energetyka słoneczna

Ceny kolektorów słonecznych 2017 - które wybrać?

Ceny kolektorów słonecznych uzależnione są od: producenta, zastosowanych rozwiązań, rozmiarów kolektora itp. Każdy z elementów rzutuje na właściwości użytkowe. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są ceny kolektorów słonecznych i czym kierować się przy ich wyborze.

Kolektory słoneczne a panele fotowoltaiczne

Dla wielu osób tematyka OZE jest nowa. Nic dziwnego, że często mylone są stosowane rozwiązania. Zarówno kolektory, jak i panele montuje się najczęściej na dachu. Oba korzystają z energii słonecznej. Z daleka wyglądają jak czarne prostokąty. Różnica polega na tym, że kolektory słoneczne dostarczają ciepła, zaś panele fotowoltaiczne energii elektrycznej.

Ceny kolektorów słonecznych, a opłacalność

Spojrzenie na ofertę może doprowadzić do lekkiego zawrotu głowy od mnogości rodzajów kolektorów. Najpopularniejsze są dwa typy: cieczowe i próżniowe. I to na nich właśnie się skupimy.

Kolektory cieczowe

To najpopularniejszy rodzaj paneli. Temperatura czynnika roboczego nie przekracza w nich 100oC. Kolektory składają się z:

  • przezroczystego pokrycia (chroni wnętrze i przepuszcza energię słoneczną),
  • absorbera (pochłaniającego ciepło skonstruowanego - przeważnie - z blachy miedzianej pokrytej powłoką zwiększającą absorbcję promieniowania, a blokującą emisję ciepła),
  • wymiennika ciepła (przekazującego energię z absorbera do instalacji i zbudowanego najczęściej z rurek miedzianych przylutowanych do absorbera),
  • izolacji (zapobiegającej stratom pozyskanego ciepła, a wykonanej np. z wełny mineralnej).

Kolektory słoneczne cieczowe co około 3 lata wymagają wymiany czynnika przenoszącego ciepło. Uwaga! Jeżeli powierzchnia kolektorów jest za duża w stosunku do zapotrzebowania na energię, to roztwór glikolu, którym wypełnione są panele przegrzewa się. Okresy między wymianami nośnika ciepła ulegają skróceniu.

Wadą tego typu kolektorów jest możliwość zmniejszenia sprawności przez parę wodną i kurz, które mogą dostać się do obudowy przez jej nieszczelności.

Ceny kolektorów słonecznych cieczowych o powierzchni brutto 1,8 m2 wynoszą około 700 zł brutto. Dwa takie kolektory w połączeniu ze zbiornikiem o pojemności 200 l dostarczą ciepłej wody dla maksymalnie 3 osób. Cena samych kolektorów to 1400 zł brutto.

Kolektory słoneczne płaskie próżniowe

Skonstruowane są one z rur próżniowych, wewnątrz których umocowane są rury odbierające ciepło. Konstrukcja przypomina termos. Wewnętrzna, ogrzewana rura jest chroniona przed stratami ciepła przez otaczającą ją próżnię. Utrzymanie próżni jest zadaniem rury zewnętrznej. Zestaw umieszczony jest zazwyczaj nad  zwierciadłem parabolicznym, które skupia promieniowanie słoneczne na rurach.

Zaletą rozwiązania jest odporność na chłodzenie kolektora przez zimne powietrze. Wadą jest możliwość rozszczelnienia, które spowoduje spadek efektywności.

Ceny kolektorów słonecznych próżniowych o powierzchni czynnej 3,6 m2 wynoszą około 1900 zł brutto. Jeden taki kolektor w połączeniu ze zbiornikiem o pojemności 200 l dostarczy ciepłej wody dla maksymalnie 3 osób.

Ceny kolektorów słonecznych - porównanie

Biorąc pod uwagę ceny kolektorów słonecznych o identycznej powierzchni 3,6 m2 najkorzystniej prezentują się kolektory cieczowe. Zapłacimy za nie 1400 zł w porównaniu 1900 zł za kolektory próżniowe. Czy nie jest to mylące?

Kolektor słoneczny ma przynieść wymierną korzyść przez ograniczenie zapotrzebowania na energię z innych źródeł. Dla obszaru Polski roczna suma nasłonecznienia, wynosi średnio 990 kWh/m2.

Kolektory próżniowe mają sprawność rzędu 94%. Zatem dadzą 0,94*990 kWh/m2=930 kWh/m2. Cena 1 m2 kolektora próżniowego wynosi 528 zł. Zatem wyprodukowana przez niego 1 kWh kosztuje 528 zł : 930 kWh = 0,57 zł

Kolektory cieczowe mają sprawność rzędu 85%. Wyprodukują 0,85*990 kWh/m2=840 kWh/m2. Cena 1 m2 kolektora cieczowego wynosi 388 zł. Zatem wyprodukowana przez niego 1 kWh kosztuje 350 zł : 840 kWh = 0,42 zł/lWh.

Inne kolektory słoneczne

Czy wymienione rodzaje kolektorów to już wszystkie dostępne na rynku? Absolutnie nie. Inwencja konstruktorów nie olbrzymia. Spotykane są również np. panele słoneczne wewnątrz połaciowe, będące odmianą kolektorów cieczowych. Ich konstrukcja pozwala na integrację z powierzchnią dachu, a tym samym minimalizuje straty kolektora przez konwekcję. Rozwiązanie podnosi estetykę budynku, gdyż kolektory wyglądają jak okna połaciowe, a nie coś „przylepionego” do dachu.

Ceny kolektorów słonecznych wewnątrz połaciowych o powierzchni czynnej 1,82 m2 wynoszą około 2318 zł brutto.

Ceny kolektorów słonecznych - podsumowanie

  • Najkorzystniej pod względem ceny wypada zakup kolektorów cieczowych. Zarówno jeśli brać pod uwagę samą cenę kolektorów jak i koszt uzyskanej z nich.
  • Kolektory próżniowe będą miały rację bytu wówczas, gdy dysponujemy małą połacią dachu, która może być przeznaczona na montaż instalacji.
  • Porównanie obejmuje same ceny paneli. Do obliczenia czasu amortyzacji należy wziąć pod uwagę pozostałe elementy instalacji oraz jej montaż. Niezależnie od rodzaju paneli są one identyczne.

Ostateczna kalkulacja tego, po jakim czasie zwrócą się środki przeznaczone na panele słoneczne, zależy od indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa domowego oraz zastosowanej technologii. Warto pamiętać o tym, że jeśli część prac wykonacie we własnym zakresie, to znacznie obniży to koszty inwestycji. Dzięki OZE będziecie mniej zależni od zewnętrznych dostawców energii, a to już komfort sam w sobie.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments