E-taryfa dla stacji ładowania samochodów elektrycznych

E-taryfa to jedna z najnowszych taryf, wprowadzonych w celu wsparcia rozwoju elektromobilności. Skierowana jest do odbiorców biznesowych, świadczących usługi ładowania samochodów elektrycznych. Obejmuje taryfy z grup taryfowych C i B.

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!
Sprawdź oferty

Co to jest e-taryfa?

E-taryfa to specjalna taryfa dla stacji ładowania samochodów elektrycznych, wprowadzona przez Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 roku. Jej celem jest wspieranie rozwoju elektromobilności w Polsce. E-taryfy dla elektromobilności zaczęły funkcjonować od 1 kwietnia 2021 roku.

Dla kogo e-taryfa?

E-taryfa jest przeznaczona dla operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Skorzystają z niej przedsiębiorstwa, które wykorzystują energię wyłącznie do zasilania ogólnodostępnych stacji ładowania i świadczenia związanych z tym usług, w rozumieniu ustawy o elektromobilności.


Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!

Sprawdź oferty

Co daje e-taryfa dla stacji ładowania?

E-taryfa przynosi szereg korzyści dla operatorów stacji ładowania:

  • Obniżenie kosztów stałych: Zmniejszenie stałych opłat dystrybucyjnych, co prowadzi do niższych kosztów operacyjnych.
  • Zwiększenie mocy ładowania: Możliwość podniesienia mocy ładowania, co pozwala na szybsze ładowanie pojazdów elektrycznych.
  • Inwestycje w infrastrukturę: Dzięki niższym kosztom operatorzy mogą inwestować w rozwój nowych stacji ładowania, co zwiększa dostępność i wygodę dla użytkowników pojazdów elektrycznych.
  • Niższe ceny usług: Użytkownicy mogą spodziewać się obniżenia cen za ładowanie swoich pojazdów.

Jakie grupy taryfowe obejmuje e-taryfa dla stacji ładowania EV?

E-taryfy dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych mogą obejmować różne taryfy C i taryfy B (dla przedsiębiorstw), które dodatkowo są oznaczone literami “em”. Zatem, w e-taryfie dla stacji ładowania może się znaleźć:

  • C11em: Taryfa dla mniejszych stacji ładowania.
  • C21em: Taryfa dla średnich stacji ładowania.
  • B11em: Taryfa dla większych stacji ładowania.
  • B21em: Taryfa dla największych stacji ładowania o dużej mocy.

Aby skorzystać z tych taryf, operator stacji ładowania musi okazać oświadczenie właściwego dystrybutora o wykonaniu przyłączenia oraz podpisać umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!
Sprawdź oferty