nowe dofinansowanie na instalacje PV

Będzie nowe dofinansowanie na instalacje PV w łódzkim

Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwoli Zarządowi Województwa Łódzkiego rozpocząć nabór wniosków do programu rozwijającego infrastrukturę odnawialnych źródeł energii. Nabór wniosków ruszy już 18 sierpnia, a zakończy się 1 października br. Celem programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 jest wspieranie zrównoważonego rozwoju regionu. Aplikacje będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na luty 2024 r.

Kto i na co może uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie do fotowoltaiki jest dostępne dla szerokiej grupy podmiotów: od administracji rządowej, przez jednostki samorządu terytorialnego, kościoły, jednostki naukowe, aż po organizacje pozarządowe. O wsparcie mogą starać się m.in. Lasy Państwowe, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, klastry energii i spółdzielnie energetyczne oraz parki krajobrazowe.

Centralnym punktem programu jest udzielenie wsparcia na rozwój infrastruktury OZE i to w szerokim ujęciu. Dotyczy to zarówno produkcji energii elektrycznej i cieplnej, jak i magazynowania ciepła lub chłodu.

Pełna lista potencjalnych beneficjentów oraz kryteria wyboru projektów i lista niezbędnych dokumentów są dostępne w Serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Wnioski – jak i gdzie składać?

Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji Wnioski o dofinansowanie 2021. Dokumenty złożone drogą inną niż online nie będą oceniane.

Budżet konkursu opiewa na blisko 40 mln euro, co w przeliczeniu na polską walutę daje około 176 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania będzie w stanie pokryć 85% kosztów kwalifikowanych projektu, jednak jak duża będzie najwyższa kwota dotacji jeszcze nie wiadomo. Projekt nie jest w żaden sposób finansowany ze środków własnych budżetu państwa.

Inicjatywa jest przykładem prośrodowiskowego podejścia do rozwoju regionu i może być początkiem większych zmian, które przyczynią się do ekologicznej transformacji województwa łódzkiego.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments