Dofinansowania OZE dla firm

5 /5
(Ocen: 5)

mężczyzna przybijający pieczątkę do dokumentuPodmioty prowadzące działalność gospodarczą, cały czas dążą do obniżenia kosztów swojego funkcjonowania. I jest to oczywiście uzasadnione, nie są przecież instytucjami charytatywnymi. Pojęcie odpowiedzialności społecznej jest jednak coraz lepiej znane – stąd naciski na firmy, by ich działanie było fair również wobec środowiska. Promowane są dzięki temu wszelkiego rodzaju działania proekologiczne, w tym właśnie OZE – Odnawialne Źródła Energii. Dla przedsiębiorcy może być to strzał w dziesiątkę – dzięki temu ma możliwość chociaż częściowego uniezależnienia się od dostawców prądu lub paliw.

W jakich programach mogą brać udział udział firmy, jakie są kryteria naboru i na jakie instalacje są przyznawane środki – oto właśnie tematyka poniższego artykułu.


Prąd ze słońca? Niższe rachunki za energię elektryczną w Twojej firmie?

W enerad.pl przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksową usługę fotowoltaiczną. Skontaktuj się z naszym Specjalistą, który przeprowadzi Cię przez cały proces!

Sprawdź ofertę fotowoltaiki

Dotacje norweskie na OZE, czyli program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

W lutym 2020 roku ruszyła kolejna edycja projektu, którego celem jest poprawa jakości powietrza, poprawa efektywności energetycznej szkół, zwiększenie udziału OZE w produkcji energii i przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu (w tym również hamowanie rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków). W programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu (bo o nim mowa), przewidziano trzy obszary wsparcia:

 • Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne
 • Łagodzenie Zmian Klimatu i Adaptacja
 • Środowisko i Ekosystemy.

Obszar OZE programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, przewiduje przede wszystkim wykorzystanie energii geotermalnej oraz energii wody. Fotowoltaika, ze względu na mnogość dedykowanych jej programów, nie będzie w tym przypadku finansowana.

Przedsięwzięcie zakłada wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji dla szerokiego grona beneficjentów, m.in.:

 • jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
 • firm – w tym spółek komunalnych, przedsiębiorstw przemysłowych, a także producentów energii i ciepła,
 • organizacje pozarządowe,
 • uczelnie wyższe,
 • inne podmioty wymienione w poszczególnych naborach.

Wysokość dofinansowań uzależniona jest o obszaru, którego ma dotyczyć inwestycja. W przypadku OZE, pomoc ma sięgać od 200 tysięcy do 5 mln euro. Również poziom dofinansowanie zależy od danego obszaru wsparcia, a dodatkowo również od limitów związanych z pomocą publiczną. Minimalnie, środki z funduszy norweskich będą mogły pokryć 45% kosztów kwalifikowanych, natomiast maksymalnie – nawet 100% tych kosztów.

Informacje na temat terminów naborów do obszaru Energia odnawialna, efektywność energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/termin-przedluzenia-naborow-w-ramach-programu-srodowisko-energia-i-zmiany-klimatu3.

Program Energia Plus – fotowoltaika dla dużych firm

Kolejnym programem, który wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii wśród przedsiębiorstw jest Energia Plus.

Projekt ma na celu ograniczenie niekorzystnego wpływu firm na stan powietrza w Polsce, za pomocą propagowania fotowoltaiki.

Beneficjentem może być każde przedsiębiorstwo (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców), prowadzące działalność gospodarczą, które spełni łącznie następujące warunki:

 • roczne zużycie energii elektrycznej przekracza 2GWh,
 • wniosek został poprzedzony audytem energetycznym, który rekomenduje inwestycję w OZE,
 • planowana oszczędność energii nie będzie mniejsza niż 5%.

Dofinansowanie do OZE dla firm w tym przypadku może przyjąć zarówno formę dotacji, jak i pożyczki, przy czym dla bezzwrotnych form finansowania przewidziano kwotę do 50 tys. zł, natomiast dla zwrotnych form finansowania – do 3,95 mln zł.

Przyjmowanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Nabór trwa od 01.03.2019 do 18.12.2020 roku lub do wyczerpania środków.

BOCIAN

Jego podstawowym celem jest redukcja lub całkowite uniknięcie emisji CO₂, dzięki zastosowaniu technologii wykorzystującą zieloną energię. Wsparcie jest przyznawane na inwestycje na terenie Polski zarówno z zakresu pozyskiwania ciepła, jak i energii elektrycznej:

 • elektrownie wiatrowe – o mocy od 40 kWe do 3 MWe;
 • systemy fotowoltaiczne – na budynku lub gruncie moc od 40 kWp do 1 MWp;
 • pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – od 5 MWt do 20 MWt;
 • małe elektrownie wodne – do 5 MWe;
 • źródła ciepła opalane biomasą – do 20 MWt;
 • wielkoformatowe kolektory słoneczne wraz z akumulatorem ciepła;
 • biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego – do 2 MWe;
 • instalacja do wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej;
 • wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – do 5 MWe oraz dla układów ORC.

W ramach programu mogą również powstawać instalacje hybrydowe oraz magazyny dla wyprodukowanego ciepła oraz energii elektrycznej. Środki nie mogą być natomiast przeznaczona na zarządzanie inwestycją (z wyłączeniem kosztów nadzoru inwestorskiego).

Wsparcie jest udzielane w formie pożyczki (na warunkach preferencyjnych lub rynkowych). Jej maksymalna kwota to 4 mln złotych (do 85% wartości inwestycji) na okres nie dłuższy niż 15 lat ze spłatą ratalną co kwartał. Umowy zobowiązania będą zawierane do 2020 roku włącznie. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. W warunkach programu znajduje się również zastrzeżenie, że pożyczka nie podlega umorzeniu. Pieniądze są wypłacane wyłącznie w formie refundacji.

Wskaźniki osiągnięcia programu celu są następujące:

 • dla budowy źródła ciepła to co najmniej 990 000 GJ/rok,
 • dla budowy źródła energii elektrycznej to co najmniej 430 000 MWh/rok,
 • ograniczenie emisji CO₂ ma wynieść co najmniej 400 tys. Mg/rok.

Bocian został wprowadzony jako zachęta do inwestycji po tym, jak wyczerpały się bezzwrotne dotacje z Unii Europejskiej. Nie cieszy się on jednak takim powodzeniem jak poprzednia forma pomocy. Wymagania formalne sprawiają (kwestie przyznawania punktów za każdy element aplikacji), że wiele wniosków zostaje odrzuconych, przykładowo ze względu na brak ujętych wszystkich interesariuszy projektu. Beneficjentami programu są w założeniu podmioty, które do inwestycji w OZE się przymierzały i czekały jedynie na bodziec zachęty.

To już jednak ostatni dzwonek, by otrzymać wsparcie. Umowy w sprawie pomocy będą podpisywane wyłącznie do końca 2020 roku, natomiast środki będę wydatkowane do końca 2023 roku.

Regionalne Programy Operacyjne

Każde z 16 województw ma swój własny RPO. Od lokalizacji zależy zatem, jakie wsparcie jest dostępne. Niektóre regiony kraju działają w tym zakresie prężniej od innych, istotna jest również kwestia przyznanego budżetu.

Z zasady dofinansowania są w tych przypadkach skierowane do szerokiego grona odbiorców: zarówno różnej wielkości firm, osób prywatnych czy instytucji publicznych.

Bardzo szeroki jest również zakres inwestycji, ponieważ może być to budowa, rozbudowa oraz modernizacja instalacji służącej do pozyskiwania energii wraz z ewentualnymi kosztami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

Wsparcie mogą uzyskać wszystkie technologie, które wykorzystują OZE, zarówno dla celów własnych, jak i komercyjnych.

Jak już wspominaliśmy, szczegóły wsparcia zależą od konkretnych województw. Zwykle przewidziane jedna z następujących form pomocy:

 • dofinansowania do kredytów lub pożyczek,
 • niskooprocentowana pożyczka z opcją umorzenia,
 • dotacje bezpośrednie.

W celu poznania ewentualnych dodatkowych form wsparcia warto zapoznać się z informacjami publikowanymi na stronie właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub stronie skupiającej rządowe oferty finansowania https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/oferta-finansowania. Warto też wiedzieć, że także gminy uruchamiają własne formy pomocy, zatem pomocna może być wizyta w odpowiedniej jednostce samorządy terytorialnego.

Dofinansowanie OZE dla firm – czy się opłaca?

Po zakończeniu programów oferujących bezzwrotne dopłaty bezpośrednie do inwestycji w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, zainteresowanie pozostałymi formami pomocy zwykle spada. To błąd!

Po wielu korzystnych zmianach w prawie, odnawialne źródła energii są dziś wyjątkowo opłacalne, nawet przy założeniu, że finansowane są ze środków zewnętrznych – za pomocą pożyczki czy kredytu. Wykorzystanie OZE w firmie daje szereg różnorakich korzyści:

 • ograniczenie niekorzystnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne,
 • pozytywny wizerunek organizacji dbającej o ekosystem, co jest obecnie bardzo ważne dla klientów i kontrahentów,
 • oszczędności na kosztach energii – dla przykładu, tylko koszty energii elektrycznej w latach 199-2014 wzrosły o 137%, a do 2035 roku wzrosną o kolejne 40-60%,
 • bezpieczeństwo energetyczne – dzięki produkcji własnej energii, firma będzie w mniejszym stopniu uzależniona od sprzedawcow energii i cen tego zasobu,
 • podniesienie wartości nieruchomości – instalacje do produkcji energii z OZE cieszą się ogromnym zainteresowaniem, dlatego ich montaż zwiększy wartość zasobów firmy,
 • zabezpieczenie na przyszłość – unijne i krajowe wymogi związane z pozyskiwaniem oraz wykorzystywaniem energii stają się coraz surowsze – ostatecznym celem wspólnoty gospodarczej jest bowiem gospodarka zeroemisyjna. Podjęcie własnych kroków w tym kierunku sprawi, że firma lepiej poradzi sobie z nowymi regulacjami, co może dać jej przewagę na konkurencją.

Wszystkie te korzyści przekładają się na poprawę sytuacji ekonomicznej i biznesowej przedsiębiorstw. Zatem, skoro dofinansowanie do OZE dla firm jest w stanie przybliżyć do nich organizację, to z całą pewnością jest to opłacalne rozwiązanie.