Ceny gazu – Jaka jest cena za m3 i kWh?

Ceny gazu ziemnego dla gospodarstw domowych na 2024 rok. Ceny gazu przedstawiono w przeliczeniu na m3 oraz kWh. Stawki zawierają zarówno opłaty za paliwo, jak i dystrybucję z taryfy PGNiG oraz PSG.

Aktualna cena gazu - ile kosztuje m3 gazu z wszystkimi opłatami?

W tabeli znajdziecie całkowitą cenę gazu za m3 brutto - uwzględnia ona zatem podatek VAT, abonament oraz opłaty dystrybucyjne. Ceny zamrożone uwzględnią stawki wynikające z przepisów ustawy o zamrożeniu cen prądu i gazu. Ceny zostały wyliczone dla wybranego profilu odbiorcy. Jakiego? Szczegóły poniżej.

Ceny gazu - zamrożone do 30.06.2024 r Ceny gazu - zamrożone od 01.07.2024 r
3,30 zł / m3 3,97 zł / m3

Cena za 1 kWh gazu

Poniższa tabela prezentuje całkowite ceny gazu w przeliczeniu na 1 kWh - z VAT-em oraz wszystkimi opłatami. Stawki zostały wyliczone dla wybranego profilu odbiorcy więcej na ten temat - w dalszej części artykułu.

Cena gazu - zamrożone do 30.06.2024 r Cena gazu - zamrożone od 01.07.2024 r
29,71 gr / kWh 35,77 gr / kWh

Jak obliczyliśmy ceny gazu?

Powyższe dane odnoszą do taryf gazowych PGNiG, ponieważ jest to największy w Polsce sprzedawca gazu, obejmujący swoją działalnością ok. 90% kraju. Opłaty dystrybucyjne pochodzą z taryf Polskiej Spółki Gazownictwa, będącej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce.

Składowe ceny gazu

Do obliczenia ceny gazu potrzebujemy następujących informacji: zużycie paliwa gazowego, taryfa gazu, ilość okresów rozliczeniowych, lokalizacja odbiorcy.

Na ich podstawie można ustalić wysokość opłat składających się na całkowitą cenę gazu, do których zalicza się:

  • Opłata za paliwo gazowe - czyli opłata za gaz, którą można znaleźć w aktualnej taryfie PGNiG. Naliczana jest w groszach za pobraną kWh [gr / kWh].
  • Opłata abonamentowa - powiązana z grupą taryfową za gaz. Naliczana jest w złotych na miesiąc [zł / msc]  i ją również możecie znaleźć w taryfie PGNiG.
  • Opłata dystrybucyjna stała - opłata naliczana przez PSG, naliczana w złotych na miesiąc [zł / msc]. Jej wysokość różni się w zależności od taryfy oraz lokalizacji odbiorcy. Różnice odzwierciedlają różne koszty utrzymania sieci w poszczególnych regionach.
  • Opłata dystrybucyjna zmienna - koszt, który uzależniony jest od zużycia gazu i odnosi się do jakości gazu. Jej wysokość znajdziemy w cenniku PSG. Naliczana jest w groszach za kWh [gr / kWh]

Dowiedzcie się więcej na temat opłat za dystrybucję gazu.

Jak dokonaliśmy obliczeń?

  1. Sprawdziliśmy aktualne ceny gazu w taryfach PGNiG oraz Polskiej Spółki Gazownictwa, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz “zamrożone” ceny gazu, określone w ustawie o Ustawie z dnia 7 grudnia 2023 r. o Zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.
  2. W Excelu wykonaliśmy obliczenia, dla następującego odbiorcy:
    1. gospodarstwo domowe zlokalizowane w obszarze taryfowym warszawskim, korzystające z taryfy W-3.6, ze zużyciem rocznym 22.200 kWh i rozliczeniem miesięcznym.
  3. Ponieważ ceny gazu są podawane w kWh, przy wyznaczaniu ceny gazu za m3, korzystaliśmy z ujednoliconego współczynnika konwersji gazu wynoszącego 11,1. Przy okazji - w naszych serwisie znajdziecie przydatny kalkulator: gaz w m3 na kWh.

Zmian cen gazu w latach 2019 - 2024

Poniżej znajdziecie wykres, który zobrazuje Wam zmiany cen gazu dla domu w latach 2019 - 2024. Przedstawione stawki to ceny uśrednione - sprzedawca w ciągu poszczególnych lat kilkukrotnie aktualizował cenniki, dostosowując je do aktualnej sytuacji na rynku.
Analizując te dane zauważycie, że w ostatnich 6 latach ceny gazu w Polsce ulegały systematycznym wahaniom. W 2020 roku można było obserwować nieznaczny spadek w stosunku do 2019 roku. Jednak począwszy od 2021 roku ceny gazu ziemnego w taryfie W-3.6 zaczęły rosnąć. Największy skok stawek można było zaobserwować w latach 2022 i 2023. Co jednak warto podkreślić, w 2022 roku VAT na gaz wynosił 0% - bez tego zabiegu cena byłaby o 23% wyższa. Na początku 2024 roku ceny gazu wyraźnie spadły, co ma związek z unormowaniem się sytuacji na rynku gazu.

Poniżej znajdziecie wykres, który zobrazuje Wam zmiany cen gazu dla domu w latach 2019 - 2024. Bardzo podobnie prezentuje się wykres zawierający roczny koszt gazu w gospodarstwach domowych. W analizie wykorzystaliśmy ceny paliwa i opłaty abonamentowe dla następującego profilu użytkownika: zużycie - 22.200 kWh (2.000 m3), miesięczny okres rozliczeniowy, ceny nie objęte zamrożeniem, z taryfy W-3.6 PGNiG. Dlaczego uwzględniliśmy tylko tego sprzedawcę? Dlatego, że od lat jest to największy gracz na rynku - a od 2023 roku to niemal monopolista na rynku sprzedaż gazu ziemnego dla domu.

Ceny gazu na giełdzie a ceny taryfowe PGNiG

Jako ciekawostkę zamieszczamy jeszcze wykres pokazujący relację cen gazu z cenników PGNiG do średnich cen gazu na TGE (Towarowej Giełdzie Energii). Jak możecie zobaczyć, jeszcze do połowy 2021 roku obie stawki korespondowały ze sobą - cechowała je zbliżona dynamika wzrostu. Od końca 2021 roku sytuacja znacznie się zmieniła. W 2022 roku ceny gazu w taryfie PGNiG były kilkukrotnie niższe niż ceny na giełdzie. Z drugiej jednak strony, w 2023 roku sytuacja giełdowa znacząco się unormowała, a jednak ceny w taryfach nie spadły. Klienci nie odczuli różnicy ze względu na zamrożenie cen gazu. Co jednak istotne, już w 2023 roku ceny na giełdzie były zbliżone do ceny zamrożonej. Na koniec dodajmy, że na mocy ustawy zamrażającej, sprzedawcy gazu i prądu uzyskują rekompensaty, które wyrównują różnice pomiędzy ceną zamrożoną.. a ceną taryfową.