pożyczka termomodernizacyjna

Projekt przedsiębiorcze podlaskie

woj. podlaskie

Mikro, małe i średnie firmy Pożyczka na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub na warunkach rynkowych.

Do 1 mln zł.

Nabór ciągły.
Pożyczka energetyczna

KPFP

woj. kujawsko-pomorskie

Przedsiębiorstwa Pożyczka do 1 mln zł, bez prowizji na preferencyjnych warunkach Nabór ciągły.
Pożyczka na efektywność energetyczną

MARR

woj. małopolskie

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, JST Pożyczka na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.

Od 100 tys. do 1,8 mln zł.

Nabór ciągły.

Fotowoltaika - dofinansowanie w formie ulg podatkowych

Warto dodać, że jeśli chodzi o fotowoltaikę dotacje, pożyczki czy dopłaty do pożyczek to nie jedyne opcje wsparcia. Skorzystać można również z różnego typu ulg fiskalnych.

Fotowoltaika: dofinansowania w 2023 roku - ulgi podatkowe
Nazwa 

ulgi

Dla kogo? Zasady Uwagi
Ulga termomodernizacyjna Osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami istniejących budynków jednorodzinnych, rozliczający się liniowo, według skali podatkowej lub ryczałtem Możliwość odpisania kosztów zakupu i montażu instalacji PV od podstawy opodatkowania. Górny limit odliczeń to 53.000 zł na jednego właściciela, w przypadku np. małżeństwa można odpisać 106.000 zł.
Ulga dla rolników na fotowoltaikę Podmioty będące płatnikami podatku rolnego, m.in. osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne. Możliwość odliczenia 25% kosztów inwestycji od kwoty podatku rolnego Odliczeń można dokonywać nie dłużej niż 15 lat. Nie można ich łączyć z innymi formami dofinansowania ze środków publicznych.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości na terenie Wrocławia M.in. osoby fizyczne (również prowadzące JDG czy będące wspólnikiem w spółce), osoby prawne - płacące podatek od nieruchomości zlokalizowanej we Wrocławiu Zwolnienie z podatku od nieruchomości, dla całego lub części budynku położonego na terenie Wrocławia, wyposażonego trwale w działającą instalację PV. Nabór trwa do 31.12.2023 roku.

Zwolnienie na okres maksymalnie 5 lat.

Zwrot VAT Przedsiębiorstwa Odliczenie VAT od podatku należnego. VAT na fotowoltaikę dla klientów biznesowych wynosi 23%.

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!

Sprawdź oferty

Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023 roku?

Lista dofinansowań fotowoltaiki w 2023 roku jest nawet dłuższa niż jeszcze w 2022 roku. Możliwości jest wiele, ale trzeba pamiętać, że zasady korzystania z poszczególnych programów mogą się mocno różnić, m.in. ze względu na typ beneficjenta czy zakres finansowania. Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023 roku?

Przede wszystkim należy zacząć od zapoznania się z warunkami finansowania - w tym celu należy sprawdzić zasady oraz regulamin wybranego programu.

Przykładowo, część z nich może wymagać podpisania umowy przed rozpoczęciem inwestycji (tak jest np. w przypadku premii termomodernizacyjnej czy białych certyfikatów). O inne można wnioskować dla inwestycji już zrealizowanej (np. w przypadku Mój Prąd). Należy też pamiętać, że większość programów wsparcia jest realizowana na zasadzie rekompensat już poniesionych wydatków - środki otrzymamy “z dołu” po poniesieniu kosztów.

Co istotne, udział w niektórych programach może być warunkowany przeprowadzeniem audytu energetycznego. Jest on wymagany m.in. w programie Czyste Powietrze, w przypadku kompleksowej termomodernizacji z budową mikroinstalacji, ale także w przypadku premii termomodernizacyjnej oraz systemu białych certyfikatów (tu wymagany jest audyt efektywności energetycznej).

Oprócz tego, zwykle, bez względu na program, w którym będziemy brać udział, konieczne jest posiadanie imiennych dowodów zakupu i przeprowadzenia modernizacji, a także dodatkowych dokumentów - m.in. zaświadczeń o dochodach (np. w Czystym Powietrzu) lub otrzymanym wsparciu publicznym (np. Energia Plus).

Uwaga! Należy pamiętać, że nie wszystkie formy wsparcia można ze sobą łączyć. 

Gdzie szukać informacji o dofinansowaniach do fotowoltaiki i nie tylko?

Szczegółowe informacje na temat dostępności programów czy ich zasad funkcjonowania można otrzymać z różnych źródeł.

W pierwszej kolejności warto zwrócić się do operatora programu. Na przykład, w przypadku programu “Mój Prąd” będzie to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w przypadku premii termomodernizacyjnej - Bank Gospodarstwa Krajowego. Niemal każdy z programów dotacyjnych posiada dedykowaną stronę internetową, gdzie w zakładce “Kontakt” znajdziemy numery telefonów i adresy mailowe doradców, a niekiedy również opcje czatu na żywo z konsultantem.

Oprócz tego, doradztwo w zakresie finansowania inwestycji w fotowoltaikę czy poprawę efektywności energetycznej jest dostępne w ramach projektu NFOŚiGW “Doradztwo energetyczne”. Na stronie: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ można skontaktować się ze specjalistami, którzy udzielą Wam niezbędnych informacji na temat wsparcia.

Pomoc w zakresie dostępności dotacji powinniśmy otrzymać również m.in. w gminach czy Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Alternatywą jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy doradztwa energetycznego, która oprócz doboru programu, może zaoferować wsparcie w kwestiach formalnych i realizacji inwestycji. Jeśli szukacie takiej firmy sprawdźcie nasz ranking firm doradztwa energetycznego.

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!
Sprawdź oferty
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
4 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Dominik
Dominik
2023-03-29 19:00

Ja byłem w tym kompletnie zielony i sięgnąłem po pomoc. Firma Tanie kilowaty pomogła mi ogarnąć wszelkie formalności, które mega mnie stresowały

Belfer
Belfer
2023-02-23 07:29

Miło i dokładnie- bez zbędnego bełkotu.
Gratulacje i wielkie dzięki za naświetlenie tematu

Jam
Jam
2023-01-16 21:23

Przeglądam od kilku godzin Internet na temat mikroinstalacji PV i jest to jedyny jaki znalazłem z tak obszerną i kompetentną informacją na ten temat. Warto przeczytać. Gratuluje autorce artykułu.