Fotowoltaika – Bezpłatne Porównanie Ofert

BEZPŁATNA i niezobowiązująca oferta
NAJLEPSZE i doświadczone firmy fotowoltaiczne
NAJWYŻSZEJ jakości urządzenia
INDYWIDUALNE rozwiązanie
Z NASZEJ OFERTY SKORZYSTAŁO
51 520 UŻYTKOWNIKÓW!
>>>SPRAWDŹ NAJLEPSZE OFERTY<<<

Bądź Pierwszy po Dotację Mój Prąd 5.0. Uzyskaj Dofinansowanie nawet do 58 tys. zł!

FOTOWOLTAIKA DLA CIEBIE I FIRMY

BEZPŁATNE PORÓWNANIE OFERT

Uzupełnij formularz Wyślij zapytanie Darmowa konsultacja i oferty fotowoltaiki
1 Gdzie chcesz wykorzystywać fotowoltaikę:
2 Gdzie chcesz zamontować fotowoltaikę:
3 Kierunek nachylenia dachu:
4 Zacienienie dachu:
5 Powierzchnia dachu / gruntu:
6 Rodzaj oferty:
7 Planowany termin realizacji oferty:
8 Miesięczna wysokość rachunku za prąd:
9 Kod pocztowy:
Bezpłatnie otrzymasz nawet 3 oferty. Wprowadź dane a my zajmiemy się resztą.
Klauzula Informacyjna rozwiń

Klauzula informacyjna dla Użytkowników i osób odwiedzających Serwis Internetowy enerad.pl.

Administrator danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego enerad.pl jest enerad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-545, ul. Marszałkowska 58, biuro@enerad.pl, wpisana do KRS: 0000488606, NIP: 701-040-57-71, REGON: 147001920, kapitał zakładowy: 50.000 zł.
  2. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) – Katarzyną Płotka, mailowo pod adresem: katarzyna.plotka@enerad.pl

Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy dane osobowe Użytkowników lub osób, które: skontaktowały się w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego enerad.pl i udostępnionych na nim funkcjonalności; opublikowały swój komentarz; odwiedziły Serwis Internetowy enerad.pl

Cel, okres przechowywania oraz podstawa przetwarzania danych

Niniejszym informujemy, iż Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

- Administrowania Serwisem Internetowym oraz w celach statystycznych i analitycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego – w tym celu przetwarzamy dane takie jak: adres IP Użytkownika, czas nadejścia Zapytania, ilość przesyłanych danych, strona internetowa, z której pochodzi żądanie, informacje o przeglądarce I systemie operacyjnym Użytkownika, język i wersja oprogramowania przeglądarki Użytkownika. Dane będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w Serwisie Internetowym wynoszącym 5 lata. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

- Udzielenie odpowiedzi na zadane za pośrednictwem Formularza zapytanie przez Użytkownika – w tym celu przetwarzamy dane osobowe Użytkownika takie jak: imię i nazwisko, firma/instytucja, e-mail, telefon oraz inne dane, które Użytkownik podaje w treści zapytania. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na udzielaniu odpowiedzi Użytkownika na zadane zapytanie za pomocą Formularza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a po tym czasie przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

- Wykonania Umowy polegającej w szczególności na: umożliwieniu świadczenia Usług drogą elektroniczną; przyjęciu i udzieleniu odpowiedzi na Zapytanie złożone przez Użytkownika; zarządzaniu Zapytaniem Użytkownika m.in. polegające na dopasowaniu Zapytania Użytkownika do oferty Dostawcy i skontaktowania go z wybranymi Dostawcami lub kontaktowania się z Użytkownikiem w celu doprecyzowania Zapytania; pośredniczeniu w kontaktowaniu Użytkownika z Dostawcami poprzez przekazanie Dostawcom Zapytania Użytkownika; umożliwieniu oceny i wyrażenia Komentarzy przez Użytkownika – w tym celu przetwarzamy dane osobowe Użytkownika takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy. Dane będą przetwarzane do momentu realizacji Umowy oraz po zakończeniu realizacji Umowy przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie realizacja Umowy i akceptacja Regulaminu Świadczenia Usług w Serwisie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

- Rozpatrywania reklamacji – w tym celu przetwarzamy dane osobowe Użytkownika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail oraz wszelkie inne dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Dane będą przetwarzane przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie realizacja Umowy i akceptacja Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

- Ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami - w tym celu przetwarzamy dane osobowe Użytkownika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu oraz pozostałe dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym. Dane będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Rodzaj danych, które dane są przetwarzane

Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe to dane pochodzące bezpośrednio od Państwa. Są to takie dane, jak:

- Dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko, nazwa firmy/instytucji, numer telefonu, adres – email, dodatkowe informacje udzielone przez Użytkownika w Formularzu);

- Dane zawarte w Komentarzach opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym;

- Anonimowe dane statystyczne dotyczące osób lub Użytkowników korzystających z Serwisu Internetowego. Dane te są gromadzone dzięki plikom szpiegującym, inaczej zwanych plików „cookies”.

Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych udostępnia Państwa dane osobowe:

a) Dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu;

b) Pracownikom oraz współpracownikom Administratora, w szczególności podmiotom wspomagającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności w tym zapewniające obsługę IT, świadczące usługi telekomunikacyjne, marketingowe, audytorskie, prawne i inne, które na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych podpisanej z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;

c) Podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego;

d) Dostawcy, o którym mowa w Dziale I pkt 8 Regulaminu Świadczenia Usług w Serwisie Internetowym.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przysługujące Państwu Prawa

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W przypadku, gdy przetwarzanie będzie odbywało się na podstawie Państwa zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji wymienionych praw prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@enerad.pl Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa, w przypadku gdy uznają Państwo, że Administrator narusza Państwa prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Informacje o źródle danych i dobrowolność ich podania

Państwa dane uzyskujemy bezpośrednio od Państwa - dane te są przekazywane przez Państwa dobrowolnie , jednak brak ich podania może się wiązać z brakiem możliwości korzystania z naszego Serwisu Internetowego i jego funkcji.

Profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania, wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających.