Kalkulator fotowoltaiczny enerad.pl

Czy wiesz, jak fotowoltaika może zmienić Twój
rachunek za prąd?

Nasz kalkulator pomoże Ci odpowiedzieć na to pytanie!

  • Wyznacz moc instalacji PV, dopasowaną do Twoich potrzeb i miejsca zamieszkania
  • Zobacz, ile prądu Twoja fotowoltaika dostarczy Ci w ciągu roku
  • Sprawdź, jaka pojemność magazynu energii zapewni Ci największe oszczędności
  • Oblicz wartość wyprodukowanej energii
  • Przekonaj się, jak Twoja instalacja PV pomoże środowisku
Wybierz miejsce montażu paneli słonecznych. Opcja 'dach' jest idealna, gdy masz dostępny dach o odpowiedniej ekspozycji. 'Grunt' to alternatywa, gdy dach nie jest opcją lub chcesz maksymalizować produkcję przez optymalne ustawienie. Miejsce montażu paneli fotowoltaicznych wpływa na efektywność i wydajność systemu PV.
Podaj całkowitą ilość energii elektrycznej, którą zużywasz w ciągu roku. Dane te pomogą określić wymaganą moc Twojej instalacji fotowoltaicznej. Informację tę znajdziesz w rocznym podsumowaniu zużycia na Twoim rachunku za prąd.
Określ precyzyjną lokalizację Twojej przyszłej instalacji fotowoltaicznej, wykorzystując narzędzie geolokalizacji na mapie (lub wprowadź nazwę miejscowości w polu nad mapą). Uwzględniamy regionalne warunki nasłonecznienia, aby dostosować wydajność systemu PV do specyficznych warunków klimatycznych i geograficznych Twojej okolicy, zapewniając najdokładniejsze obliczenia produkcji energii.
Wprowadź szacunkowy poziom strat systemowych Twojej instalacji fotowoltaicznej. Są to straty generowane przez cały system, w tym inwerter, przewody i ewentualne zabrudzenia modułów. Dla nowoczesnych instalacji typowa wartość to około 14%. Te dane pomagają w precyzyjnym obliczeniu przewidywanej produkcji energii.
Określ kąt nachylenia Twoich paneli fotowoltaicznych. Optymalne nachylenie jest kluczowe dla maksymalizacji efektywności produkcji energii, ponieważ wpływa na ilość światła słonecznego padającego na moduły. Wybierz kąt, który najlepiej odpowiada charakterystyce Twojego dachu lub miejsca instalacji.
Horyzont
Zenit
Wybierz azymut dla Twoich paneli fotowoltaicznych, określając ich orientację względem kierunków świata. Optymalne ustawienie względem południa zwiększa efektywność produkcji energii, ale także instalacje skierowane na wschód, zachód, południowy-wschód czy południowy-zachód mogą być wydajne. Precyzyjny wybór azymutu pozwala na lepsze wykorzystanie światła słonecznego przez cały dzień.
W
E
N
S
Podaj szacowany poziom autokonsumpcji w Twoim gospodarstwie domowym, czyli procent energii wyprodukowanej przez instalację PV, który jest zużywany bezpośrednio, zamiast być odsyłany do sieci energetycznej. Wysoki poziom autokonsumpcji zwiększa oszczędności, gdyż wykorzystujesz więcej energii, którą sam wyprodukowałeś. Średnioroczna autokonsumpcja w typowych gospodarstwach domowych to około 20%.
Wpisz aktualną cenę, jaką płacisz za zakup energii elektrycznej (energii czynnej) według cennika Twojego dostawcy, włączając wszystkie podatki i opłaty (cena brutto). Ta informacja pozwoli dokładnie oszacować potencjalne oszczędności wynikające z instalacji fotowoltaicznej w Twoim domu.
Zaznacz, czy rozważasz dodanie magazynu energii do swojej instalacji fotowoltaicznej. Magazyny energii pozwalają na zwiększenie poziomu autokonsumpcji, przechowując nadwyżkę wyprodukowanej energii do późniejszego wykorzystania. To zwiększa niezależność energetyczną Twojego gospodarstwa domowego lub firmy i pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie energii solarnej.
Jak działa nasz kalkulator fotowoltaiczny?

Na podstawie kilku parametrów takich jak m.in.: zużycie energii, lokalizacja, azymut i kąt nachylenia w miejscu montażu czy straty w systemie, nasz kalkulator wyznaczy optymalną dla Ciebie moc instalacji fotowoltaicznej. Ale to nie wszystko!

Bazując na mocy instalacji PV oraz zadanej autokonsumpcji, nasz algorytm ustali również, jakiej pojemności magazyn energii zapewni Ci największe oszczędności. Ta informacja jest kluczowa, szczególnie dla prosumentów korzystających z net-billingu.

Następnie nasze narzędzie obliczy, ile energii Twoja instalacja dostarczy w ciągu roku. Do kalkulacji zostaną wykorzystane informacje z bazy danych SARAH II, monitorującej nasłonecznienie i warunki klimatyczne na terenie Europy. To oznacza, że otrzymasz bardzo precyzyjną prognozę uzysku ze swojej instalacji fotowoltaicznej.

Co więcej, na podstawie podanej przez Ciebie stawki za energię czynną, kalkulator ustali wartość wyprodukowanej energii w zakupie. Innymi słowy, dowiesz się, ile musiałbyś zapłacić swojemu sprzedawcy prądu, za taką ilość energii.

Zakup instalacji fotowoltaicznej to inwestycja długoterminowa, dlatego nasza kalkulacja pokaże Ci, ile prądu wyprodukuje Twój system PV w ciągu przeciętnego, 25-letniego okresu pracy. Co warto podkreślić, nasza prognoza uwzględnia naturalny spadek wydajności modułów PV w czasie.

Z wyników analizy dowiesz się także, jaka będzie wartość energii czynnej dostarczonej przez system PV, z uwzględnieniem przeciętnej inflacji.

Sekcja poświęcona autokonsumpcji pozwoli Ci zrozumieć, ile prądu dostarczonego przez PV bezpośrednio zasila Twoje sprzęty. Dowiesz się też, jaki wpływ na zużycie bieżące ma magazyn energii. W zależności od Twoich wyborów sekcja autokonsumpcji może składać się z kilku części.

Jeśli wskażesz preferowany poziomu autokonsumpcji, nasz kalkulator wyliczy minimalną pojemność magazynu energii, która pozwoli Ci go osiągnąć. Następnie, wyznaczy roczne zużycie bieżące w kWh i odpowiadające mu oszczędności w złotych. W ten sposób łatwo ocenisz, jak autokonsumpcja z fotowoltaiki wpłynie na wysokość Twoich rachunków za prąd.

W nowoczesnych systemach prosumenckich, takich jak net-billing, należy dążyć do maksymalizacji autokonsumpcji. Dlatego, w kolejnej części wyników kalkulacji możesz zobaczyć, ile wyniosłaby pojemność magazynu energii, zużycie bieżące i związane z nią oszczędności, w wariancie optymalnym.

Wynik dotyczący zalecanej pojemności magazynu energii, zobaczysz również wtedy, gdy wybierzesz opcję kalkulacji mocy fotowoltaiki z pominięciem magazynowania energii. Pokazujemy Ci te dane, by upewnić się, że wiesz co tracisz, rezygnując z magazynu energii.

Decydując się na instalację fotowoltaiczną z magazynem energii, inwestor bardzo często musi znaleźć złoty środek między zwiększeniem autokonsumpcji, a pojemnością i kosztami magazynu.

Dlatego, w naszej kalkulacji znajdziesz wykres, z którego łatwo odczytasz jaka maksymalna pojemność magazynu energii będzie miała sens w Twoim przypadku. Na wykresie znajdziesz dane dotyczące relacji pojemności magazynu i związanych z nią oszczędności, do szacunkowych kosztów urządzenia.

Na koniec, nasza kalkulator obliczy Twój bezpośredni wkład z poprawę środowiska.

Nasze narzędzie wyliczy, o ile Twoja instalacja zmniejszy emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Dowiesz się również, ile drzew trzeba byłoby zasadzić w ciągu roku, aby osiągnąć podobny efekt.