Ceny gazu 2021 – od nowego roku niższe stawki dla gospodarstw domowych

4 /5
(Ocen: 5)
ceny gazu 2021

Od nowego roku Polacy muszą być przygotowani na serię podwyżek podatków i różnego rodzaju opłat, co z kolei przełoży się na wzrost cen w sklepach. Wiadomo już, że w 2021 roku czekają nas wyższe rachunki za energię elektryczną, co jest efektem zatwierdzenia nowych taryf przez Urząd Regulacji Energetyki oraz pojawienie się na nich takich nowych pozycji, jak opłata mocowa, czy opłata za OZE, co rocznie daje dla przeciętnego gospodarstwa domowego podwyżkę w wysokości 200 – 300 zł. Jest jednak jedna dobra wiadomość – obniżka cen gazu od nowego roku. Kto najbardziej odczuje ten spadek?

Od nowego roku czekają nas podwyżki za energię elektryczną

W ostatnim czasie dużo mówi się o różnego rodzaju podwyżkach czekających na Polaków w 2021 roku. Dotyczą one m.in. cen prądu, który dla odbiorców indywidualnych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej (grupa G11) wzrosnąć mają od stycznia o ok. 3,5 proc., czyli ok. 1,5 zł miesięcznie. Dodatkowo, na rachunkach za energię elektryczną znajdą się dwie nowe pozycje. Pierwszą z nich jest opłata mocowa, która stanie się stałym składnikiem faktur dystrybucyjnych na blisko 30 lat. Objęte zostaną nią zarówno gospodarstwa domowe, jak i wszyscy pozostali odbiorcy energii. Uzyskane w ten sposób pieniądze mają zapewnić bezpieczeństwo energetycznego państwa i zwiększyć stabilność cen prądu. Bowiem już teraz państwowe koncerny energetyczne oraz ich elektrownie węglowe przynoszą gigantyczne straty. Opłata dla przeciętnego gospodarstwa domowego wyniesie ok. 7,50 zł miesięcznie, czyli ok. 90 zł rocznie.

Drugą pozycją jest natomiast opłata za OZE, którą po raz pierwszy doliczono do rachunków w lipcu 2016 roku, a której stawka wynosiła wówczas wynosiła 2,51 zł za MWh, w 2017 – 3,70 zł/MWh, a od 2018 roku 0 zł. Natomiast już od 2021 roku opłata za odnawialne źródła energii, która jest bezpośrednio związana z mechanizmami wspierania wytwarzania energii elektrycznej z OZE, a także biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE, wynosić ma 2,20 zł/MWh. Tak więc od nowego roku, łącznie rachunki za prąd dla gospodarstw domowych wzrosną średnio o 11 -12 proc., co rocznie daje podwyżkę rzędu 200 – 300 zł.

Cena gazu 2021 – od nowego roku zapłacimy za błękitne paliwo mniej

Dobrą nowiną jest jednak to, że mniej niż dotychczas zapłacimy za to za gaz. Urząd Regulacji Energetyki poinformował już bowiem o zatwierdzeniu taryfy PGNiG Obrót Detaliczny na przyszły rok, podkreślając, że ceny gazu dla domu będą niższe o 4,5 proc. Natomiast stawki i opłaty abonamentowe pozostaną na niezmienionym poziomie. Jak podkreśla Regulator rynku energii, w praktyce oznacza to spadek średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu (cena za paliwo gazowe oraz opłata abonamentowa) o 4,1 proc. dla odbiorców używających zarówno gazu wysokometanowego, jak i gazów zaazotowanych Ls i Lw.

Nowa taryfa gazu

W konsekwencji zatwierdzonej przez URE taryfy, statystyczny odbiorca w grupie:

  • W-1.1 (tzw. kuchenkowicz), w której średnie roczne zużycie w skali kraju wynosi 1.157,3 kWh/rok, za gaz zapłaci o ok. 1,9 proc. mniej, co oznacza spadek jego płatności o ok. 40 groszy miesięcznie;
  • W-2.1, który używa gazu nie tylko do przygotowywania posiłków, ale również do podgrzewania wody (średnie roczne zużycie gazu w skali kraju wynosi w tej taryfie 7.177,27 kWh/rok), za gaz zapłaci mniej o ok. 2,7 proc., czyli o ok. 2,40 zł miesięcznie;
  • W-3.6 tj. ogrzewający gazem również dom, a więc zużywający stosunkowo duże ilości błękitnego paliwa (średnie roczne zużycie gazu w skali kraju wynosi w tej taryfie 22.057, 64 kWh/rok) odczuje spadek cen gazu najbardziej. Dla tej grupy płatności rachunki bowiem spadną o 2,9 proc., tj. ok 7,4 zł miesięcznie.

 

Taryfa Średnia płatność miesięczna wg taryfy dotychczasowej [zł] Średnia płatność miesięczna wg nowej taryfy
[zł]
Miesięczna różnica w płatnościach (zł/m-c) Zmiana płatności [%]
W-1.1 20,00 19,61 -0,39 -1,93
W-2.1 88,50 86,10 -2,40 -2,71
W-3.6 256,42 249,05 -7,37 -2,87

Od kiedy obowiązywać będzie nowa taryfa?

Nowa taryfa PGNiG OD została zatwierdzona na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Przy czym, jak wyjaśnia Urząd Regulacji Energetyki, regulowana taryfa na sprzedaż paliw gazowych to cena maksymalna, a sprzedawcy często oferują swoim odbiorcom końcowym gaz po cenach poniżej taryfy. Jak podkreśla URE, nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne z listopada 2016 r. wprowadziła ustawowe uwolnienie cen gazu. Oznacza to, że zwolniony z taryfowania został:

  • od 1 stycznia 2017 roku rynek hurtowy (a rynek detaliczny w zakresie LNG i CNG, punktu wirtualnego oraz sprzedaży w trybie przetargów);
  • od 1 października 2017 roku – rynek detaliczny (z wyjątkiem gospodarstw domowych). Oznacza to zatem, że przedsiębiorcy prowadzący działalność sami ustalają ceny po jakich będę kupować gaz, tak samo jak w przypadku każdego innego towaru lub usługi, a URE w żaden sposób nie ingeruje w stawki po jakich zawierane są umowy pomiędzy sprzedawcą gazu, a klientem finalnym.

Natomiast od 1 stycznia 2024 roku zwolnione z procesu taryfikacji przez Prezesem URE będą ceny dla gospodarstw domowych.

To już kolejna obniżka cen gazu zatwierdzona w ostatnim czasie

Cennik gazu od lat zmienia się na korzyść Polaków, a opłaty za błękitne paliwo spadają. Jak, podkreślał niedawno Rafał Gawin, prezes URE, obecnie ceny gazu na rynku hurtowym są najniższe od wielu lat. Nowa taryfa dla PGNiG Obrót Detaliczny, który obsługuje ponad 90 proc. klientów indywidualnych oraz firm, a także rzutuje na oferty innych uczestników rynku gazu w Polsce, jest już trzecią kolejną zatwierdzoną w ostatnim czasie przez regulatora obniżką cen gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Pierwsza miała miejsce w styczniu 2020 roku, wówczas dla przeciętnego odbiorcy oznaczała ona spadek średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu o 2,6 proc. (dotyczyła ona też odbiorców używających gazu wysokometanowego i gazów zaazotowanych). Nowe stawki z dla gospodarstw domowych zaczęły obowiązywać także od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku. Wtedy to ceny gazu uległy obniżeniu o 10,6 proc. (stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie). Oznaczało to średni spadek płatności w części rachunku płaconej PGNiG OD o 9,8 proc. dla odbiorców używających gazu wysokometanowego oraz gazu zaazotowanego Ls i o 9,7 proc. dla odbiorców gazu zaazotowanego Lw. Z kolei od 1 stycznia 2021 roku ceny gazu dla gospodarstw domowych będą niższe o 4,5 proc.

Należy tu podkreślić, że użytkownicy gazu płacą nie tylko za sam surowiec, ale również i za jego transport, czyli jego dystrybucję (nie można jej uniknąć nawet jeśli w ciągu danego miesiąca nie pobierzemy gazu). Cena dystrybucji gazu, jest narzucana odgórnie i jak wynika z perspektywy ostatnich lat, zmienia się maksymalnie 2-3 razy do roku. Jednak w przeciwieństwie do cen sprzedaży gazu, różnice te nie są tak duże. Jak napisano w komunikacie URE:

Klienci PGNiG OD najczęściej są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) i to na jej rzecz w ramach tzw. umowy kompleksowej ponoszą opłaty za transport gazu (postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla PSG jest w toku). Zatem skutek wprowadzenia nowej taryfy dla rachunku płaconego od stycznia 2021 r. przez odbiorców PGNiG OD, posiadających umowy kompleksowe, będzie niższy niż wynikający z samej obniżki ceny gazu, ze względu na niezmienione stawki opłat abonamentowych oraz stawki za usługę dystrybucji paliw gazowych.

Każdy ma możliwość zmiany sprzedawcy gazu

Nie wiadomo jeszcze, jak długo będą trwały skutki gospodarcze wywołane pandemią COVID-19, czy ustaną one wraz z jej ustąpieniem, czy może będą utrzymywać się latami. Jedno jest jednak pewne, najbliższe miesiące będą trudnym czasem dla wszystkich. Zarówno dla pracowników, którzy będą starali utrzymać się na swoich stanowiskach, jak i dla przedsiębiorców walczących o przetrwanie. Oczywiście, pandemia to stan, na który nikt z nas nie ma wpływu, jednak już na optymalizowanie kosztów tak. W związku z tym, warto dokładnie przyjrzeć się swoim wydatkom.

Nadal bowiem niewiele osób wie, że tak samo jak w przypadku sprzedawcy prądu, zmienić może również sprzedawcę gazu. Możliwość taką daje każdemu obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access). Uregulowana została ona w art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, zgodnie z którą odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Przy czym na swobodę jego wyboru, wpływ mogą mieć takie czynniki jak:

  • stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy;
  • łatwość dokonania zmiany;
  • ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

Z roku na rok liczba klientów, którzy decydują się na zmianę sprzedawcy gazu sukcesywnie rośnie. Przy czym dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, biznesowych, jak i instytucjonalnych. Od początku prowadzenia przez URE monitoringu zmian sprzedawcy gazu, tylko do drugiego kwartału 2020 roku z możliwości tej skorzystało 262.554 odbiorców. Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy gazu wg stanu na koniec lat 2011-2020:

liczba zmian sprzedawcy gazu 2011-2020

(Opracowanie enerad.pl., na podstawie danych zebranych przez URE od OGP Gaz-System S.A., Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., a także innych operatorów systemów dystrybucyjnych)

Po otwarciu i demonopolizacji rynku w Polsce, dostawcy gazu zaczęli ze sobą konkurować o względy odbiorców. Tylko na koniec II kwartału 2020 roku koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 187 podmiotów, a 91 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym. Wśród nich znajdują się zarówno mniej znani sprzedawcy, tacy jak: Fortum, Po Prostu Energia, Axpo, czy HANDEN, jak i największe koncerny energetyczne, takie jak Tauron, EWE, Energa, czy PGE, kojarzone przede wszystkim ze sprzedażą energii elektrycznej. To, który sprzedawca gazu oferuje błękitne paliwo w najniższej cenie możecie sprawdzić w naszej porównywarce cen gazu.

Tak więc tylko od nas zależy to, czy w prosty sposób nasze rachunki za gaz będą mniejsze. Co ważne, zmiana sprzedawcy gazu, to łatwa i bezpieczna droga do optymalizacji kosztów zakupu tego towaru. Korzystając bowiem z oferty innej firmy niż sprzedawca z urzędu, można uzyskać rocznie oszczędności rzędu nawet 15-20 proc. Poza tym często można również liczyć na dodatkowe bonusy i wysokiej jakości obsługę.

Informacje o autorze

Katarzyna Fodrowska

W kręgu jej zainteresowań leżą tematy związane z budownictwem, architekturą, energetyką i naukami przyrodniczymi. Wolny czas lubi spędzać na czytaniu i spacerach, a także oddawaniu się swoim dwóm największym pasjom, jakimi są astronomia i taniec flamenco.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments