Czy będzie Mój Prąd 6.0

Czy będzie Mój Prąd 6.0? Zapytaliśmy NFOŚiGW!

Jak udało się potwierdzić naszej redakcji, wbrew zapowiedziom piąta edycja Mój Prąd nie będzie ostatnią. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował enerad.pl, że w kolejnych latach jest planowana jego kontynuacja programu. Na razie nie wiadomo, czy w dotacji Mój Prąd 6.0 zajdą jakieś istotne zmiany.

Będzie Mój Prąd 6.0! NFOŚiGW potwierdza kontynuację

Zgodnie z aktualnymi dokumentami Programu Priorytetowego Mój Prąd, program ma być realizowany w latach 2021 - 2023, przy czym zawieranie umów i wydatkowanie środków zakończy się najpóźniej 31.12.2023 roku. Taki stan rzeczy kazał sądzić, że trwająca w 2023 roku piąta edycja Mojego Prądu byłaby ostatnią.

Redakcja serwisu enerad.pl postanowiła sprawdzić, czy faktycznie to koniec Mojego Prądu. W odpowiedzi na nasze zapytanie, rzeczniczka prasowa NFOŚiGW Ewelina Steczkowska poinformowała, że:

(...) planowana jest kontynuacja Programu Priorytetowego „Mój Prąd” w kolejnych latach.

Tym samym, osoby, które do tej pory nie zdążyły skorzystać z dofinansowania, będą miały swoją szansę. Potencjał jest jeszcze ogromny, bo jak na razie, jedynie co dziesiąte gospodarstwo domowe posiada instalację fotowoltaiczną.

Jak będzie wyglądać Mój Prąd 6.0? Szczegółów na razie brak

W ostatnich dwóch latach Mój Prąd przeszedł sporo przemian. W pierwszych trzech edycjach, środki można było przeznaczyć wyłącznie na mikroinstalację fotowoltaiczną. W 2022 roku, wraz ze zmianą systemu opustów na net-billing, rozszerzono zakres rzeczowy programu o rozwiązania zwiększające autokonsumpcję, czyli magazyny energii i systemy HEMS/EMS. W 2023 roku do katalogu wspieranych przedsięwzięć dołączyły m.in. pompy ciepła (w tym klimatyzatory) i kolektory słoneczne. Czy w kontynuacji programu Mój Prąd w 2024 roku i kolejnych latach można spodziewać się kolejnego rozszerzenia zakresu wsparcia?

Jak poinformowała nas przedstawicielka NFOŚiGW, w tym momencie trudno stwierdzić, czy zostaną wprowadzone istotne zmiany w kolejnych edycjach Mojego Prądu.

Biorąc pod uwagę potrzeby rynku, nietrudno zauważyć, że wsparcie finansowe mogłoby objąć te rozwiązania, które do tej pory pomijano w dotacjach lub traktowano marginalnie. Mowa tu przede wszystkim o stacjach ładowania pojazdów elektrycznych, które pomimo początkowych zapowiedzi, zostały pominięte w poprzednich edycjach Mojego Prądu. Ze względu na swój potencjał do zwiększania autokonsumpcji z fotowoltaiki, byłyby one spójne z przyjętą strategią doboru urządzeń objętych dofinansowaniem.

Rynek wciąż potrzebuje Mojego Prądu

Zapewnienie o kontynuacji programu Mój Prąd w 2024 roku i kolejnych latach, to kluczowa informacja, nie tylko dla osób planujących montaż instalacji fotowoltaicznej, ale także dla całej branży OZE. Od momentu wprowadzenia w 2019 roku, Mój Prąd był bowiem głównym paliwem dla rozwoju sektora mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce.

Jak wynika z informacji udostępnionych przez NFOŚiGW na stronie programu, do tej pory dotacją wsparto już ponad 412 tysięcy systemów solarnych. Oznacza to, że statystycznie co trzecia działająca mikroinstalacja w Polsce uzyskała dopłatę z Mojego Prądu. W praktyce, wskaźnik ten może być wyższy, gdyż kategoria mikroinstalacji obejmuje również systemy PV m.in. dla firm, które nie są objęte programem.

Mniej rewolucyjny Mój Prąd okazał się dla rynku magazynów energii. Objęcie ich dotacją w 2022 roku, nie wywołało planowanego boomu. Hybrydowe instalacje PV i magazyny energii nadal cieszyły się ograniczonym zainteresowaniem. Według danych NFOŚiGW, w Mój Prąd 4.0 (czyli w naborze, który jako pierwszy uwzględniał magazyny energii) jedynie ok. 8% wniosków dotyczyło magazynowania energii w postaci prądu lub ciepła.

Dopiero Mój Prąd 5.0, wprowadzający dofinansowanie na pompy ciepła, wywołał ożywienie wśród potencjalnych wnioskodawców, co przełożyło się wzrost popularności programu. Dziennie do NFOŚiGW wpływa ok. 500 wniosków. Dla porównania w 2022 roku ich liczba wynosiła od ok. 50 do 100 dziennie.

Aktualne informacje o dofinansowaniach znajdują się na stronach poszczególnych programów:

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments