Jak oceniane są firmy w enerad.pl?

Każda Firma posiadająca swój profil w enerad.pl przypisana jest do jednej lub więcej Branż. Wszystkie oceny Firm wystawiane są przez Użytkowników serwisu. Jedna ocena Firmy dotyczy zawsze jednej z Branż, w której działa Firma.

Firma w systemie enerad.pl

Na podstawie ocen wystawionych przez Użytkowników danej Firmie w danej Branży system oblicza Ocenę Branżową. Na podstawie Ocen Branżowych system wylicza Ocenę Łączną danej Firmy.

Ocena łączna firmy w systemie enerad.pl